Slevy položek dokladu

 Obsah

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Dialog Sleva

Příkazem Sleva položek... (Ctrl+S) z místní nabídky nad položkou dokladu (obr. 1), vyvoláte dialog Sleva – Slevy položek dokladu (obr. 2). Funkce slouží pro zadávání slev z jednotkové ceny včetně nebo bez DPH a pro kontrolu marže, tedy kolik procent (%) z prodejní ceny tvoří zisk.

Při otevření okna se zobrazí jednotkové ceny produktů bez DPH nebo s DPH v závislosti na tom, zda ceník určený na dokladu obsahuje ceny s/bez DPH. Pokud ceník není na dokladu uveden, nastaví se zobrazení cen s/bez DPH na základě nastavení cen v katalogu.

Kromě editace slev tento dialog nabízí souhrn informací o velkoobchodní slevě, rozdílu mezi prodejní a pořizovací cenou a zisku (v rámci otevřeného dokladu). Pomocí dialogu lze zadávat slevu k jednotlivé položce nebo všem položkám aktuálně otevřeného dokladu najednou.

Způsoby zadání slev

Slevu k jednotlivé položce dokladu můžete připojit buď:

 • pomocí dialogu Sleva Slevy položek dokladu (obr. 2) anebo
 • vyčíslením slevy rovnou v položkách dokladu, k čemuž slouží sloupce Cena základní a Sleva (obr. 2).
  • Zadání slevy v položkách dokladu je ekvivalentní zadání slevě prostřednictvím okna Sleva Slevy položek dokladu (obr. 2).

Slevu všem položkám dokladu naráz můžete připojit buď:

 • ze sekce Možnosti v okně Sleva – Slevy položek dokladu (obr. 2) klepnutím na Sleva všech položek… prostřednictvím dialogového okna pro zadání slevy (obr. 6) nebo
 • z totožného okna pro zadání slevy všem položkám najednou otevřeného přímo nad položkami dokladu z místní nabídky nad polem sloupce Sleva příkazem Zadat slevu všech položek… (obr. 1). Pokud pole Sleva nevidíte, použijte funkci Zobrazit skryté sloupce.

Doklad Zakázka, karta Položky a příkazy místní nabídky Sleva položek… a Zadat slevu všech položek…

Obrázek 1: Doklad Zakázka, karta Položky a příkazy místní nabídky Sleva položek… a Zadat slevu všech položek…

1. Zadání slevy k jednotlivé položce

Pomocí dialogu Sleva – Slevy položek dokladu (obr. 2) můžete zapsat slevu k jednotlivé položce (položkám) v poli sloupce Sleva %. A to i v případě, že jste slevu nestanovili v záznamu Kontakt (karta Obchodní) nebo v dokladu (karta Obecné). Dialog slouží také k provádění kontroly nebo změny zobrazených hodnot slev do položek dokladu vložených ostatními postupy.

 • Základní cenu a Předpokládanou pořizovací cenu lze vybírat z rozbalovacích seznamů ComboBox - Nabídka těchto polí (obr. 2). Jestliže produkt není skladem (hodnota skladu je 0), načte se při aktualizaci nákupní ceny naposledy známá skladová cena.

Dialog Sleva – Slevy položek dokladu podporuje ukládání velikosti a rozvržení sloupců

Obrázek 2: Dialog Sleva – Slevy položek dokladu podporuje ukládání velikosti a rozvržení sloupců.

 

 • Pomocí funkce Načíst nákupní ceny… (obr. 2) načtete nákupní ceny do polí sloupce Předpokládaná pořizovací cena (jsou-li definovány v Katalogu).
 • Klepnutím na odkaz vyvoláte dotaz Odkud si přejete načíst cenu? (obr. 3).
 • V dialogu pro načtení cen Adjudication Z nákupního ceníku nebo Adjudication Ze skladu lze zvolit CheckBox - Zatržítko nejvýhodnější nákupní cenu z ceníku nebo vybrat konkrétní ceník (pokud je ceník definován).
 • Volbou Adjudication Průměrná nákupní za období nejdříve zvolíte období výpočtu a do předpokládané pořizovací ceny se následně doplní průměrné nákupní ceny za toto období.

Dialog pro načtení cen do polí sloupce Předpokládaná nákupní cena

Obrázek 3: Dialog pro načtení cen do polí sloupce „Předpokládaná nákupní cena”.

Popis sloupců a prvků dialogu Sleva – Slevy položek dokladu

Tabulka dialogu Sleva – Slevy položek dokladu zobrazuje rozpis slev u jednotlivých položek dokladu (obr. 4).

 • V tabulce můžete porovnávat hodnoty a zjistit, jestli prodej nebude ztrátový (pole „Marže z prodejní ceny %” a „Zisk” vykazují záporná „červená” čísla).
 • Změny v tabulce dialogu a následně v dokladu uložíte klepnutím na tlačítko Uložit (obr. 4).

Dialog Sleva – Slevy položek dokladu

Obrázek 4: Dialog Sleva – Slevy položek dokladu. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

Tabulka 1, obr. 4: Popis dialogu Sleva – Slevy položek dokladu.

SloupeC/POLE POPIS
Produkt Jednoznačný identifikátor produktu. Poklepáním zobrazíte detail záznamu Produkt.
Popis Bližší popis produktu.
Název slevy Název slevy.
Cena základní Jedná se o prodejní katalogovou nebo ceníkovou cenu (základní cena za jednotku před slevou). Jestliže „Produkt” v katalogové kartě nemá definovanou cenu, systém vloží hodnotu nula (viz dokument nápovědy Aplikace cen na doklad).
Sleva % Procento slevy uplatněné na položce.
Cena za jednotku
Cena bez DPH
Cena s DPH
Ceny po slevě:
Jednotková cena bez DPH
Cena celkem bez DPH
Cena celkem s DPH
Předpokládaná pořizovací cena Předpokládaná pořizovací cena za jednotku.
Zisk Kladný nebo záporný výsledek položky. Zisk celkem za položku vyjádřený v černých nebo červených číslech.
 
Marže z prodejní ceny % Hodnota udává, kolik % z prodejní ceny tvoří zisk, viz Popis dialogu Marže, přirážka.
Přirážka k pořizovací ceně % Hodnota udává, kolik % se připočítá k nákupní ceně, viz Popis dialogu Marže, přirážka.
Příklad k polím
 • Pořizovací cena 100 Kč
 • Prodejní cena 200 Kč
 • Přirážka k pořizovací ceně = (Prodejní cena minus Pořizovací cena) / Pořizovací cena = 100 %
 • Marže z prodejní ceny = (Prodejní cena minus Pořizovací cena) / Prodejní cena = 50 %
 

MOŽNOSTI

Zobrazit bez DPH
Zobrazit s DPH
Přepíná zobrazení cen v polích sloupců „Cena základní” a „Cena za jednotku”.
Sleva všech položek… Otevře dialogové okno pro zadání slevy všem položkám.
Načíst nákupní ceny… Různými metadami načtete nákupní ceny do polí sloupce Předpokládaná pořizovací cena, viz výše.
Marže/přirážka položky… Viz Popis dialogu Marže, přirážka.

SOUČET

Celkem bez slev
Celkem
slevy
Celkem
bez DPH
Celkem
s DPH
Údaje o celkových sumách dokladu.
Marže Marže z prodejní ceny v %
Přirážka Přirážka k pořizovací (nákupní) ceně v %
Celkem zisk Hodnota pole (v rámečku) vyjadřující výsledek dokladu.
 
 Uložit  Uloží změny v tabulce dialogu a následně v dokladu.

Popis dialogu Marže, přirážka

Poklepáním v položkách dialogu Sleva – Slevy položek dokladu na hodnotu polí Marže z prodejní ceny/Přirážka k pořizovací ceně nebo klepnutím na funkci Marže/Přirážka položky… v sekci Možnosti (obr. 4) – otevřete dialog Marže, přirážka (obr. 5).

 • V dialogu Marže, přirážka lze kalkulovat prodejnínákupní cenu a rovněž editovat přirážkumarži dané položky.
Karty Kalkulace prodejní – pořizovací ceny dialogu Marže, přirážka Karty Kalkulace prodejní – pořizovací ceny dialogu Marže, přirážka

Obrázek 5: Karty Kalkulace prodejní – pořizovací ceny dialogu „Marže, přirážka”

2. Zadání slevy ke všem položkám

 Slevu všem položkám dokladu naráz zrealizujete pomocí dialogového okna Sleva položek (obr. 6).

 • Okno pro zadání slevy na všechny položky vyvoláte buď příkazem Sleva všech položek… v sekci Možnosti nebo příkazem místní nabídky Zadat slevu všech položek... nad polem Sleva (obr. 1 a 6).
 • V dialogovém okně Sleva položek zadáte procento slevy a dále můžete zvolit 2 nastavení, která určují, jak se bude sleva aplikovat (tab. 2).
 • Tlačítkem Použít slevu uložíte nastavení slev na položky v dialogu Slevy položek dokladu, který je třeba též uložit klepnutím na tlačítko Uložit (obr. 6).

Dialogy Slevy položek dokladu (v pozadí) a Sleva všech položek (v popředí)

Obrázek 6: Dialogy „Slevy položek dokladu” (v pozadí) a „Sleva položek” (v popředí).

 

Tabulka 2, obr. 6: Popis dialogu „Sleva položek”.

 

Slevu použít na

Na všechny položky Aktivní volba Radio button - Přepínač zadá slevu ke všem položkám. Pokud u položky není uvedena cena základní, bude do tohoto údaje zapsána jednotková cena (před slevou).
Pouze na položky se známou základní cenou Aktivní volba Radio button - Přepínač bude slevu aplikovat pouze u položek, u kterých pochází cena z ceníku, nebo byla vyplněna základní cena.

Definované slevy

Ignorovat ostatní slevy Aktivní volba Radio button - Přepínač vloží zadané procento bez úprav ke všem položkám.
Kombinovat zadanou slevu s definovanými slevami Aktivní volba Radio button - Přepínač upraví procento slevy podle nastavení slev v agendě Katalog (tj. podle dané kategorie slev produktu a v intervalu nastavené slevy od-do).
Jestliže zvolíte Radio button - Přepínač Pouze na položky se známou základní cenou a Radio button - Přepínač Kombinovat zadanou slevu s ostatními slevami, bude výsledek ekvivalentní k zadání slevy do pole Sleva na kartě Obecné.

Poznámky

 • V dialogu Sleva – Slevy položek dokladu nelze změnit slevu u přijaté faktury ve stavu přijímá se, protože v tomto případě se cena nepromítne do příjemky. Zadání slevy je však v tomto případě možné pomocí pole Sleva v položce dokladu. Při aktualizaci ceny tímto způsobem se změny do příjemky promítnou.
 • Při změně základní ceny – zadání slevy na tuto položku – (za jednotku před slevou) produktu v položce dokladu ovlivněné ceníkovou cenou včetně DPH, jsou pole „Cena s DPH”, „Cena bez DPH”, „Cena za jednotku”, případně i skrytá pole jako „Cena základní s DPH” vypočtena z ceny bez DPH.
  Po zadání základní ceny bez DPH v položce se položka přepne na ceny bez DPH. Je však potřeba si uvědomit, že když zadáte cenu základní bez DPH, budou kalkulace slev nad touto položkou vycházet z ceny bez DPH. V případě, že chcete zadat novou základní cenu s DPH, doporučujeme použít dialog Sleva (Ctrl+S).

 

Související dokumenty