Zobrazení agendy Deník událostí

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Deník událostí

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Deník událostí (výchozí) Zobrazuje veškeré záznamy ze všech knih deníku bez ohledu na referenta.
 
 
 
Moje záznamy aktuálního deníku Zobrazuje záznamy přihlášeného uživatele v aktuálně otevřené knize deníku.
Moje záznamy deníku Zobrazuje veškeré záznamy přihlášeného uživatele ze všech knih deníku.
Uživatelské události

Zobrazuje všechny události deníku kromě systémových.

Systémové události jsou: Chyba, Varování, Odstranění záznamu, Úpravy záznamu, Vytvoření záznamu, Export záznamů, Změny nastavení a Změna referenta.

 

Související dokumenty