Údaje kontaktu z rejstříku MFČR (Nový kontakt)

K používání této funkce potřebujete:

 • Připojení k síti internet. 

Vystavení nového kontaktu do knihy adresáře pomocí průvodce

Funkce z nabídky Agenda/Údaje kontaktu z rejstříků MFČR (Nový kontakt) je primárně určena pro zakládání nových kontaktů. Dialog se otevře vždy v módu pro přidávání nového kontaktu, takže stačí vyplnit údaj, podle kterého se má kontakt vyhledat a následovat pokynů průvodce (obr. 1).

Okno průvodce Údaje kontaktu z živnostenského a obchodního rejstříku

Obrázek 1: Okno průvodce pro načtení údajů kontaktu z rejstříků se otevírá v módu vytvoření nového kontaktu a vyhledává též podle názvu.

 

 • Dle typu kontaktu předvolte údaje Odběratel a nebo Dodavatel. Při založení kontaktu se nastaví pouze údaje Odběratel a Dodavatel. Volba Nabízet v dokladech se nastaví podle šablony nového záznamu (ve většině případů bude nastavena na "Ano").
 • Pokud bude kontakt předvolen jako Dodavatel, funkce průvodce automaticky načte jeho zveřejněné bankovní účty a zapíše je do karty Banka v detailu Kontakt. Seznam zveřejněných účtů otevřete na kartě Banky pomocí tlačítka Zveřejněné účty…. Také v detailu dialogu Kontakt na kartě Obchodní lze tlačítkem  vedle pole Plátce DPH zobrazit seznam zveřejněných účtů. Dialog Seznam účtů plátce DPH využijete na doplnění vybraných účtů daného dodavatele (tlačítkem Aktualizovat).
 • Kontakty lze vyhledávat nejen podle , ale i podle názvu kontaktu. Do vyhledávacího pole dialogu se nemusí psát pouze přesné IČ, ale například pouze část názvu kontaktu (lze též použít hvězdičkovou konvenci). Program stáhne z rejstříků všechny kontakty, které mohou odpovídat vyplněnému názvu a v případě nalezení více kontaktů vybere uživatel ze seznamu kontakt podle adresy (obr. 2).

Okno s nalezenými kontakty

Obrázek 2: Okno zobrazující nalezené kontakty. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

 • V okně s údaji vybraného kontaktu (obr. 3) zatržítkem označíte data, která chcete do nového záznamu Kontakt vložit.
 • Můžete zvolit načtení adresy kontaktu do údaje Korespondenční adresa nebo Adresa sídla a nebo je možné načíst adresu do obou údajů zároveň.

Adresář Varia je navržen tak, že adresa sídla se vyplňuje pouze v případě, že se liší od adresy korespondenční. Doporučujeme vám proto načítat adresu uvedenou v rejstříku do adresy sídla jen v případě, že firma má jinou korespondenční adresu.

 • Klepněte na tlačítko Dokončit (obr. 3).

Okno s údaji vybraného kontaktu

Obrázek 3: Okno zobrazující údaje vybraného kontaktu. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Detail záznamu Kontakt, karta Obecné

Obrázek 4: Detail záznamu Kontakt, karta Obecné.

 

Aktualizace údajů kontaktu

Aktualizace údajů kontaktu z rejstříků se neprovádí z menu agendy, ale přímo v detailu kontaktu klepnutím na Boční uvozovka (boční uvozovku) vedle pole IČ (obr. 4). Tím se otevře dialog v módu pro načtení údajů z rejstříku pro aktualizaci kontaktu (obr. 5).

Okno průvodce pro načtení údajů z rejstříků k existujícímu kontaktu

Obrázek 5: Okno průvodce pro načtení údajů z rejstříků k existujícímu kontaktu.

 

 • V okně s údaji vybraného kontaktu zatržítkem označíte data, které chcete v existujícím záznamu Kontakt aktualizovat.
 • Ze seznamu pole Aktualizovat adresu vyberte, zda-li chcete aktualizovat Adresu nebo Adresu sídlo (viz dokument Adresy).
 • Klepnete na tlačítko Dokončit (obr. 6).
 • Konkrétní hodnoty na kartě Obecné budou přepsány (případně doplněny) vybranými údaji z živnostenského a obchodního rejstříku.
 • Pokud je vybraný kontakt definován jako Dodavatel, proběhne automatický import zveřejněných účtů (viz výše).

Poznámka

Zadání existujícího IČ do pole IČ nebo název kontaktu vyvolá okno s informací o kontaktu, který má stejné IČ (již existuje v adresáři). Poté se dialog automaticky přepne do módu Radio button - Přepínač Načíst údaje k existujícímu kontaktu z rejstříku pro aktualizaci kontaktu a v poli Kontakt (obr. 5) se vyplní identifikátor nalezeného kontaktu.

Okno s údaji vybraného kontaktu

Obrázek 6: Okno s údaji vybraného kontaktu. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

 • Jestliže ke kontaktu existují vystavené doklady, nabídne systém aktualizaci údajů v dokladech, které vyberete v okně Změna údajů na doklad (obr. 7).
 • Související dokument: Dialog Kontakt (Aktualizace identifikátoru Kontakt v poli Zařadit jako).

Okno Změna údajů na doklad

Obrázek 7: Okno Změna údajů na doklad. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Rejstříky na WWW

Při použití odkazu Rejstříky na WWW (v detailu kontaktu, obr. 4) je potřeba, pro většinu dotazů na poskytovatele webových služeb, předat IČ kontaktu.

 • Pokud není IČ vyplněno, pokusí se Vario dohledat IČ podle DIČ.
 • Pokud nelze IČ zjistit, zobrazí se dotaz, zda se má chybějící IČ dohledat z rejstříků podle názvu kontaktu (obr. 8).

Kontakt nemá vyplněno IČ

Obrázek 8: Kontakt nemá vyplněno IČ.

 

 • Pokud vyberete ano, dialog stáhne z rejstříků všechny kontakty se jménem odpovídajícím názvu firmy a v případě nalezení více kontaktů umožní výběr IČ kontaktu podle adresy.
 • Jestliže bude IČ nalezeno podle DIČ nebo z rejstříku, doplní se vždy do pole IČ aktuálního kontaktu. Poté již Vario pokračuje standardním způsobem a zobrazí se stránka s odkazy na poskytovatele (obr. 9).

Výsledky použití funkce Rejstříky na WWW

Obrázek 9: Stránka s linky na poskytovatele. Pro ověření nespolehlivého plátce DPH klepnete na odkaz "ARES plátce DPH", nebo použijete funkci Varia – kontrola spolehlivosti plátce DPH.

 

Poznámka

 • Jestliže chcete zabránit zakládání totožných záznamů, přečtěte si dokument s popisem funkce Zakázat duplicitní IČ.
 • K vizuální kontrole souladu vašich podkladů se záznamy v oficiálním rejstříku slouží v průvodci funkce Radio button - Přepínač Pouze zobrazit údaje (obr. 1 a 5).

 

Navazující dokument