Exporty a importy v modulu Mzdy

Možnosti exportu a importu pro agendy Personalistika a Mzdy

Exportní nebo importní funkci spustíte z menu Soubor (Externí data) / volbami Export dat.../ Import dat...

Export a import ve xml

Pro export a import ve xml formátu v modulu Mzdy je připraveno šest typů exportů a k nim odpovídajících 6 typů importů. Tyto nástroje umožní např. převod zaměstnanců mezi firmami nebo výměnu dat mezi firmou a mzdovou účetní. Export mzdových složek umožní rozšíření seznamu a aktualizaci vlastností mzdových složek nebo přenesení stávajícího nastavení mzdových složek mezi firmami, resp. datovými soubory.

Exporty Personalistika

Exporty agenda Personalistika (obr. 1)
Export do xml – Pracovnik → (agenda Personalistika)
Tento export umožňuje exportovat záznamy pracovníků včetně rodinných příslušníků, odpočtů ze základu daně a slev na dani, historie ZP, hromadných oznámení, přihlášek SP a záznamů z tabulky Další údaje. Tzn. záznamy z tabulek Pracovnici, Rodina a Terminy.
Export do xml – Pracovnik s PP → (agenda Personalistika)
Umožňuje exportovat záznamy pracovníků (rodinní příslušníci, odpočty základu daně, slevy na dani, historie ZP, hromadná oznámení, přihlášek SP, Další údaje) a dále záznamů pracovních poměrů, plateb, výchozích mzdových složek, dovolených a vyřazení. Tzn. záznamy z tabulek Pracovnici, Rodina, Terminy, Pracovni_pomery, Platby, Vyrazeni, Uzaverka a Mzdy, kde pole Obdobi = 0.
Export do xml – Pracovnik s PP a MS → (agenda Personalistika)
Umožňuje exportovat záznamy pracovníků (rodinní příslušníci, odpočty základu daně, slevy na dani, historie ZP, hromadná oznámení, přihlášek SP, Další údaje) a dále záznamů pracovních poměrů, plateb, dovolených, vyřazení, průměrů a všech mzdových složek. Tzn. záznamy z tabulek Pracovnici, Rodina, Terminy, Pracovni_pomery, Platby, Vyrazeni, Uzaverka, Prumery a Mzdy.

 

Ostatní Exporty agenda Personalistika (obr. 1)
Dopis pro Word → (agenda Personalistika)
Na základě vybrané šablony dokumentu pro MS Word (*.dot) vytvoří nový dokument a vyplní do něj údaje z aktuálního záznamu.
Průvodce exportem → (agenda Personalistika)
Spustíte Průvodce exportem.
Tabulka agendy do HTML (htm) → (agenda Personalistika)
Exportuje záznamy z tabulky agendy do souboru HTML. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.
Tabulka agendy do MS Excel (xls)  (agenda Personalistika)
Exportuje záznamy z tabulky agendy do souboru aplikace MS Excel. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.
Export tiskového formuláře do souboru XLS vytvoří soubor XLS s nejnovější možnou verzí formátu. Do souboru je možné vyexportovat maximálně 32768 řádků.
Tabulka agendy do MS Word (rtf)  (agenda Personalistika)
Exportuje záznamy z tabulky agendy do dokumentu aplikace MS Word. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.

 

Dialog Export dat v agendě Personalistika

Obrázek 1: Dialog Export dat v agendě Personalistika.

 

Exporty Mzdy

Exporty agenda Mzdy (obr. 2)
Export do xml Mzdy za období  (agenda Mzdy)
Umožňuje exportovat mzdové složky z aktuálního období. Tzn. záznamy z tabulky Mzdy pro aktuální rok, období a knihu.
Export do xml Mzdy za období s PP → (agenda Mzdy)
V zobrazení Mzdy umožňuje exportovat mzdové složky z aktuálního období včetně záznamu pracovníka, pracovního poměru a plateb.
Export do xml – Rozvrhy → (agenda Mzdy)
Umožňuje exportovat definované nerovnoměrné rozvrhy do xml souboru.
Export do xml – Složky → (agenda Mzdy)
Umožňuje exportovat typy mzdových složek a jednotlivé složky s nastavením vlastností.

 

Ostatní Exporty agenda Mzdy (obr. 2)
Průvodce exportem → (agenda Mzdy)
Spustíte Průvodce exportem.
Tabulka agendy do HTML (htm) → (agenda Mzdy)
Exportuje záznamy z tabulky agendy do souboru HTML. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.
Tabulka agendy do MS Excel (xls)  (agenda Mzdy)
Exportuje záznamy z tabulky agendy do souboru aplikace MS Excel. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.
Export tiskového formuláře do souboru XLS vytvoří soubor XLS s nejnovější možnou verzí formátu. Do souboru je možné vyexportovat maximálně 32768 řádků.
Tabulka agendy do MS Word (rtf)  (agenda Mzdy)
Exportuje záznamy z tabulky agendy do dokumentu aplikace MS Word. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.

 

Dialog Export dat v agendě Mzdy

Obrázek 2: Dialog Export dat v agendě Mzdy.

 

Importy Personalistika

Importy agenda Personalistika (obr. 3)
Import ze xml – Pracovnik → (agenda Personalistika)
Importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml – Pracovnik.
Import ze xml – Pracovnik s PP → (agenda Personalistika)
Importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml – Pracovnik s PP.
Import ze xml – Pracovnik s PP a MS → (agenda Personalistika)
Importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml – Pracovnik s PP a MS.
Průvodce importem → (agenda Personalistika)
Spustíte Průvodce importem.

 

Dialog Import dat v agendě Personalistika

Obrázek 3: Dialog Import dat v agendě Personalistika.

 

Importy Mzdy

Importy agenda Mzda (obr. 4)
Import ze xml – Mzdy za období → (agenda Mzdy)
Umožňuje importovat mzdové složky z aktuálního období. Tzn., že importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml – Mzdy za období.
Import ze xml – Mzdy za období s PP → (agenda Mzdy)
Umožňuje importovat mzdové složky z aktuálního období včetně záznamu pracovníka, pracovního poměru a plateb.  Tzn., že importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml - Mzdy za období PP.
Import ze xml – Rozvrhy → (agenda Mzdy)
Importuje data (definované nerovnoměrné rozvrhy) ze souboru vytvořeného exportem Export do xml – Rozvrhy.
Import ze xml – Složky → (agenda Mzdy)
Umožňuje importovat typy mzdových složek a jednotlivé složky s nastavením vlastností.  Tzn., že importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml – Složky.
Průvodce importem zakázky hodiny
Jednoduchý import, pomocí kterého se přidávají nové záznamy do tabulky "zakázky hodiny". Průvodce pouze kontroluje, zda-li datum "konec" není menší, než datum "začátek".

 

Dialog Import dat v agendě Mzdy

Obrázek 4: Dialog Import dat v agendě Mzdy.

 

Do tabulek Terminy, Rodina, Mzdy, Prumery, Vyrazeni, Uzaverka se vždy přidávají záznamy bez ohledu na volbu importu Přidat novéAktualizovat stávající.  V tabulce Pracovní poměry se záznamy vždy aktualizují bez ohledu na volbu importu Aktualizovat stávající.

 

Související dokumenty