Nastavení funkce Zaúčtování dokladů

Obsah

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Úvod

Doklady, které evidujete v systému, se účtují pomocí funkce, kterou spustíte z menu agendy Účetnictví Nástroje agendy (Agenda)/Zaúčtování dokladů…

Možnosti knihy

 • V globálním dialogu Možnosti Vario zkontrolujte, jestli máte povolené účtování dokladů v nastavení příslušné knihy (obr. 1).

Příklad: Možnosti Varia a funkce Účtovat doklady v knize

Obrázek 1: Příklad: Možnosti Varia a funkce Účtovat doklady v knize.

Dialogy – Možnosti zaúčtování – Další možnosti zaúčtování

 • V dialogu Zaúčtování (obr. 2) vyberte doklady, které si přejete zaúčtovat.
 • Před prvním zaúčtováním je třeba v dialogu Zaúčtování nastavit zaúčtování klepnutím na tlačítko Možnosti zaúčtování…

Dialog Zaúčtování a tlačítko Možnosti zaúčtování

Obrázek 2: Dialog Zaúčtování a tlačítko Možnosti zaúčtování.

 

V dialogu Možnosti zaúčtování (obr. 3) nastavíte, které doklady chcete zobrazovat v průběhu zpracovávání.

 • Zobrazovat Radio button - Přepínač všechny zpracovávané doklady - při zpracování se otevře každý prvotní doklad pro kontrolu či úpravu. Po zavření tohoto dokladu bude systém pokračovat dalším dokladem.
 • Zobrazovat doklad jen Radio button - Přepínač při nejasnostech (např. neznámé předkontaci) - při zpracování dokladu, který není předkontován, vám systém nabídne, jak pokračovat:
  • ANO – zobrazit doklad pro okamžitou kontrolu a úpravu prvotního dokladu.
  • NE – nezobrazovat doklad, pokračovat v účtování. Problematický doklad se nezaúčtuje.
  • STORNO – ukončit účtování dokladů; všechny dosud zpracovávané doklady zaúčtovány budou.
 • Radio button - Přepínač Nezobrazovat (při nejasnostech přejít na další doklad) = rychlé zaúčtování. Při zpracování se doklady, které nejsou předkontovány, vynechají.
 • Zatržítkem u funkce CheckBox - Zatržítko Po zaúčtování zobrazit jen nové doklady můžete po zaúčtování nechat zobrazit jen nově vytvořené účetní zápisy (bude použit filtr na záznamy). Tak můžete jednoduše zkontrolovat nově zaúčtované doklady, nebo k nim vytisknout předkontace (rozsah tisku podle filtru tabulky).
 • Zatržítkem volby CheckBox - Zatržítko Účtovat dobropisy kladnou částkou si zvolíte způsob účtování dobropisů.

 V případě účtování dobropisů kladnou částkou je nutné nastavit konta ke slovním předkontacím faktur na MD i D.

 • Automatické vyhledávání účtů podle sazby DPH lze vypnout pomocí volby CheckBox - Zatržítko Analytický účet DPH vyhledat podle sazby DPH.
 • Pokud potřebujete účtovat zálohové faktury vyberte volbu CheckBox - Zatržítko Účtovat zálohové faktury.
  • Ve výchozím stavu je volba Účtovat zálohové faktury nezaškrtnutá. To znamená, že v místní nabídce u dokladů Záloha vydaná a Záloha přijatá nenaleznete příkazy Zaúčtovat doklad a Odúčtovat doklad. Zároveň s tím nejsou zálohové faktury nabízeny v okně zaúčtování.
  • Jestliže volbu Účtovat zálohové faktury zaškrtnete a toto nastavení v dialogu Možnosti zaúčtování uložíte, v místní nabídce u dokladů Záloha vydaná a Záloha přijatá naleznete příkazy Zaúčtovat dokladOdúčtovat doklad. Souběžně s tím jsou zálohové faktury nabízeny v okně zaúčtování.
 • Zaznamenat zaúčtování do deníku událostí prvotního dokladu.

 Dialog Možnosti zaúčtování

Obrázek 3: Dialog Možnosti zaúčtování.

Další možnosti zaúčtování

Klepnutím na tlačítko Další možnosti zaúčtování… (obr. 3) otevřete dialog (obr. 4, 5), ve kterém nastavujete možnosti zaúčtování platné pro celé Vario (výchozí stav Globální nastavení) nebo pro konkrétní knihu.

 • Pomocí nabídky pole Kniha ComboBox - Nabídka nastavíte chování účtovací funkce pro konkrétní knihu. Nastavení platná pro knihu se zpřístupňují zatržením výběru u dané skupiny nebo nastavení. Pokud není skupina v nastavení pro knihu vybraná, platí pro danou skupinu nastavení Globální nastavení.

Zaškrtnutím pole CheckBox - Zatržítko Seskupovat položky dokladů (obr. 4, 5) můžete položky dokladu, které se účtují stejně, seskupit na jeden řádek deníku. V opačném případě bude každá položka dokladu na zvláštním řádku deníku.

Funkce Seskupovat položky dokladů pracuje s položkami interních dokladů takto:

 • Pokud mají všechny seskupené položky stejný popis, bude mít položka v účetním deníku stejný popis.
 • Pokud nemají seskupené položky stejný popis, bude uveden text dokladu (pokud je uveden).
 • Pokud není text dokladu uveden, použije se hodnota předkontace.

Pokud Vario při prvním účtování zjistí, že Možnosti účtování nebyly nastaveny, proběhne místo zaúčtování automatické nastavení výchozích hodnot. Pokud je nechcete měnit, můžete zaúčtování opakovat.

Dialog Další možnosti zaúčtování a Globální nastavení

Obrázek 4: Dialog Další možnosti zaúčtování a Globální nastavení.

 

 • Seskupovat podle účtu (obr. 5, 6) je první úroveň seskupení. Pokud zvolíte za „Středisko” nebo za „Zakázku”, povinně se vybere i „Seskupovat podle účtu”.
 • Logika zatržítek v nastavení pro knihu (obr. 5, 6): Jestliže není zatržítko před skupinou nastavení zatržené, platí globální nastavení. Pokud chcete dané nastavení upravit pro knihu, vyberte zatržítko. Tím se nastavení knihy zpřístupní a platí nastavení zvolené v dané skupině.

Dialog Další možnosti zaúčtování – pokud není skupina v nastavení pro knihu vybraná, platí pro danou skupinu nastavení Globální nastavení

Obrázek 5: Dialog Další možnosti zaúčtování – pokud není skupina v nastavení pro knihu vybraná, platí pro danou skupinu nastavení Globální nastavení.

Nastavení volby Účtovat do období data povinnosti přiznat daň

Vario umožňuje účtovat DPH do období k datu vzniku povinnosti přiznat daň v případě, že se toto období liší od období dokladu.

Příklad

 • Přijatá faktura za nájem vystavená k 31. 10. patří nákladově do období říjen. Datum přijetí dokladu je 5. 11. Datum vzniku nároku na uplatnění DPH spadá do listopadu.

Jestliže chcete v těchto případech časově odlišovat období účtování DPH a dokladu (tj. nákladů, výnosů, závazků, pohledávek), proveďte nastavení níže v bodech 1 a 2. Dále postupujte podle nápovědy publikované v článku Zaúčtování dokladů.

 1. V dalších možnostech zaúčtování zvolíte ve skupině DPH volbu Účtovat do období data povinnosti přiznat daň (obr. 6).

Další možnosti zaúčtování a volba Účtovat do období data povinnosti přiznat daň

Obrázek 6: Další možnosti zaúčtování a volba „Účtovat do období data povinnosti přiznat daň”.

 

 1. V možnostech předkontací (obr. 4) určíte účet, přes který se bude přeúčtovávat DPH do jiného období. Účet se určí pomocí výchozí předkontace Časový posun DPH. Doporučujeme použít účet vnitřního zúčtování 395 XXX.

Dialog Možnosti předkontací a karta Knihy dokladů

Obrázek 4: Dialog Možnosti předkontací a karta Knihy dokladů.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty