Přednosti systému Vario (moderní vzhled)

Vítáme vás na prohlídce desktopového systému Vario. Věříme, že se vám jeho funkce a vychytávky budou líbit.


Pokud vás zajímá Vario Online, navštivte tyto stránky:


Obsah

Objevujte nové Vario!

Úvodní obrazovku nahrazuje „Vario Backstage”

Co a kde je Vario Backstage

 • Úvodní obrazovku vystřídalo moderní uživatelské rozhraní Vario Backstage. Obsahuje příkazy týkající se celého Varia.
 • Stručně řečeno, Vario Backstage nabízí všechny klíčové prvky systému na jednom místě.
 • Příkazy jsou uspořádány na kartách po levé straně obrazovky a každá karta obsahuje skupinu souvisejících příkazů či odkazů.
 • Prvek Prvek slouží k přepnutí do pracovního prostředí aplikace Vario slouží k přepnutí do pracovního prostředí aplikace Vario.

 

Karta Vario Backstage je výchozí obrazovka otevřené aplikace.

Vario Backstage je výchozím zobrazením Varia po otevření aplikace

Vario Backstage je místo, ze kterého můžete:

 • spouštět moduly Vario,
 • získávat informace a aktualizace,
 • spravovat data primární firmy,
 • kontrolovat a nastavovat vlastnosti systému,
 • delegovat a sledovat úkoly,
 • přijímat oznámení informačního kanálu,
 • řešit provozní potíže,
 • přepínat se do pásu karet aktivní agendy,
 • personifikovat vzhled Vario Backstage,
 • volit nové postupy práce.

 

Karta Vario Dnes zobrazuje obchodně-finanční výstupy z dat výchozí Naší firmy.

Karta Vario Dnes zobrazuje obchodně-finanční výstupy z dat výchozí

 

Karta Informace seskupuje tlačítka pro přechod ke klíčovým funkcím správy Varia.

Na kartě Informace jsou seskupena tlačítka umožňující správu Varia

 

Karta Nápověda sdružuje nástroje k řešení potíží během práce v systému Vario.

Karta Nápověda nabízí všechny dostupné nástroje k řešení potíží

 

Karta Oznámení zobrazuje přehled zpráv informačního kanálu Vario.

Karta Oznámení zobrazuje přehled zpráv informačního kanálu Vario

Panel nabídek a nástrojů vystřídal Pás karet – Ribbon

Při práci s moduly Vario moderního vzhledu budete nyní používat tzv. Pás karet (Ribbon) po vzoru MS Office, do kterého jsou umístěny vaše oblíbené příkazy z nabídek a panelů nástrojů.

 • Pás karet je navržen tak, aby usnadňoval a urychloval vyhledávání příkazů potřebných k provedení konkrétní činnosti.
 • Příkazy jsou uspořádány v logických skupinách, které jsou společně soustředěny pod jednotlivými kartami.
 • Každá karta odpovídá určitému typu činnosti.

Panel nabídek a nástrojů vystřídal pás karet - ribbon

Access vylepšuje možnosti zobrazení a filtrování tabulek

Nejběžnější možnosti filtrování jsou snadno viditelné v příkazech nabídky nebo můžete pomocí rychlých filtrů omezit informace na základě zadaných dat.

Vario disponuje rozšířeným filtrováním záznamů

Nabídka pro filtrování je nově snadno přístupná v názvu sloupce ComboBox Filtry, ve kterém chcete filtrovat. Původní nabídka z předchozí verze poskytovala pouze možnosti Filtrovat podle výběru, Filtr mimo výběr a Filtr pro.

Nově je obsah nabídky pro filtrování různý v závislosti na datovém typu daného pole:

 • U textových polí je možno vybírat z filtrů: Rovná se, Nerovná se, Začíná na, Nezačíná na, Má na konci, Nemá na konci, Obsahuje, Neobsahuje.

Vario disponuje rozšířeným filtrováním záznamů

 

 • U číselných polí je možno vybírat z filtrů: Rovná se, Nerovná se, Větší než, Menší než, Mezi.

Vario disponuje rozšířeným filtrováním záznamů

 

 • U datumových polí je možno vybírat z filtrů například: Rovná se, Nerovná se, Před, Za, Mezi, Zítra, Dnes, Včera, Příští týden, Tento týden, Minulý týden, Obdobně měsíc, čtvrtletí a rok, dále Minulost, Budoucnost atp.

Vario disponuje rozšířeným filtrováním záznamů

Přehledné zobrazování záznamů

Nastavením vlastností formátování určíte vzhled zobrazené tabulky.

 • Možnost nastavení alternativní barvy řádků na kartě Formát ve skupině Formátování.
 • Barevné zvýraznění vybraného řádku, sloupce a pole.
 • Volič záznamů (označení aktivního záznamu) nahrazen barevným zvýrazněním položky.

Nastavením vlastností formátování určíte vzhled zobrazené tabulky

Vyhledávání v datovém listu

Stavový řádek aplikačního okna nově nabízí vyhledávání textového a nebo číselného řetězce ve všech polích tabulky agendy. Pole pro hledání naleznete nyní také v detailu záznamu, na kartě Položky.

 • Vyhledává automaticky v průběhu zadávání textu.
 • Potenciální shoda je zvýrazněna barevně.

Vyhledávání v datovém listu

Grafické logo pro všechny firmy

Možnost umístění firemního loga na úvodní obrazovce Vario Backstage překvapí už jen málokterého uživatele. Ale co když spravujete více firem – účetních jednotek? V takovém případě mohou být zobrazována různá grafická loga v závislosti na aktuální firmě a nebo stejné logo pro všechny firmy.

Grafické logo pro všechny firmy

 

Navazující dokumenty