Zobrazení agendy Zakázky

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Zakázky

  Plnění Zobrazení filtrované dle aktuální knihy a roku ukazuje stav zakázek odběratelů. Zobrazí zakázky po položkách seskupených dle čísla dokladu, stav položky z hlediska jejího plnění, množství produktu na skladu a datum dodání z položek zakázek. Pomocí pole Referent lze dohledávat jen zakázky daného referenta (z dokladu).
→ Pokud nepoužíváte systém rezervací, nepoužíváte Průvodce plněním zakázek, musíte zjišťovat před samotným vyskladněním položek ze zakázky momentální disponibilní množství například pomocí dialogu Množství produktu, které vyvoláte klávesovou zkratkou Ctrl+M nad položkou. Případně lze v tabulce agendy použít zobrazení Plnění, které ukazuje pro jednotlivé položky zakázek množství k plnění, jaké je množství k dispozici, případně, jestli je položka zarezervována: stav (REZERVOVÁNO).
Viz též Postupy plnění skladových položek zakázek (vyskladnění).
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Zakázky (výchozí) Seznam zakázek odběratelů zobrazený dle aktuální knihy a roku. K identifikátoru zakázky ukazuje informace o odběrateli, datum dokladu a datum plnění, hodnotu v měně bez a s DPH, požadovanou a uhrazenou zálohu, stav dokladu. Seznam záznamů lze zúžit filtrováním dle referenta zakázky, odběratele či data a jiných polí z dokladu Zakázka.
 
 
 
 
 
Zakázky po položkách Seznam zakázek odběratelů podle položek zobrazený za aktuální rok a knihu. K položce zakázky ukazuje informace o odběrateli, datum dokladu a datum plnění, hodnotu v měně bez a s DPH, sklad, stav dokladu a údaj Datum dodání z položek.
V tomto zobrazení lze dohledávat a filtrovat informace jak z položek zakázek, tak z dokladů zakázek, tedy nejen kupříkladu filtrovat zakázky dle referenta, ale i dle produktu z položek.
Zakázky po položkách podrobné Zobrazuje položkový pohled s rozepsanými množstevními skupinami, filtrovaný dle aktuální knihy a roku (podobně jako podrobné zobrazení v agendách Skladové, Vydané a Přijaté doklady).
Zakázky po položkách podrobné se sadami Viz předchozí popis včetně zobrazení materiálu sady.
Zakázky s adresářem Zobrazení obsahuje dokladová pole a zároveň nejčastěji požadovaná pole z kontaktu na dokladu (Region, Referent, Skupina firmy, Nadřízený kontakt, Stav kontaktu). Jestliže poklepete na některý z identifikátorů v polích sloupců „Kontakt”, „Nadřízený kontakt” nebo „Skupina firmy”, otevře se detail příslušného záznamu.
Zakázky všechny roky Zobrazení oceníte především na přelomu účetního roku. Od aktuálního datumu* zobrazí data v dané knize bez ohledu na aktuální rok a období. Filtry „Zakázky poslední čtvrtletí”, „Zakázky poslední měsíc”, a „Zakázky poslední rok” umožní filtrovat data dle potřeby. Na objemných datech však může načtení zobrazení trvat i několik minut. Používejte prosím toto zobrazení uváženě a vždy – pokud možno – s již přednastaveným filtrem.
Hodiny Kontingenční tabulka Hodiny k zakázkám Hodiny za referenta k zakázkám vyjádřené v celkových součtech a v zobrazení kontingenční tabulky.
Výchozí vzhled tohoto zobrazení zobrazuje informace po zakázkách a referentech. Zobrazené hodiny lze seskupovat dle typu zakázky, k dispozici jsou další předem připravené hodnoty, dle kterých upravíte zobrazované informace a vzhled kontingenční tabulky, například rozdělíte zobrazované hodnoty dle období vzniku zakázek do měsíčních intervalů.
  Zakázky a hodiny Toto zobrazení je stejné jako zobrazení Zakázky, ale má navíc sloupec Hodiny, ve kterém je součet všech hodin vykázaných na zakázku.
Náklady a výnosy Přehled nákladů a výnosů zakázky Zobrazuje náklady, výnosy podle přijatých a vydaných faktur, ale nezapočítává náklady dle skladových dokladů za zboží vydané k zakázce. Výpočet procenta je stejný jako v obdobném zobrazení s názvem Přehled výnosů a skladových nákladů zakázky. (Viz také Doporučení pro práci s agendou Zakázky).
  Přehled výnosů a skladových nákladů zakázky Doplňuje zobrazení Přehled nákladů a výnosů zakázky. Zobrazuje součet fakturace (výnosy) a součet pořizovací ceny zboží podle výdejů (náklady). Hodnota ve sloupci Procento se počítá jako podíl mezi ziskem a cenou prodejní.

*poznámky k heslu: U podstatného jména datum lze v některých typech textů (zvláště těch, v nichž je třeba rozlišit kalendářní a počítačová data) tolerovat i tvary mužského rodu.

Související dokumenty