Zobrazení agendy Sklad

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Sklad

  Obrátkovost Zobrazení informuje o době obratu (dní) a obrátkovosti produktů na skladu. Před spuštěním se zobrazuje dialog pro nastavení dat od-do. Zobrazení využijete pro zjištění, které produkty se málo prodávají. Obrátkovost se zkoumá za nějaké přiměřené období, obvykle minimálně týden, v lepším případě měsíc nebo čtvrtletí. Doba obratu zásob (ve dnech) by měla být co nejnižší. Naopak rychlost obratu zásob co nejvyšší.

Podrobný popis, včetně několika příkladů, naleznete v samostatném článku nápovědy agendy Sklad.

Přehled množství Přehled aktuální skladové dostupnosti a množství na dokladech v různých stavech (Varianta, Skladem, REZERVOVÁNO, Blokováno, K dispozici, DODAT, Rezervovat, OBJEDNÁNO, POTVRZENO). Obdobné zobrazení s rozšířenými možnostmi naleznete v agendě Katalog.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Sklad (výchozí) Zobrazení Sklad má 2 varianty. První se použije pro sklady s oceňováním FIFO a druhá pro sklady s PC (průměrnými cenami). Pro sklady FIFO je uvedena cena Celkem FIFO a fiktivní sloupec "Cena za jednotku", který zobrazuje podíl Celkem FIFO / Skladem (skutečná cena za jednotku však může být u každého kusu jiná). Pro sklady s průměrnými cenami jsou zobrazeny sloupce Cena průměrná a Cena celkem (Cena celkem = Cena průměrná * Skladem).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sklad obraty od/do Zobrazení slouží pro zjištění celkové sumy příjmů a výdejů zboží na daném skladu v zadaném intervalu (včetně ceny pohybů).
Sklad obraty s katalogem  Zobrazuje celkové obraty na skladě od počátku evidence skladu.
Sklad skupiny Zobrazuje aktuální množstevní skupiny skladem.
Stav skladů Zobrazuje souhrnný stav skladů k aktuálnímu dni.
Pohyby Příjmy a výdeje Tabulka zobrazuje množství v jednom sloupci (přijaté kladně, vydané záporně). Pohyby lze filtrovat například podle produktu a data pohybu. Hodnoty ve sloupci Množství a Cena pohybu lze sčítat a získat tak množství nebo hodnotu příjmů a výdejů za určité období.
  Sklad příjmy Zobrazuje příjmy s odkazy na příjemky.
Sklad výdeje Zobrazuje výdeje s odkazy na výdeje.
Přehledy zpětně ke dni Sklad ke dni Počítá stav skladu k zadanému dni podle datumů ze skladových dokladů. Množství a částky pro výpočet jsou použity ze skladové evidence (tabulky Prijmy, Prijmy_produkty, Vydeje). Hodnoty ze skladové evidence se mohou lišit proti hodnotám ze skladových dokladů.
 
 
Sklad ke dni konsolidovaný Počítá stav skladu k zadanému dni. Datumy, množství a částky pro výpočet jsou použity ze skladových dokladů i ze skladové evidence. Hodnoty ze skladové evidence se mohou lišit od hodnot ze skladových dokladů o zaokrouhlovací chyby.
Sklad ke dni s katalogem Zobrazuje stav skladu k zadanému dni, rozšířený o další informace z katalogu.
Stav skladů ke dni Počítá souhrnný stav skladů k zadanému datu podle datumů ze skladových dokladů. Množství a částky pro výpočet jsou použity ze skladové evidence (tabulky Prijmy, Prijmy_produkty, Vydeje). Hodnoty ze skladové evidence se mohou lišit proti hodnotám ze skladových dokladů.
Stav skladů ke dni konsolidovaný Počítá souhrnný stav skladů k zadanému datu. Datumy, množství a částky pro výpočet jsou použity ze skladových dokladů i ze skladové evidence. Hodnoty ze skladové evidence se mohou lišit od hodnot ze skladových dokladů o zaokrouhlovací chyby.

 

Poznámka: U podstatného jména datum lze v některých typech textů (zvláště těch, v nichž je třeba rozlišit kalendářní a počítačová data) tolerovat i tvary mužského rodu, zejména v množném čísle, tj. datumy, datumů, datumům, datumy, o datumech, datumy, např. V uložených datech se bude nejčastěji vyhledávat podle datumů.

 

Související dokumenty