Zobrazení agendy Operace

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Operace

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Operace (výchozí) Zobrazuje seznam všech záznamů typu Výrobní a Demontážní operace (včetně souvisejících výrobků, zdrojů a dalších údajů z karty Obecné).
  Operace ke schválení Zobrazuje seznam všech neschválených záznamů typu Výrobní a Demontážní operace (včetně souvisejících výrobků, zdrojů a dalších údajů z karty Obecné).
  Operace s katalogem Umožňuje zobrazit všechny katalogové informace o výrobku.

 

Související dokumenty