Inventura majetku neodpisovaného

V modulu Evidence majetku máte možnost provést inventuru majetku k aktuálnímu (systémovému) datu.

Výběrem příkazu Agenda (Nástroje agendy)/Inventura majetku… z hlavní nabídky pro agendu Evidence majetku a Neodpisovaný majetek, zobrazíte dialogové okno Inventura (obr. 1).

Dialog Inventura – majetek neodpisovaný

Obrázek 1: Dialog Inventura – majetek neodpisovaný. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat sloupce. Do sloupce „Poznámka inventury” můžete zapisovat poznámky k inventuře.

Vytvoření nové inventury

1. Z nabídky Zobrazení  ComboBox - Nabídka vyberete Inventura (inventura majetku z aktuální knihy) nebo ComboBox - Nabídka Inventura všechny knihy.

  • Každému zobrazení inventury můžete změnit rozvržení (například přizpůsobit si výšky řádků nebo šířky sloupců, pořadí sloupců přetažením, skrýt některé sloupce nebo naopak zobrazovat skryté sloupce). Změny v rozvržení se automaticky ukládají ke každému zobrazení zvlášť (po klepnutí na tlačítko Zavřít).
  • Editovat lze pouze pole:
    • V inventuře neodpisovaného majektu: Inventura a Poznámka inventury.
    • Ostatní pole jsou pro editaci uzamčená.

2. Klikněte na tlačítko Nová inventura…. Do pole Inventura ke dni vloží systém aktuální (systémové) datum.

3. V tabulce dialogu se zobrazí soupiska majetku – účetní stav.

4. Tento účetní stav musíte porovnat se stavem fyzickým.

5. Do polí sloupce Poznámky doplňte například „OK” nebo „Nenalezeno”, případně jiné formulace výsledků inventury dle vašich interních zvyklostí.

 Zde popisujeme, jak Odeslat majetek do čtečky, Načíst inventuru ze čtečky a konfigurovat Nastavení

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty