Podle objednacího cyklu (typ strategie)

S objednáním produktů, které mají definovaný typ strategie Podle objednacího cyklu (obr. 1), vám pomůže průvodce, kterého spustíte z agendy Objednávky, z panelu nabídek Nástroje agendy(Agenda)/Průvodce vystavením objednávek...

Strategie Podle objednacího cyklu vyžaduje upřesňující nastavení v dialogu Vlastnosti objednací strategie, který vyvoláte tlačítkem  v dialogu Skladová položka vedle pole s nabídkou strategií (obr. 1). Jestliže používáte jmenovanou strategii, upozorňujeme, že následné objednávání pomocí průvodce „počítá” jen s produkty, které mají skladovou kartu. V případě, že nemáte skladové karty, ale jen produkty v katalogu, můžete si pomoci funkcí Naplnit sklad z katalogu, která se nachází v menu agendy Sklad.

Dialog Skladová položka, karta Obecné a nastavení typu strategie Podle objednacího cyklu

Obrázek 1: Dialog Skladová položka, karta Obecné a nastavení typu strategie Podle objednacího cyklu.

 

Podle objednacího cyklu ComboBox - Nabídka 
V dialogu Vlastnosti objednací strategie nejdříve definujte objednávací cyklus - období (tab. 1). Spusťte Průvodce vystavením objednávek. Průvodce sloučí všechny požadavky za interval (nastavený ve vlastnosti objednací strategie) a požadavky vloží do jedné objednávky v daném období. Jestliže objednávku nevystavíte, požadavky se načtou do dalšího období.
 • Interval zakázky strategie zjišťuje podle 1) data plnění u položky. Pokud je prázdné, určí jej podle 2) data plnění celého dokladu a pokud ani toto datum není vyplněné, stanoví interval podle 3) data dokladu.
 • Požadavky jsou načítány ze zakázek, z položek ve stavu Dodat nebo Rezervovat (také ve stavu rezervovat fakturovat, fakturovat dodat atd.) + (plus) množství minimální skladem  (minus) položky objednávek ve stavu Objednáno nebo POTVRZENO (také ve stavu fakturovat OBJEDNÁNO, fakturovat potvrzeno) - (minus) skladem k dispozici.
Poznámka: Při počítání požadovaného množství k objednání se nepočítá s objednávkou, která má položky ve stavu Objednáno a zároveň neexistuje žádná zakázka.
Poznámka: Datum dodání u položky objednávky: Při vystavení objednávky se k položce vyplní Datum dodání. Do pole se vyplní datum v případě, že navržené datum je větší než zítřejší. (Tedy pokud datum není zítřejší, dnešní nebo starší. Jinak se pole ponechá prázdné.)
Příklad: Interval je nastaven na týden a počáteční datum je 1.1.2013. Zakázka má datum plnění 18.1.2013 a průvodce vystavením objednávek použijete 15.1.2013. K položce se nevyplní datum dodání, protože datum 18.1.2013 patří do třetího týdne, který začíná 15.1.2012 a to je právě den použití průvodce vystavením objednávek).

 

Tabulka 1: Vlastnosti objednací strategie
Počáteční datum Zapište počátek objednacího cyklu.
Interval Z nabídky seznamu ComboBox - Nabídka vyberte den, týden, dekádu, půl měsíce, měsíc nebo rok.
Násobek intervalu Zapište číselnou hodnotu, která násobí (prodlužuje) hodnotu v poli Interval.
Toto pole nesmí zůstat prázdné, vždy musí být vyplněno číselnou hodnotou.

Příklad

Dne 8. 8. 2012 nastavíte strategii Podle objednacího cyklu na skladové kartě produktu.

Ve vlastnostech objednací strategie, do pole Počáteční datum zapíšete "1.7.2012", v poli Interval vyberete "měsíc" a do pole Násobek intervalu zapíšete "1" (obr. 2).

Okno Vlastnosti objednací strategie

Obrázek 2: Okno Vlastnosti objednací strategie.

 

Evidované zakázky v systému Vario

 • Zakázka v měsíci červenci ve stavu Rezervováno (1 ks).
 • Zakázka v srpnu s datem plnění např. 10.8.2012 ve stavu Rezervovat (1 ks).
 • Zakázka v srpnu, jejíž datum plnění dokladu je až v září, např. 4.9.2012 ve stavu Dodat (5 ks).
 • Na skladu jsou 2 ks.
 • Minimální množství na skladu je nastaveno na 2 ks. (Jestliže nemáte nastavené minimální množství na skladové kartě, systém zjišťuje minimální množství z katalogové karty.)
 • Objednávka ve stavu Objednáno (1 ks).

 

Očima systému

 • Skladem k dispozici: 2-1=1 ks
 • Množství minimální skladem: 2 ks
 • Objednáno: 1 ks
 • Zakázky ve stavu DODAT a REZERVOVAT: 1 ks v srpnu a 5 ks v září

 

Průvodce objedná

 • první řádek: (1 ks DODAT v srpnu + 2 ks Min. množství skladem) - (1 ks Objednáno + 1 ks Skladem k dispozici) = 1 ks
 • druhý řádek: 5 ks (DODAT v září)

V tomto případě se v průvodci vytvoří dva řádky na daný produkt. Do prvního řádku se načtou požadavky z července (protože z nějakého důvodů nebyl produkt objednán v červenci a už je srpen) a ze srpna. Do druhého řádku se načtou informace ze zakázek, které mají plnění až v září.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty