Vrácení zboží v Prodejně

Prodejna nabízí dvě možnosti jak vrátit zboží:

1. Vrácení zboží zadáním záporného množství na prodejním dokladu
→ Jednoduchá možnost (automatická) Vložíte produkt stejně jako při prodeji, tzn. standardním způsobem zadáte vracený produkt do prodejního dokladu. Zadáte záporné množství (např. -1 nebo mínus jiné množství). Při úhradě se vystaví vratka a zboží je vráceno na sklad (pokud používáte volbu CheckBox - Zatržítko Vyskladňovat). Cena na vratce se dohledá automaticky podle posledních prodejů daného zboží (pokud je uveden zákazník, hledá se v prodejích daného zákazníka).
Vrácení zboží lze kombinovat s prodejem (nebo výměnou). Bude vystaven doklad na rozdílovou částku.

 

 • Vario přiřazuje poslední nevrácený pohyb. Tedy pokud na Prodejně zadáte mínusový pohyb, Vario použije poslední Příjmový pokladní doklad s tímto zbožím, na nějž NEBYLA vytvořena vratka a z ní použije cenu na sklad. (Druhou možností je vybrat konkrétní prodej v seznamu dokladů a vrácení realizovat tlačítkem Vrátit).


 

2. Vrácení zboží pomocí funkce "Vrátit" v okně Pohyby a doklady
→ Složitější možnost (výběrem konkrétní vracené položky) Otevřete okno s přehledem pohybů (F3), zobrazíte si doklady (po položkách) a zadáte datum v intervalu prodeje (podle účtenky). V prodejích vyhledáte doklad, ze kterého se bude vracet produkt a klepnete na Vrátit (Alt + V). Pokud máte zobrazení po položkách, vloží se konkrétní produkt, pokud máte zobrazení přehledů po dokladech, vloží se všechny produkty z dokladu.
Při vystavení vratky se vratka naváže na konkrétní výdejku, která patří k vybranému vracenému pohybu.

 

 • Vratka v obou popsaných případech vrací zboží včetně množstevních skupin a variant (pokud jsou určeny).
 • Jestliže je nalezeno více možných dokladů, ke kterým by se mohla vytvořit vratka, nabídne se seznam těchto dokladů a uživatel si může vybrat (platí pro oba případy).
 • Při vrácení zboží se přenese středisko z výdejky na vratku jen v případě, že je vybrán konkrétní doklad, ze kterého se vrací zboží. Pokud obsluha neurčí prodej, ze kterého se vrací zboží, středisko na vratku se v tomto případě vyplní z pokladního dokladu.
 • Při vracení sady se na vratku výdejky vkládají komponenty sady.

Příklady – postupy

Vrácení produktu se sériovým číslem

Postup pro vrácení pohybu produktu se zadaným sériovým číslem:

 • V okně prodeje klepněte na tlačítko Pohyby (F3).
 • V okně Pohyby a doklady vyberete doklad (nebo položku) k vrácení.
 • Klepnete na tlačítko Vrátit (Alt+V).
 • Položky jsou zkopírovány z dokladu do okna prodeje a množství je záporné.
 • Souběžně se zkopírují také sériová čísla, jestliže produkt používá množstevní skupinu sériová čísla (skladem/při prodeji/při výdeji).

Zadávání sériového čísla k záporné (vracené) položce

 • V okně prodeje vložíte produkt, který používá sériová čísla skladem.
 • Zobrazí se dialog Sériová čísla.
 • Klepnete na tlačítko Storno.
 • Položce prodeje zadejte množství -1
 • Opět se zobrazí dialog Sériová čísla.
  • Poznámka: Seznam čísel je prázdný - vracená čísla nejsou skladem.
 • Zapíšete sériové číslo (více sériových čísel (SN) vložíte do seznamu tak, že každé SN potvrdíte klávesou Enter).
 • Dialog potvrdíte tlačítkem OK.
 • V položce se aktualizuje množství na -X, kde X je počet sériových čísel.
 • Po vystavení dokladu naleznete sériová čísla jak na vracené položce, tak i na vratce.

 

Související dokumenty