Šarže

U produktů v katalogu lze nastavit používání množství pro šarže, trvanlivosti, umístění a sériová čísla.

→ V agendě Katalog, v detailu nového záznamu Produkt, na kartě Obecné, označte v sekci Používat zatržítkem CheckBox - Zatržítko volbu Šarže...

 

Zatržítko Na skladu evidovat produkty podle šarží

Současné zatržení voleb používání na dokladech Příjemka a Výdejka znamená, že se daný údaj bude evidovat na skladu (důležité např. pro inventuru skladu). Tuto skutečnost indikuje volba Na skladu evidovat produkty podle šarží (trvanlivostí, umístění, sériových čísel). Volba je svázána s volbami "Příjemka" a "Výdejka".

  • Jestliže chcete změnit typ množstevní skupiny (šarží, trvanlivostí, umístění, sériových čísel) u produktů, které již na skladu byly, provede se kontrola existence položek na skladu a dojde k úpravě evidovaného množství tak, aby vyskladnění fungovalo.
  • Například při zrušení vedení sériových čísel skladem se ze skladu smažou sériová čísla (celkové množství produktů na skladu zůstane samozřejmě zachováno). Naopak, při dodatečném zadání požadavku na jejich evidenci se sériová čísla doplní podle dokladů nákupu. Pokud tam nejsou uvedena, doplní se znak – (pomlčka).
  • Díky tomu lze položky vydat i po dodatečné změně v nastavení sekce Používat, v detailu záznamu Produkt, na kartě Obecné.

 

V dialogu "Používat šarže" v sekci "Otevřít dialog zadání skupiny po vložení produktu na" zaškrtnutím zvolte, na kterých typech dokladů budete šarže zadávat:

  • Objednávce – Zakázce
  • Nákupním dokladu – Prodejním dokladu
  • Příjemce – Výdejce

 

Volby souvisí s typem produktu. Můžete vyžadovat, aby se šarže vyplňovaly jen na dokladech, aby neprocházely skladem. Ve speciálních případech (např. při prodeji léků) zaškrtnete všechny volby kromě "Objednávky".

 Dialog Používat šarže

Obrázek 1: Dialog Používat šarže.

 

Sekce Upřesnit

Zatržítko Množství je vždy 1 ks

Každý jeden kus má definovanou šarži.

 

Zatržítko Kontrolovat duplicitu

Kontrola při zadání dvou stejných šarží. U produktů s touto volbou nelze při příjmu zadat hodnotu šarže (případně sériového čísla), která již byla použita. Kontrola duplicity však ignoruje historické položky, které již nejsou skladem a tak nebrání například převodům zboží, které bylo vráceno na sklad při reklamaci.

 

Zatržítko Generovat vlastní čísla

Pokud je volba aktivní, při vložení množství produktu na doklad a při změně stavu položky dokladu z "koncept" na vyšší stav, systém zobrazí dialog Automatické generování kódů. Do pole okna zapíšete vlastní počáteční kód šarže.

 

Tlačítko Číselné řady

Viz popis Nastavení číselných řad pro množstevní skupiny produktů.

 

Příjem stejné šarže na sklad

Při nákupu produktu se šarží se předpokládá zadání nového čísla šarže. Protože se v některých případech nakupuje stejná šarže opakovaně, je možné vybrat existující šarži ze skladu. V rozbalovacím seznamu šarže jsou dvě položky:

  • Generovat kód
  • Vybrat existující

Klepnutím na položku Vybrat existující se otevře seznam existujících šarží skladem. V seznamu je uvedeno množství na skladu. Vybraná šarže se vloží do rozpisu množství.

Doklad Příjemka, dialog Množstevní skupiny a okno Šarže skladem

Obrázek 2: Doklad Příjemka, dialog Množstevní skupiny a okno Šarže skladem.

Množstevní skupiny se zobrazují na skladové kartě

V dialogu Skladová položka produktu, na kartě Množství, zobrazíte používané množstevní skupiny a varianty.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty