Nastavení funkce Zaúčtování dokladů

Doklady, které evidujete v systému, se účtují pomocí funkce, kterou spustíte z menu agendy Účetnictví Nástroje agendy(Agenda)/Zaúčtování dokladů...

 • V globálním dialogu Možnosti Vario zkontrolujte, jestli máte povolené účtování dokladů v nastavení příslušné knihy.

Dialog Možnosti Vario – příklad

 

 • Před prvním zaúčtováním je třeba v dialogu Zaúčtování (Vyberte doklady, které si přejete zaúčtovat) nastavit zaúčtování klepnutím na tlačítko Možnosti zaúčtování…

Dialog Zaúčtování

Možnosti zaúčtování

V dialogu Možnosti zaúčtování (obr. 1) nastavíte, které doklady chcete zobrazovat v průběhu zpracovávání.

 • Zobrazovat Radio button - Přepínač všechny zpracovávané doklady - při zpracování se otevře každý prvotní doklad pro kontrolu či úpravu. Po zavření tohoto dokladu bude systém pokračovat dalším dokladem.
 • Zobrazovat doklad jen Radio button - Přepínač při nejasnostech (např. neznámé předkontaci) - při zpracování dokladu, který není předkontován, vám systém nabídne, jak pokračovat:
  • ANO – zobrazit doklad pro okamžitou kontrolu a úpravu prvotního dokladu.
  • NE – nezobrazovat doklad, pokračovat v účtování. Problematický doklad se nezaúčtuje.
  • STORNO – ukončit účtování dokladů; všechny dosud zpracovávané doklady zaúčtovány budou.
 • Radio button - Přepínač Nezobrazovat (při nejasnostech přejít na další doklad) = rychlé zaúčtování. Při zpracování se doklady, které nejsou předkontovány, vynechají.
 • Zatržítkem u funkce CheckBox - Zatržítko Po zaúčtování zobrazit jen nové doklady můžete po zaúčtování nechat zobrazit jen nově vytvořené účetní zápisy (bude použit filtr na záznamy). Tak můžete jednoduše zkontrolovat nově zaúčtované doklady, nebo k nim vytisknout předkontace (rozsah tisku podle filtru tabulky).
 • Zatržítkem volby CheckBox - Zatržítko Účtovat dobropisy kladnou částkou si zvolíte způsob účtování dobropisů.

 V případě účtování dobropisů kladnou částkou je nutné nastavit konta ke slovním předkontacím faktur na MD i D.

 • Automatické vyhledávání účtů podle sazby DPH lze vypnout pomocí volby CheckBox - Zatržítko Analytický účet DPH vyhledat podle sazby DPH.
 • Pokud potřebujete účtovat zálohové faktury vyberte volbu CheckBox - Zatržítko Účtovat zálohové faktury.
  • Ve výchozím stavu je volba Účtovat zálohové faktury nezaškrtnutá. To znamená, že v místní nabídce u dokladů Záloha vydaná a Záloha přijatá nenaleznete příkazy Zaúčtovat doklad a Odúčtovat doklad. Zároveň s tím nejsou zálohové faktury nabízeny v okně zaúčtování.
  • Jestliže volbu Účtovat zálohové faktury zaškrtnete a toto nastavení v dialogu Možnosti zaúčtování uložíte, v místní nabídce u dokladů Záloha vydaná a Záloha přijatá naleznete příkazy Zaúčtovat doklad a Odúčtovat doklad. Souběžně s tím jsou zálohové faktury nabízeny v okně zaúčtování.

 Dialog Možnosti zaúčtování

Obrázek 1: Dialog Možnosti zaúčtování.

Další možnosti zaúčtování

Klepnutím na tlačítko Další možnosti zaúčtování… (obr. 1) otevřete dialog (obr. 2), ve kterém nastavujete možnosti zaúčtování platné pro celé Vario (výchozí stav Globální nastavení).

 • Pomocí nabídky pole Kniha ComboBox - Nabídka nastavíte chování účtovací funkce pro konkrétní knihu. Pokud je po výběru knihy zaškrtávací pole jednotlivých položek zaškrtnuté, znamená to, že pro danou hodnotu platí Globální nastavení. Pokud jej odškrtnete, můžete zadat hodnotu platnou pouze pro tuto knihu.

Zaškrtnutím pole CheckBox - Zatržítko Seskupovat položky dokladů (obr. 2) můžete položky dokladu, které se účtují stejně, seskupit na jeden řádek deníku. V opačném případě bude každá položka dokladu na zvláštním řádku deníku.

Funkce Seskupovat položky dokladů pracuje s položkami interních dokladů takto:

 • Pokud mají všechny seskupené položky stejný popis, bude mít položka v účetním deníku stejný popis.
 • Pokud nemají seskupené položky stejný popis, bude uveden text dokladu (pokud je uveden).
 • Pokud není text dokladu uveden, použije se hodnota předkontace.

Pokud Vario při prvním účtování zjistí, že Možnosti účtování nebyly nastaveny, proběhne místo zaúčtování automatické nastavení výchozích hodnot. Pokud je nechcete měnit, můžete zaúčtování opakovat.

Další možnosti zaúčtování

Obrázek 2: Další možnosti zaúčtování.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty