Tiskové výstupy agendy Výroba

Agenda Výroba má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor/Tisk.

Tiskové formuláře

Cenová kalkulace

Detailní kalkulace cen výrobků, rozložená podle jednotlivých složek kalkulačního vzorce.

Kusovník pobočkový

Dle poboček vybere seznam potřebného materiálu na výrobu plánovaných výrobků pro určité zadané období.

Mzdový list

Výrobní příkaz

Výrobní příkaz kusový

Bez vazby na výrobní zakázku, zadání výrobku, varianty a množství. Na tiskový formulář se tiskne text z dokladu Operace.

Výrobní příkaz po pobočkách

Výrobní příkaz směnový

Základní kalkulace

 

Související dokumenty