Exporty a importy v modulu Mzdy

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.


Možnosti exportu a importu pro agendy Personalistika a Mzdy

Exportní nebo importní funkci spustíte z nabídky Externí data (Soubor) / funkcemi Export dat…/ Import dat…

Export a import ve formátu XML

Pro export a import ve formátu XML v modulu Mzdy je k dispozici několik typů exportů a odpovídajících importů. Tato „datová komunikace” umožní např. převod zaměstnanců mezi firmami nebo výměnu dat mezi firmou a mzdovou účetní. Export mzdových složek umožní rozšíření seznamu a aktualizaci vlastností mzdových složek nebo přenesení stávajícího nastavení mzdových složek mezi firmami, resp. datovými soubory.

Exporty agendy Personalistika (obr. 1)

Exporty Popis
Export do xml – Pracovnik Tento export umožňuje exportovat záznamy pracovníků včetně rodinných příslušníků, odpočtů ze základu daně a slev na dani, historie ZP, hromadných oznámení, přihlášek SP a záznamů z tabulky Další údaje, tzn. záznamy z tabulek Pracovníci, Rodina a Termíny.
Export do xml – Pracovnik s PP Umožňuje exportovat záznamy pracovníků (rodinní příslušníci, odpočty základu daně, slevy na dani, historie ZP, hromadná oznámení, přihlášek SP, Další údaje) a dále záznamů pracovních poměrů, plateb, výchozích mzdových složek, dovolených a vyřazení. Tzn. záznamy z tabulek Pracovníci, Rodina, Termíny, Pracovní poměry, Platby, Vyřazení, Uzávěrka a Mzdy, kde pole Obdobi = 0.
Export do xml – Pracovnik s PP a MS Umožňuje exportovat záznamy pracovníků (rodinní příslušníci, odpočty základu daně, slevy na dani, historie ZP, hromadná oznámení, přihlášek SP, Další údaje) a dále záznamy pracovních poměrů, plateb, dovolených, vyřazení, průměrů a všech mzdových složek. Tzn. záznamy z tabulek Pracovníci, Rodina, Termíny, Pracovní poměry, Platby, Vyřazení, Uzávěrka, Průměry a Mzdy.
Dopis pro Word Na základě vybrané šablony dokumentu pro MS Word (*.dot) vytvoří nový dokument a vyplní do něj údaje z aktuálního záznamu.
GDPR Export všech osobních údajů z modulu Mzdy, který slouží k poskytnutí osobních údajů na vyžádání.
GDPR – Oprávněný zájem Exportuje osobní údaje, u kterých neexistuje právní důvod uložení – osobní údaje pracovníka, pracovních poměrů a mezd v období, další uživatelské údaje, platební údaje (kromě exekučních), výchozí mzdové složky, předkontace a termíny poměrů.
GDPR – Zákonný důvod Exportuje osobní údaje, u kterých existuje právní důvod uložení – osobní údaje pracovníka, rodinných příslušníků, pracovních poměrů a mezd v období, platební údaje pro exekuce, měsíční a výsledné mzdové složky, průměry, dovolené, jiné přísmy a vyřazení.
GDPR – Zdravotní způsobilost Exportuje údaje o zdravotní způsobilosti.
Průvodce exportem Spustíte Průvodce exportem.
Tabulka agendy do HTML (htm) Exportuje záznamy z tabulky agendy do souboru HTML. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.
Tabulka agendy do Microsoft Excel (xlsx)

Exportuje záznamy z tabulky agendy do souboru XLSX aplikace MS Excel. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.

 • Formát XLSX je rozšíření souboru pro tabulkové dokumenty vytvořené v programu Microsoft Excel. XLSX je zkratka pro „Excel Open XML Spreadsheet” a je součástí sady Office Open XML (OOXML) formátů, které byly zavedeny ve verzích Microsoft Office 2007 a vyšší.
 • XLSX formát je založen na XML (rozšířitelném značkovacím jazyku) a umožňuje ukládání dat, vzorců, formátování, makro kódů a dalších funkcí, které jsou typické pro tabulkové dokumenty. Jedná se o binárně komprimovaný soubor, který obsahuje různé listy (listy se skládají z buněk uspořádaných do řádků a sloupců) a další metadata, jako jsou styly, ochrana listů a nastavení.
 • XLSX formát je všestranný a široce používaný, protože je podporován mnoha různými tabulkovými aplikacemi, včetně Microsoft Excelu, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc a dalších. Díky svému rozšíření, které umožňuje ukládání velkého množství dat a pokročilých funkcí, se XLSX stal standardním formátem pro sdílení a archivaci tabulkových dokumentů.
Tabulka agendy do MS Excel (xls)

Exportuje záznamy z tabulky agendy do souboru XLS aplikace MS Excel. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr. Export tiskového formuláře do souboru XLS vytvoří soubor XLS s nejnovější možnou verzí formátu.

 • Do souboru je možné vyexportovat dle verze Varia max. 32768/65000 řádků (xls).
 • Pro převod nelimitovaný na 65 tisíc řádků použijte export do Excelu „Tabulka agendy do Microsoft Excel (xlsx)”. Podmínkou funkčnosti je mít společně s Variem instalovaný plnohodnotný MS Excel.
Tabulka agendy do MS Word (rtf) Exportuje záznamy z tabulky agendy do dokumentu RTF aplikace MS Word. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.

 

Dialog Export dat v agendě Personalistika

Obrázek 1: Dialog Export dat v agendě Personalistika.

Exporty agendy Mzdy (obr. 2)

Exporty Popis
Export do xml Mzdy za období Umožňuje exportovat mzdové složky z aktuálního období. Tzn. záznamy z tabulky Mzdy pro aktuální rok, období a knihu.
Export do xml Mzdy za období s PP V zobrazení Mzdy umožňuje exportovat mzdové složky z aktuálního období včetně záznamu pracovníka, pracovního poměru a plateb.
Export do xml – Rozvrh Umožňuje exportovat definované nerovnoměrné rozvrhy do xml souboru.
Export do xml – Složky Umožňuje exportovat typy mzdových složek a jednotlivé složky s nastavením vlastností.
Průvodce exportem Spustíte Průvodce exportem.
Tabulka agendy do HTML (htm) Exportuje záznamy z tabulky agendy do souboru HTML. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.
Tabulka agendy do Microsoft Excel (xlsx)

Exportuje záznamy z tabulky agendy do souboru XLSX aplikace MS Excel. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.

 • Formát XLSX je rozšíření souboru pro tabulkové dokumenty vytvořené v programu Microsoft Excel. XLSX je zkratka pro „Excel Open XML Spreadsheet” a je součástí sady Office Open XML (OOXML) formátů, které byly zavedeny ve verzích Microsoft Office 2007 a vyšší.
 • XLSX formát je založen na XML (rozšířitelném značkovacím jazyku) a umožňuje ukládání dat, vzorců, formátování, makro kódů a dalších funkcí, které jsou typické pro tabulkové dokumenty. Jedná se o binárně komprimovaný soubor, který obsahuje různé listy (listy se skládají z buněk uspořádaných do řádků a sloupců) a další metadata, jako jsou styly, ochrana listů a nastavení.
 • XLSX formát je všestranný a široce používaný, protože je podporován mnoha různými tabulkovými aplikacemi, včetně Microsoft Excelu, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc a dalších. Díky svému rozšíření, které umožňuje ukládání velkého množství dat a pokročilých funkcí, se XLSX stal standardním formátem pro sdílení a archivaci tabulkových dokumentů.
Tabulka agendy do MS Excel (xls)

Exportuje záznamy z tabulky agendy do souboru XLS aplikace MS Excel. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr. Export tiskového formuláře do souboru XLS vytvoří soubor XLS s nejnovější možnou verzí formátu.

 • Do souboru je možné vyexportovat dle verze Varia max. 32768/65000 řádků (xls).
 • Pro převod nelimitovaný na 65 tisíc řádků použijte export do Excelu „Tabulka agendy do Microsoft Excel (xlsx)”. Podmínkou funkčnosti je mít společně s Variem instalovaný plnohodnotný MS Excel.
Tabulka agendy do MS Word (rtf)

Exportuje záznamy z tabulky agendy do dokumentu RTF aplikace MS Word. Pokud v tabulce agendy vyberete jen určité záznamy, exportuje se pouze tento výběr.

 

Dialog Export dat v agendě Mzdy

Obrázek 2: Dialog Export dat v agendě Mzdy.

Importy agendy Personalistika (obr. 3)

Importy Popis
Import z xml – Pracovnik Importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml – Pracovnik.
Import z xml – Pracovnik s PP Importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml – Pracovnik s PP.
Import z xml – Pracovnik s PP a MS Importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml – Pracovnik s PP a MS.
Průvodce importem Spustíte Průvodce importem.

 

Dialog Import dat v agendě Personalistika

Obrázek 3: Dialog Import dat v agendě Personalistika.

Importy agendy Mzdy (obr. 4)

Importy Popis
Import ze xml – Mzdy za období Umožňuje importovat mzdové složky z aktuálního období. Tzn., že importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml – Mzdy za období.
Import ze xml – Mzdy za období s PP Umožňuje importovat mzdové složky z aktuálního období včetně záznamu pracovníka, pracovního poměru a plateb.  Tzn., že importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml - Mzdy za období PP.
Import ze xml – Rozvrhy Importuje data (definované nerovnoměrné rozvrhy) ze souboru vytvořeného exportem Export do xml – Rozvrhy.
Import ze xml – Složky Umožňuje importovat typy mzdových složek a jednotlivé složky s nastavením vlastností.  Tzn., že importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml – Složky.
Průvodce importem zakázky hodiny Jednoduchý import, pomocí kterého se přidávají nové záznamy do tabulky Zakázky hodiny. Průvodce pouze kontroluje, zda-li datum Konec není menší, než datum Začátek.

 

 • Do tabulek Termíny, Rodina, Mzdy, Průměry, Vyřazení, Uzávěrka se vždy přidávají záznamy bez ohledu na volbu importu Přidat novéAktualizovat stávající
 • V tabulce Pracovní poměry se záznamy vždy aktualizují bez ohledu na volbu importu Aktualizovat stávající.

 

Dialog Import dat v agendě Mzdy

Obrázek 4: Dialog Import dat v agendě Mzdy.

 

Související dokumenty