Slevy položek dokladu

Příkazem Sleva položek... (Ctrl+S) z místní nabídky nad položkou dokladu (obr. 1), vyvoláte dialog Slevy položek dokladu (obr. 2). Funkce slouží pro zadávání slev z jednotkové ceny včetně nebo bez DPH a pro kontrolu rabatů. Při otevření okna se zobrazí jednotkové ceny produktů bez DPH, nebo s DPH v závislosti na tom, zda ceník určený na dokladu obsahuje ceny s nebo bez DPH. Pokud ceník není na dokladu uveden, nastaví se zobrazení cen s/bez DPH na základě nastavení cen v katalogu.

 • Kromě editace slev tento dialog nabízí souhrn informací o velkoobchodní slevě, rozdílu mezi prodejní a pořizovací cenou a zisku (v rámci otevřeného dokladu). Pomocí dialogu lze zadávat slevu k jednotlivé položce nebo všem položkám aktuálně otevřeného dokladu najednou.

Způsoby zadání slev

1. Zadat slevu k jednotlivé položce můžete buď pomocí dialogu Sleva-Slevy položek dokladu (obr. 2) a nebo zadáním slevy přímo v položkách dokladu, k čemuž slouží sloupce Cena základní a Sleva (obr. 1). Zadání slevy v položkách dokladu je ekvivalentní zadání slevě prostřednictvím okna Sleva-Slevy položek dokladu (obr. 2).

Doklad, karta Položky a místní nabídka Sleva položek a Zadat slevu všech položek

Obrázek 1: Doklad Zakázka, karta Položky a místní nabídka Sleva položek a Zadat slevu všech položek.

 

2. V okně Sleva položek (obr. 2) je možné zadat slevu pro všechny položky. Klepnutím na podtržený modrý identifikátor v textu okna "Zkontrolujte nebo zadejte slevu jednotlivých položek nebo zadejte slevu všech položek" se otevře dialogové okno pro zadání slevy. Okno pro zadání slevy na všechny položky lze vyvolat také přímo nad položkami dokladu z místní nabídky nad polem Sleva (obr. 1).

Dialogy Slevy položek dokladu (v pozadí) a Sleva všech položek (v popředí)

Obrázek 2: Dialogy Slevy položek dokladu (v pozadí) a Sleva všech položek (v popředí).

1. Jak zadat slevu k jednotlivé položce

Pomocí dialogu Sleva-Slevy položek dokladu (obr. 3) můžete zapsat slevu k jednotlivé položce (položkám) v poli sloupce Sleva %. A to i v případě, že jste slevu nestanovili v záznamu Kontakt (karta Obchodní) nebo v dokladu (karta Obecné). Provádět lze též kontrolu nebo změnu zobrazených hodnot slev (do položek dokladu vložených ostatními postupy).

 • Základní cenu a Předpokládanou nákupní (pořizovací) cenu lze vybírat z rozbalovacích seznamů ComboBox - Nabídka těchto polí (obr. 3). Jestliže produkt není skladem (hodnota skladu je 0), načte se při aktualizaci nákupní ceny naposledy známá skladová cena.

Dialog Sleva (Slevy položek dokladu). Okno podporuje ukládání velikosti a rozvržení sloupců.

Obrázek 3: Dialog Sleva (Slevy položek dokladu). Okno podporuje ukládání velikosti a rozvržení sloupců.

 

 • Pomocí textového tlačítka Načíst nákupní ceny… (obr. 3) načtete nákupní ceny do polí sloupce Předpokládaná pořizovací cena (jsou-li definovány v Katalogu).
 • V prvním kroku vyvoláte dotaz Odkud si přejete načíst cenu? (obr. 4).
 • V dialogu pro načtení cen z nákupního ceníku nebo skladu lze zvolit CheckBox - Zatržítko nejvýhodnější nákupní cenu z ceníku nebo vybrat konkrétní ceník.

Dialog pro načtení cen z nákupního ceníku nebo skladu do polí sloupce Předpokládaná nákupní cena

Obrázek 4: Dialog pro načtení cen z nákupního ceníku nebo skladu do polí sloupce Předpokládaná nákupní cena.

 

Popis sloupců a prvků dialogu Slevy položek dokladu

Tabulka okna zobrazuje rozpis slev u jednotlivých položek dokladu (obr. 5).

 • V tabulce můžete porovnávat hodnoty a zjistit, jestli prodej nebude ztrátový (pole Rabat/Marže a Zisk vykazují záporná „červená“ čísla).
 • Změny v tabulce dialogu a následně v dokladu uložíte klepnutím na tlačítko Uložit (Uložit a zavřít).

Dialog Slevy položek dokladu

Obrázek 5: Dialog Sleva – Slevy položek dokladu. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

Tabulka 1, obr. 5: Popis sloupců a prvků dialogu Sleva – Slevy položek dokladu.

Produkt Jednoznačný identifikátor produktu. Poklepáním zobrazíte detail záznamu Produkt.
Popis Bližší popis produktu.
Cena základní Jedná se o prodejní katalogovou nebo ceníkovou cenu (základní cena za jednotku před slevou). Jestliže Produkt v katalogové kartě nemá definovanou cenu, systém vloží hodnotu nula.
Sleva % Hodnota uplatněné slevy na položce.
Cena za jednotku
Cena bez DPH
Cena s DPH
Ceny po slevě.
Předpokládaná pořizovací cena Předpokládaná pořizovací cena za jednotku.
Marže % – Rabat % Rozdíl v % mezi prodejní a pořizovací cenou zboží. – Velkoobchodní sleva v %.
Zisk Výsledek položky.
Zobrazit bez DPH
Zobrazit s DPH
Přepíná zobrazení cen v polích sloupců Cena základní a Cena za jednotku.
Zobrazit marži
Zobrazit rabat
Přepíná zobrazení sloupců Marže a Rabat a výsledných hodnot zobrazených v %.
Celkem bez slev
Celkem
slevy
Celkem
bez DPH
Celkem
s DPH
Údaje o celkových sumách dokladu.
MaržeRabat Hodnota souhrnné marže nebo rabatu za celý doklad v %. Hodnoty se přepínají pomocí prvků Zobrazit marži a Zobrazit rabat.
Celkem zisk Hodnota pole (v rámečku) vyjadřující výsledek dokladu.
Načíst nákupní ceny… Viz výše.

 

2. Jak zadat slevu ke všem položkám?

Klepnutím na podtržený modrý identifikátor v textu okna "Zkontrolujte nebo zadejte slevu jednotlivých položek nebo zadejte slevu všech položek" se otevře dialogové okno Sleva položek pro zadání slevy (obr. 2 a 6).

 • Okno pro zadání slevy na všechny položky také vyvoláte přímo nad položkami dokladu z místní nabídky nad polem Sleva (obr. 1 a 6) příkazem Zadat slevu všech položek...
 • V dialogovém okně Sleva položek zadáte procento slevy a dále můžete zvolit 2 nastavení, která určují, jak se bude sleva aplikovat (tab. 2).
 • Tlačítkem Použít slevu aplikujete nastavení slev na položky v dialogu Slevy položek dokladu, který je třeba též uložit klepnutím na tlačítko Uložit.

Dialog Sleva položek

Obrázek 6: Dialog Sleva položek.

 

Tabulka 2, obr. 6: Popis dialogu Sleva položek.

Slevu použít na
Radio button - Přepínač Na všechny položky Volba zadá slevu ke všem položkám. Pokud u položky není uvedena cena základní, bude do tohoto údaje zapsána jednotková cena (před slevou).
Radio button - Přepínač Pouze na položky se známou základní cenou Volba bude slevu aplikovat pouze u položek, u kterých pochází cena z ceníku, nebo byla vyplněna základní cena.
Definované slevy
Radio button - Přepínač Ignorovat ostatní slevy Volba vloží zadané procento bez úprav ke všem položkám.
Radio button - Přepínač Kombinovat zadanou slevu s definovanými slevami Volba upraví procento slevy podle nastavení slev v agendě Katalog (tj. podle dané kategorie slev produktu a v intervalu nastavené slevy od-do).
 
Jestliže zvolíte Radio button - Přepínač Pouze na položky se známou základní cenou a Radio button - Přepínač Kombinovat zadanou slevu s ostatními slevami, bude výsledek ekvivalentní k zadání slevy do pole Sleva na kartě Obecné.

 

Poznámka

 • V dialogu Slevy položek dokladu nelze změnit slevu u přijaté faktury ve stavu přijímá se, protože v tomto případě se cena nepromítne do příjemky. Zadání slevy je však v tomto případě možné pomocí pole Sleva v položce dokladu. Při aktualizaci ceny tímto způsobem se změny do příjemky promítnou.
 • Při změně základní ceny – zadání slevy na tuto položku – (za jednotku před slevou) produktu v položce dokladu ovlivněné ceníkovou cenou včetně DPH, jsou pole "Cena s DPH", "Cena bez DPH", "Cena za jednotku", případně i skrytá pole jako "Cena základní s DPH" vypočtena z ceny bez DPH.
  Po zadání základní ceny bez DPH v položce se položka přepne na ceny bez DPH. Je však potřeba si uvědomit, že když zadáte cenu základní bez DPH, budou kalkulace slev nad touto položkou vycházet z ceny bez DPH. V případě, že chcete zadat novou základní cenu s DPH, doporučujeme použít dialog Sleva (Ctrl+S).

 

Související dokumenty