Průvodce Vystavení upomínek

Průvodce Vystavení upomínek spustíte z agendy Upomínky nebo Vydané doklady z menu Nástroje agendy (Agenda) funkcí Vystavit upomínky…

 • Pomocí průvodce můžete upomínky vystavit hromadně.

Dialog průvodce Vystavení upomínek, nastavení kritérií

Obrázek 1: Dialog průvodce Vystavení upomínek, nastavení kritérií.

 

Pokud průvodce spustíte přímo z agendy Upomínky, nebudete mít k dispozici volbu Radio button - Přepínač Faktury podle filtru tabulky. Jestliže spustíte průvodce Vystavení upomínek z agendy Vydaných dokladů, vyberete jen ty faktury, které jsou v tabulce agendy aktuálně vyfiltrované. Tzn., že před spuštěním dialogu průvodce je potřeba zadat v tabulce agendy Vydané doklady omezení rozsahu dokladů, které se nabídnou k upomínání. Pak teprve bude volba Radio button - Přepínač Faktury podle filtru tabulky v průvodci Vystavení upomínek aktivní. Seznam doporučených polí, podle kterých můžete filtrovat v zobrazení Vydané doklady po položkách, naleznete v dokumentu Zobrazení agendy Vydané doklady.

Do upomínek vstupují (obr. 1)
Radio button - Přepínač Všechny faktury
z výchozí knihy
Výchozí volba. Knihu můžete změnit z nabídky ComboBox - Nabídka nebo zvolit Radio button - Přepínač Záznamy ze všech knih Vydaných dokladů. Vystavují se vždy jen faktury – nic jiného (z dokladů typu FV). 
Faktury kde firma nemá v kategorii  Vyloučení kategorie Odběratel, Dodavatel, Kontakt ... apod. Výběr je realizován z dialogu Kategorie firmy.
Faktury kde v kategorii není  Vyloučení faktur, které nemají zvolenou kategorii. Výběr je realizován z dialogu Kategorie Vydané doklady.
Faktury kde ve způsobu platby není  Vyloučení faktur, které nemají zvolený způsob úhrady. Výběr je realizován z dialogu Vyberte způsob úhrady.
CheckBox - Zatržítko Vydané faktury
CheckBox - Zatržítko Zálohové faktury
Možnost vybrat, zda se mají nabízet neuhrazené faktury a/nebo neuhrazené zálohové faktury.
Dalším nastavením omezení je definice intervalu, tzn., kdy jsou faktury po splatnosti: Faktury kde
Počet dní
po splatnosti je od
Je menší nebo rovno, je větší nebo rovno. 
Částka zbývá uhradit je větší než Je větší než 0. 
Počet vystavených upomínek od – do Volba rozmezí.  
Počet dní poslední upomínky je větší než Slouží k nastavení intervalu mezi dvěma upomínkami na stejnou firmu.
Firma je ComboBox - Nabídka Výběr konkrétní firmy, které se týkají nastavené podmínky vystavení upomínky.  
Použít uložené nastavení Dokončené nastavení průvodce je možné uložit jako předdefinovaný profil (tlačítko Uložit nastavení, obr. 3) a příště je pomocí volby Použít uložené nastavení načíst (nebo smazat tlačítkem X).

 

 • Klepněte na tlačítko Další

Sloupce dostupné v tomto kroku průvodce lze využít pro filtrování při výběru dokladů. Sloupce zobrazíte pomocí příkazu Zobrazit skryté sloupce v místní nabídce nad tabulkou dokladů (obr. 2).

 Dialog průvodce Vystavení upomínek, výběr dokladů

Obrázek 2: Dialog průvodce Vystavení upomínek, výběr dokladů.

 

 • Okno zobrazí vyhovující doklady podle nastavených podmínek (obr. 2).
 • Doklady, na které mají být upomínky vystaveny je možné dále vybírat pomocí zatržítka CheckBox - Zatržítko.
 • K výběru všech slouží tlačítko Označit vše, ke zrušení Zrušit vše.
 • Pomocí Místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.
 • Detail dokladu nebo kontaktu (firmy) zobrazíte poklepáním na modrý identifikátor.

 

V průvodci se zobrazí seznam dokladů (podle zadaných kritérií), na které je možno vystavit upomínky. V tabulce pro výběr dokladů, ke kterým chcete vystavit upomínky, jsou doklady řazeny dle čísla dokladu. Při vystavení upomínek se upomínky vystavují v pořadí, které respektuje řazení (označených) dokladů v tomto seznamu. Pokud si tedy přejete například mít upomínky seřazeny podle kontaktu, je třeba doklady nejprve seřadit dle kontaktu (firmy).

 

 • Klepněte na tlačítko Další

Dialog průvodce Vystavení upomínek, výběr knihy

Obrázek 3: Dialog průvodce Vystavení upomínek, výběr knihy.

 

 • V posledním okně průvodce Vystavení upomínek vyberte knihu, do které chcete vystavit upomínky – Upomínky vystavit do knihy a rozhodněte, co se stane po vystavení upomínek: Radio button - Přepínač Tisk, CheckBox - Zatržítko Náhled, ComboBox - Nabídka Tiskový formulářRadio button - Přepínač Dialog odeslání e-mailem, Radio button - Přepínač Nic.

 

Po stisku tlačítka Dokončit se upomínky uloží jako doklady do agendy Upomínky.

 

 • Vystavené upomínky můžete tisknout nebo upomínku odeslat e-mailem.
 • Když zvolíte Nic, upomínky se pouze vystaví a uloží (vždy se vystaví a uloží).
 • K tisku jsou předdefinované tři tiskové formuláře: Upomínka, Upomínka obecná, Upomínka 1:1.

 

Související dokumenty