Tisk štítků z agendy Adresář

Tiskový formulář Štítky slouží k tisku adres na samolepící adresní štítky. Před tiskem bude zobrazen dialog pro výběr předdefinovaných velikostí, případně nastavení vlastních rozměrů štítků.

Postup:

→ Nejprve, v tabulce agendy Adresář, vyberte adresáty pomocí filtru, nejlépe podle pole Zasílat nebo Kategorie.

 • Pokud jmenovaná pole v tabulce agendy nevidíte, zobrazte je pomocí funkce Formát/Zobrazit skryté sloupce...
 • Důležitá je též volba Zobrazení (zdroje) dat v tabulce agendy. Příklad, jak zobrazení dat v tabulce souvisí s tiskem, naleznete na konci tohoto dokumentu.

 

→ Z menu Soubor otevřete dialog Tisk klepnutím na položku:

 

→ Ze seznamu tiskových formulářů vyberte položku Štítky.

 • V části dialogu Rozsah tisku označte Radio button - Přepínač například Podle filtru tabulky.
 • V části Výstup do označte Radio button - Přepínač například Zobrazit náhled.
 • Volby potvrďte tlačítkem OK.
 • Zobrazí se dialog Možnosti štítků (obr. 1). Tento dialog se zobrazí i v případě, že v nabídce Výstup do zvolíte libovolný jiný výstup.

Popis dialogu Možnosti štítků

Dialog Možnosti štítků

Obrázek 1: Dialog Možnosti štítků.

 

Možnosti štítků, sekce Štítky (obr. 1)

Typ Výběr ze ComboBox - Nabídka seznamu předdefinovaných typů (rozměrů štítků). Pokud v seznamu štítků není požadovaný typ zobrazen, můžete navrhnout vlastní pomocí tlačítka Přidat...
Počet sloupců Slouží pro přidání nebo odebrání sloupců podle typu archu se štítky. Hodnotu nedoporučujeme měnit u předdefinovaných štítků.
Počet řádků Slouží pro přidání nebo odebrání řádků podle typu archu se štítky. Hodnotu nedoporučujeme měnit u předdefinovaných štítků.
Vynechat Číslo určuje počet netisknutých (vynechaných) štítků na archu. Tisk začíná od následující pozice za posledním prázdným štítkem. Například zadané číslo 4 v poli Vynechat způsobí, že při nastavení 4 sloupce, 8 řádků začne tisk adresy na pátém štítku, tedy od začátku druhé řádky (počítáno od levého horního štítku).
Přidat... Zadání názvu nového typu štítku (objeví se v nabídce pole Typ). Nastavte vlastnosti, Vario si je "zapamatuje" pro příští použití (přesto, že použijete k opuštění dialogu tlačítko Storno).
Přejmenovat... V poli "Typ" zvolte štítek a klepněte na tlačítko Přejmenovat... Zadejte nový název štítku a pokud nezměníte nastavení jeho vlastností, uloží se kopie shodná s originálem (pod novým názvem). Původní typ štítku zústává v nabídce zachován - není přepsán. Změny uložíte i při opuštění dialogu tlačítkem Storno.

 

Možnosti štítků, sekce Cílová adresa (obr. 1)

A Výběr z nabídky ComboBox - Nabídka Adresa, Adresa 2, Adresa sídlo, Adresa zboží doručit. Zvolená cílová adresa A se týká primárního kontaktu a měla by být vyplněna v dialogu Kontakt na kartě Obecné.
B Výběr z nabídky ComboBox - Nabídka Adresa, Adresa 2, Adresa sídlo, Adresa zboží doručit. Zvolená cílová adresa B se týká i nadřazeného kontaktu a měla by být vyplněna v dialogu Kontakt na kartě Obecné.

Pokud kontakt nemá vyplněnou požadovanou adresu, na štítek se tiskne pouze jméno nebo název kontaktu, případně název nadřazeného kontaktu.

 

Možnosti štítků, sekce U osob s nadřazeným kontaktem tisknout (obr. 1)

Radio button - Přepínač Cílovou adresu A Vytiskne adresu osoby zvolenou v nabídce Cílová adresa A.
Radio button - Přepínač Cílovou adresu B nadřazeného kontaktu U osob s nadřazeným kontaktem vytiskne adresu nadřazeného kontaktu zvolenou v nabídce Cílová adresa B.
CheckBox - Zatržítko "Cílovou adresu B nadřazeného kontaktu" v případě nevyplněné "Cílové adresy A" Vytiskne Cílovou adresu B nadřazeného kontaktu" v případě nevyplněné "Cílové adresy A" v detailu Kontaktu.
CheckBox - Zatržítko Název nadřazeného kontaktu Ke jménu nebo názvu kontaktu vytiskne Název nadřazeného kontaktu.

 

Možnosti štítků, sekce Rozvržení (obr. 1)

Hodnoty polí (žlutě zvýrazněných) pro Okraje a Šířka x Výška můžete dle velikosti archu a možností tiskárny měnit.
Tlačítko Zkouška Tisková úloha je odeslána na výchozí tiskárnu a předpokládá se tisk na běžný papír. Slouží ke kontrole rozvržení tisku.
Počet štítků Volba pro tisk jedné firmy vícekrát. Zobrazí se jen při tisku Aktuálního záznamu (volba v sekci Rozsah tisku v dialogu Tisk).

 

Příklad nastavení tisku jmen osob s adresou nadřazeného kontaktu a názvu nadřazeného kontaktu.

→ Nastavení Vario: Naše firma – Testovací data

1. Pro tabulku agendy Adresář zvolte z nabídky Zobrazení položku Podřízené kontakty (Lidé).

2. Vyvolejte dialog Tisk z menu Soubor klepnutím na položku Náhled... (doporučujeme).

 • V dialogu Tisk označte položku Štítky a změňte nastavení vpravo, je-li třeba (např. Rozsah tisku: Všechny zobrazené záznamy, Aktuální záznam).
 • Klepněte na tlačítko OK.

3. V dialogu Možnosti štítků vyberte ze seznamu cílovou adresu B (adresa A nebude použita, protože kontakt Osoba používá adresu Nadřazeného kontaktu).

 • V sekci U osob s nadřazeným kontaktem tisknout označte volbu Radio button - Přepínač Cílovou adresu B nadřazeného kontaktu.
 • Zatržítkem označte volbu CheckBox - Zatržítko Název nadřazeného kontaktu.

4. Klepněte na tlačítko OK.

 • Vario zobrazí okno s náhledem adresních štítků (obr. 2).

Jméno kontaktu, název nadřazeného kontaktu, adresa nadřazeného kontaktu

Obrázek 2: Výřez z náhledu adresních štítků: Jméno kontaktu, název nadřazeného kontaktu, adresa nadřazeného kontaktu.

 

Pokud chcete, tento postup můžete také zakončit klepnutím na tlačítko Zkouška. Na výchozí tiskárnu odešlete tiskovou úlohu. Předpokládá se tisk pouze na běžný papír. Porovnáním s archem štítků máte možnost dalších korekcí před zahájením "ostrého" tisku na samolepicí štítky.

 

Poznámka

U tiskového formuláře Štítky je znepřístupněn tisk podle filtru pro zobrazení, jejichž zdroj neodpovídá zdroji tiskového formuláře. Při tisku ze zobrazení, jehož zdroj neodpovídá tiskovému formuláři, postupujte tak, že vyfiltrované záznamy označíte a v sekci Rozsah tisku použijete volbu Radio button - Přepínač Vybrané záznamy.

 

Související dokumenty