Nastavení datové schránky

První přihlášení = aktivace datové schránky

Poté, co obdržíte od ministerstva přihlašovací údaje, máte 15 dnů na aktivaci datové schránky. Datovou schránku aktivujete na adrese www.mojedatovaschranka.cz Externí odkaz prvním přihlášením do systému (platí pro fyzické, podnikající fyzické a právnické osoby, které nemají datovou schránku zřízenou ze zákona). Teprve potom otestujte dostupnost datové schránky pomocí funkce Nastavení datové schránky v agendě Datové schránky.

1. Nastavení agendy Datové schránky v dialogu Možnosti Vario

Složka záznamů ComboBox - Nabídka (obr. 1) umožňuje definovat nebo vybrat vzor cesty (výchozí složku pro dokumenty), do které budou ukládány stažené přílohy. Ve vzoru cesty ke složce lze využít i klíčové slovo <firma>

Jestliže v definici složky dokumentů pracujete s klíčovým slovem <firma>, zaškrtnutí funkce CheckBox - Zatržítko Vyžadovat přiřazení firmy k datové schránce (obr. 1) při stažení a odeslání zpráv vynutí, aby u přijatých zpráv byla vyplněna firma odesílatele a u odeslaných zpráv firma příjemce.

Dialog Možnosti Vario

Obrázek 1: Možnosti Vario pro agendu Datové schránky.

2. Nastavení přístupu k datové schránce pro knihu agendy Datové schránky

  • Dialog nastavení přístupu k datové schránce spustíte z menu Agenda/Nastavení datové schránky...
  • V okně Nastavení (obr. 2) vyplňte přihlašovací jménoheslo. (Délka hesla ve Variu je omezena na 20 znaků.)

Dialog Datové schránky - Nastavení přístupu k datové schránce pro knihu

Obrázek 2: Dialog nastavení a název knihy, pro kterou nastavujete přístup k datové schránce. Název knihy "Datové schránky" v obrázku se může lišit od názvu vaší knihy.

 

  • Pokud nastavíte ve službách datových schránek (www.mojedatovaschranka.cz Externí odkaz) neomezenou platnost hesla pro vaši datovou schránku, pak v dialogu "Nastavení přístupu k datové schránce" (obr. 2a), v poli "Platnost hesla do" bude zobrazen text "neomezeno". Zároveň bude skryto pole "Tolerance platnosti hesla (ve dnech)" a funkce Změna hesla.

Dialog Nastavení přístupu k datové schránce

Obrázek 2a: Dialog Nastavení přístupu k datové schránce.

 

  • Klepnutím na prvek Otestovat dostupnost datové schránky (obr. 2) se zobrazí detail datové schránky (obr. 3).
  • Zároveň s otevřením detailu datové schránky se vyplní ID schránky. Schránka s tímto ID se automaticky použije u odeslaných zpráv jako odesílatel.

Dialog detailu datové schránky

Obrázek 3: Dialog detailu datové schránky. Po vytvoření nové firmy je tato firma automaticky spárována s touto datovou schránkou.

3. Změna hesla datové schránky

  • V okně Nastavení přístupu (obr. 2) máte možnost změnit heslo datové schránky přímo z Varia (obr. 4) – délka hesla ve Variu je omezena na 20 znaků. V okně nastavení je také zobrazena informace, dokdy bude heslo platné (ve formátu den-měsíc-rok-hodina-minuta-sekunda).
  • Platnost hesla je 90 dní. Poté heslo vyprší a nelze ho změnit přes služby datových schránek a tím pádem ani přes Vario. V takovém případě je potřeba se přihlásit do internetové aplikace datových schránek (www.mojedatovaschranka.cz Externí odkaz) a změnit heslo tam.
  • K hlídání platnosti hesla slouží funkce nastavení tolerance platnosti hesla ve dnech (obr. 2). Pokud se datové schránky používají v době, kdy do vypršení platnosti hesla zbývá méně dní, než je nastaveno v toleranci, zobrazí se výzva ke změně hesla a je nutné heslo změnit (obr. 4). Posílání a přijímání datových zpráv je zablokováno. Tím lze zajistit včasnou změnu hesla z rozhraní agendy Varia.

Dialog Změna hesla

Obrázek 4: Dialog Změna hesla.

 

  • Při změně hesla se vygeneruje úkol do agendy Úkoly, kde je v poli "Splnit úkol do" zapsán datum platnosti hesla. V poli "Připomenutí" se doplní datum ponížený o uvedený počet dní "Tolerance hesla" z nastavení Datové schránky (Agenda/Nastavení datové schránky...). Díky této funkci máte přehled o platnosti hesla a nemusíte ji zjišťovat z datového rozhraní (www.mojedatovaschranka.cz Externí odkaz).

Dialog připomenutí úkolu ke změně hesla datové schránky

Obrázek 5: Dialog připomenutí úkolu ke změně hesla datové schránky.

 

Funkce změny hesla vyžaduje aktualizovanou podporu prostředí .Net, která je k dispozici na stránce stažení software pod položkou Rozšíření .Net. V případě, že vámi používaná verze "Rozšíření" není aktuální, budete na to upozorněni při použití popisované funkce.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty