Přehled plnění skladové položky a související doklady

Ke sledování obchodního případu, tedy procesu, který položky absolvovaly, slouží dialog Přehled plnění skladové položky. Tady se dozvíte, jestli se položku podařilo například vyskladnit nebo fakturovat. Dialog vyvoláte nad položkou v poli sloupce Stav (např. OK) z místní nabídky příkazem Přehled...

V tomto dialogu není možné nic měnit. Jde však o jediný režim, ve kterém můžete kontrolovat aktuální stav množstevních skupin na položce.

Dialog Přehled plnění skladové položky

Obrázek 1: Příklad okna Přehled plnění skladové položky. V případě, že produkt má definované množstevní skupiny, jsou zde zobrazeny. Pomocí místní nabídky lze položky filtrovat a řadit, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

Okno Stav skladové položky (též okno Množstevní skupiny a vazbyzobrazuje vždy ostatní dva typy dokladů obchodního případu, než ze kterého je spouštěno.

Na Zakázce vidíte skladový doklad, fakturu.
Na Faktuře skladový doklad, zakázku.
Na Skladovém dokladu zakázku a fakturu.

To platí za předpokladu, že doklady ostatních dvou typů k obchodnímu případu existují. Obdobný postup můžete aplikovat též opačně – z Výdejky.

V této souvislosti upozorňujeme, že stornování položky ve stavu OK nelze. Můžete změnou stavu pouze Zrušit vyskladnění (lze uskutečnit z kteréhokoliv dokladu). Pak bude ve všech souvisejících dokladech nastaven stav rezervovat vydává se FAKTUROVÁNO. To znamená, že položka:

není rezervována REZERVOVAT můžete nastavit z místní nabídky.
je fakturovaná protože fakturu jste nezrušili.
vydává se protože existuje výdejka.

Co nedoporučujeme?

Celý obchodní případ zrušíte tak, že stav položky dokladu nastavíte na koncept. Před tímto krokem zrušte REZERVOVÁNO. Uvědomte si však, že tímto krokem „rozbijete“ obchodní případ a odpojíte všechny vazby. Výdejka i faktura v systému sice existují, ale v přehledu Stav skladové položky se již nezobrazují.

 

Související dokumenty