Nastavení profilu příkazu

Průvodce odesláním příkazů je principiálně stejný jako Průvodce importem výpisů. Důležitým rozdílem v nastavení profilu příkazu je přítomnost pole Číslo účtu. V profilu definuje, z kterého účtu platba příkazu proběhne. Správa profilů (přidat, upravit nebo odstranit profil) se nachází v okně odeslání příkazů.

Správa profilu

Přidat nový profil

 • V menu Agenda klepněte na položku Homebanking – odeslání příkazů...
 • Jestliže pro homebanking není nalezen definovaný profil pro odesílání příkazů, nabídne Vario jeho založení.
 • Klepněte na Ano, přidat nový profil.
 • V okně Nový profil Vario nabídne předvyplněná pole údaji banky, která je nastavena jako výchozí v dialogu Naše firma.
 • Jestliže souhlasíte, klepněte na tlačítko Vytvořit nový profil.
  • V ostatních případech přepište obsah polí Kód banky a Název profilu.
  • V názvu použijte pouze písmena, číslice a mezeru.
  • Písmena mohou být velká i malá včetně diakritiky.
 • V detailu nového profilu, v okně Nastavení profilu příkazu (obr. 1) jsou některá pole nepřístupná, doplňuje je systém.
 • Klepnutím na tlačítko  vedle polí, která je třeba doplnit, otevřete související dialogy (tab. 1).
 • Klepněte na tlačítko Možnosti.
 • Otevře se okno Možnosti příkazu (obr. 1), ve kterém pro zvolenou banku upřesníte nastavení profilu příkazu (tab. 1).
 • Veškeré změny v možnostech a v nastavení profilu potvrdíte tlačítky OK.

Okna Nastavení profilu příkazu a Možnosti příkazu

Obrázek 1: Okna Nastavení profilu příkazu a Možnosti příkazu.

 

Okno Export příkazů pro správu profilů (přidat, upravit nebo odstranit profil)

Obrázek 2: Okno Export příkazů slouží také pro správu profilů (přidat, upravit nebo odstranit profil).

 

Tabulka 1, obr. 1: Popis prvků okna Nastavení profilu příkazu.

Název Pojmenování profilu zadané v okně Nový profil.
Banka
 • Oficiální název banky doplněný podle kódu banky.
 • Ze seznamu ComboBox - Nabídka můžete vybrat jinou banku, například při změně nastavení profilu. Po výběru banky se automaticky nastaví příslušný PlugIn.
 • Pro vložení vlastní banky slouží položka Jiná. PlugIn se v takovém případě získá od výrobce ERP Vario, nebo od Vario Partnerů.
 • Položka Vario umožní export ve formátu *.xml.
Kód banky Doplní se podle banky v poli Banka.
PlugIn
 • Název pluginu (doplňku) systém doplní dle zvolené banky (kromě SEPA a dalších, které se nastavují jen ručně, automaticky se k žádné bance nepřiřadí).
 • Plugin je doplněk ve formě samostatného programu. Obsahuje kód, který spolupracuje s konkrétní bankou. Vytváří zprávu pro banku. Cestu k doplňku systém doplní do příslušného pole dle zvolené banky.
 • Plugin má v sobě "zabudovanou" kontrolu (validaci pro platnost souboru). Ve validaci se nastavuje, které vyplnění údajů je povinné a jaké údaje v polích jsou přípustné pro konkrétní banku. Vario u bank se známou funkčností homebankingu kontroluje, jestli jsou tyto údaje vyplněné. Není-li např. vyplněné číslo účtu, validace to samozřejmě "pozná" a v exportu systém nepokračuje. Vario zobrazí dialogové okno s popisem chyby. Po opravě je možné export opakovat.
 • Pokud používáte služeb méně známé banky, v nastavení  zvolte "Jiná" banka" a nastavte cestu k pluginu.
 • Nestandardní plugin vám vytvoříme na zakázku.
Složka Určuje  cestu ke složce, do které se příkazy vygenerují.

Složka, do které se uloží exportovaný příkaz, se nastavuje na PC stanici.

 • Každý počítač má svoji vlastní složku a pokud se jedná o sdílenou složku, příkazy se mohou přepisovat, jestliže se budou jmenovat stejně.
 • Výjimkou je zapnutá volba Společná číselná řada v nastavení homebankingu pro příkazy ABO (ČS, ČSOB) a KM (KB).
Číslo účtu
 • Seznam ComboBox - Nabídka všech čísel účtů bank, definovaných v dialogu Naše firma na kartě Banky.
 • Pro odeslání příkazu je důležité, aby průvodce věděl, které příkazy má nabídnout pro konkrétní profil, a z kterého čísla účtu se bude platit (jedná se o náš účet, ze kterého je příkaz realizován).
Přípona souboru Systém příponu doplní podle zvolené banky (v případě volby "Jiná" se nastavuje uživatelsky).
Komunikační program

V nastavení profilu příkazu můžete definovat externí program (homebanking), který se po vygenerování bankovních příkazů spustí. Předávají se dva parametry. V prvním se mu předává název a cesta k právě vytvořenému příkazu. Druhý parametr obsahuje seznam všech vystavených příkazů oddělených středníkem. První parametr je nositelem jediného příkazu, takže pokud se exportuje jen jeden příkaz, jsou oba parametry stejné.

 • Klepnutím na tlačítko  zadáte umístění komunikačního programu.
 • Spustí se po vygenerování příkazu.
 • Pokud je program (homebanking) jen trochu "inteligentní", podporuje parametr příkazového řádku, kterým se předá cesta k příkazu (např. přímý kanál Komerční banky).
Poslední soubor Zobrazuje poslední soubor exportu (při prvním exportu je pole prázdné).
Tlačítko Možnosti Dialog je volaný z pluginu. Konkrétní homebankingy vyžadují některá další nastavení (zabezpečovací kód, pořadí výpisů, číslo klienta, interval účetních souborů), vizte smlouvu s bankou o elektronické výměně dat.

 

Související dokumenty