Finance (Manager)

Zobrazení Finance poskytuje informace o stavu financí aktuálně zvolené firmy.

Zobrazení Finance

Kontingenční tabulka Ekonomický zisk Pohled na ekonomický zisk společnosti v měsících podle účetní analytiky. 
Kontingenční tabulka Náklady a výnosy dle období Přehled nákladů a výnosů s možností rozpadu celkové částky až k dokladu. Pro komfortnější práci s daty doporučujeme exportovat kontingenční tabulku do MS Excelu. Přehled příjmů a výdajů pro firmy s daňovou evidencí umožňuje zobrazení jednotlivých kont.
Kontingenční graf Pohledávky Pohledávky podle délky splatnosti. Zobrazuje pouze prodeje za aktuální rok.
Zobrazení datového listu Saldokonto podle odběratele/dodavatele K uživatelem zadanému datu zobrazí pro aktuální "Naší firmu" kontakty s doklady závazků a pohledávek (stejné jako u zobrazení "Pohledávky zpětně ke dni" ve Vydaných dokladech a u zobrazení  "Závazky zpětně ke dni" v Přijatých dokladech = datum se kontroluje v pořadí: datum účetního případu, datum zdanitelného plnění, datum = a k zadanému datu byl doklad neuhrazen).
Manager Základní přehled Primární přehled o financích aktuální firmy (kontaktu). Přepínání kontaktů (firem), pokud jich vedete v systému Vario více, řídíte přes roletové menu na panelu nástrojů MODUL>AGENDA>KNIHA>ROK a FIRMA. Nezapomeňte zvolit ROK, za který chcete reporty zobrazovat.
Kontingenční graf Závazky Závazky podle délky splatnosti. Zobrazuje pouze prodeje za aktuální rok.
Kontingenční graf Zůstatky Zůstatky knih agendy Banka, zůstatky knih agendy Pokladna (v měně Varia).

 

Doporučená nastavení a postupy ovládání

  • Přepínání firem, pokud jich vedete v systému Vario více, řídíte přes roletové menu na panelu nástrojů MODUL>AGENDA>KNIHA>ROK a FIRMA. Nezapomeňte zvolit ROK, za který chcete reporty zobrazovat.
  • Rozvržení můžete kdykoliv upravit dle svých potřeb a poté jej uložit – buď pod stejným, nebo odlišným jménem.
  • Všechny formuláře lze exportovat do formátů xls, rtf, htmltxt pomocí příkazů z nabídky Export dat.
  • Funkcí nabídek Tisk a Náhled/Aktuální objekt (z panelu nástrojů) reporty zobrazíte v náhledu a vytisknete. V náhledovém režimu také můžete formulář odeslat e-mailem v příloze (ve vybraném formátu), nebo jej pouze exportovat do zvoleného formátu a uložit, případně data odeslat do zvolené aplikace MS Office (viz dokument Formáty exportovaných dat, odstavec Propojení programů Office).
  • Příkaz Aktualizovat z nabídky Kontingenční tabulka/graf na Panelu nabídek opětovně načte zobrazení ze zdrojových dat objektu.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty