Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2016 – I. část

vydání: 20151215 - verze: 14

V souladu s dosud schválenými legislativními změnami jsme do modulu Mzdy systému Altus Vario zařadili úpravy, jejichž přehled uvádíme v tomto článku. Nové vydání Varia obsahuje také nové parametry pro výpočet mezd v roce 2016, které popisuje dokument Mzdy – Nastavení roku 2016.

Během začátku roku 2016 zveřejníme další aktualizace Vario, které budou obsahovat zbývající, dosud neschválená nastavení a legislativní změny včetně aktualizovaných tiskových formulářů. Teprve s těmito aktualizacemi bude modul Mzdy kompletně připraven na zpracování mezd v roce 2016!

Nový svátek

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, čeká v nejbližší době vydání ve Sbírce zákonů. Tento zákon přidává mezi státní svátky nový svátek Velký pátek. Ten v roce 2016 připadá na 25. března 2016. Nový svátek jsme zapracovali do kalendářů a číselníků modulu Mzdy již v tomto vydání.

Solidární zvýšení daně

Zákonem č. 267/2014 Sb., byla v části šestnáct zrušena část jedenáct zákona č. 500/2012 Sb. tzn., že bylo zrušeno ukončení solidárního zvýšení daně, a proto je solidární zvýšení daně platné i pro rok 2016.

Změny v tiskových formulářích

Příloha k žádosti o ND

V novém vzoru pro rok 2016 přibylo pole "Zahraniční kromě Slovenska" a v příloze se nově vyplňuje datum převedení na jinou práci z důvodu těhotenství. Naopak se nově neuvádí "Neredukovaný vyměřovací základ při předchozí PPM". Nová xml struktura respektuje tyto změny a navíc umožňuje k podání připojovat přílohy. 

Žádost o daňové bonusy

Přidán vzor č. 10 pro rok 2016, který umožňuje rozlišit, zda se má částka použít na nedoplatek, nebo nově na zálohu daně. Nová xml struktura pro vzor č. 10 není k datu vydání ze strany Finanční správy k dispozici.

Vyúčtování daně

Nový vzor pro rok 2016 umožňuje zadání pole "Datum srážky", které vyplňuje plátce daně dle data, kdy naposledy vznikla povinnost srazit zálohu na daň přede dnem účinnosti rozhodnutí úpadku. Nová xml struktura není k datu tohoto vydání ze strany Finanční správy k dispozici.

Další očekávané změny

Tato aktualizace obsahuje legislativní změny zveřejněné ve Sbírce zákonů k datu vydání, tedy k 15. 12. 2015. Několik dalších legislativních změn je zatím v různých fázích schvalovacího procesu. Tyto změny budou zahrnuty do dalších aktualizací Vario, které předpokládáme v průběhu ledna.

Ukončení důchodového spoření

Na základě vládního návrhu zákona se očekává ukončení důchodového spoření. V době vydání se očekává podpis zákona prezidentem. Většina ustanovení zákona platí již od období 1/2016.

Zvýšení daňového zvýhodnění

Novela zákona o dani z příjmu by měla přinést zvýšení daňového zvýhodnění podle dosavadního návrhu na druhé dítě z 15 804 Kč na 17 004 Kč a na třetí a další dítě z 17 004 Kč na 20 604 Kč. Novelu v době tohoto vydání Vario projednává Poslanecká sněmovna.

Hodnota normativních nákladů na bydlení

Tradiční hodnotou, jejíž novou výši s koncem roku očekáváme, je částka normativních nákladů na bydlení, která ovlivňuje výši nezabavitelné částky při exekučních a dalších srážkách.

Další očekávané změny v tiskových formulářích

Přehled o výši pojistného

Nový vzor pro rok 2016 a nová xml struktura čeká na nabytí účinnosti zákona o zrušení důchodového spoření.

ZPS – Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

Vzor pro rok 2015 nebyl dán k datu vydání ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí k dispozici. Předpokládají se v něm změny mimo část plnění podílu zaměstnáním osob.