Tiskové výstupy agendy Banka

Agenda Banka má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Tiskové formuláře

Košilky

Slouží pro tisk zúčtovacího předpisu dokladu.

Související dokument: Tiskový formulář Košilky a datum zaúčtování.

Banka

Vytiskne chronologicky řazené transakce včetně průběžného zůstatku. Tiskněte pouze všechny záznamy knihy, jinak by průběžný součet nebyl vypočten správně. Pokud potřebujete tisk jen části knihy, nastavte tisk od strany do strany.

Výpisy můžete vytisknout přehledně podle jejich čísel a celkových částek nebo jako seznam po položkách, popřípadě kombinaci obou. Způsob nastavíte v dialogu Tisk: ze seznamu Možnosti vyberete jednu z následujících možností:

  • Jen výpisy
  • Jen položky
  • Vše

Doklad

Obecný tiskový formulář pro tisk dokladu. Vytiskne data dokladu v obdobném formátu, jako jsou zobrazena na obrazovce.  Neslouží jako účetní doklad, ale pouze pro případ tisku informací dostupných v dialogu Doklad.

 

Související dokumenty