Charakteristika systému Vario (klasický vzhled)

Přednosti systému Vario

 • Uživatelské rozhraní, včetně jádra aplikace Varia, bylo navrženo tak, aby odpovídalo moderním trendům operačních systémů Windows. Systém nabízí možnost snadné práce s ním a schopnost dokonalého přizpůsobení uživateli.
 • Využívané nejmodernější technologie zajišťují ve větší míře stabilitu, konzistentnost a bezpečnost ukládaných dat.
 • Snadná práce se systémem pomocí vylepšeného Panelu nástrojů, rozšířených vlastností polí a zjednodušeného přístupu k tiskovým úlohám.
 • Jednotné, uživatelsky přívětivější rozhraní v celém systému, automatické aktualizace.
 • Koncentrace funkčnosti do jednoho místa použití (většina funkcí souvisejících s danou agendou je v nové verzi k dispozici na jednom místě).
 • Možnost uživatelského přizpůsobení vzhledu a rozvržení pracovní plochy.
 • Maximální provázanost všech agend a snadný přechod mezi nimi (z jedné agendy je možné pohodlně otevřít další související).
 • Ucelenější a intuitivní ovládání a pohodlný start nejpoužívanějších agend z úvodní obrazovky.

Měnitelný vzhled aplikace

Po startu programu se zobrazí úvodní obrazovka pro rychlé spuštění nejčastěji používaných agend, knih, zobrazení a dalších příkazů. Vzhled obrazovky lze měnit pomocí funkce [Upravit].

Měnitelný vzhled aplikace

Panel nástrojů

 • Oblast pro rychlou navigaci nabízí hned několik významných změn.
  • Na první pohled uvidíte dominantní úsek panelu:
   MODUL»AGENDA»KNIHA»ROK a FIRMA.
  • Díky tomu máte kdykoli během práce přehled, kde se v systému aktuálně nacházíte.

Panel nástrojů Modul/Agenda/Kniha/Rok/Firma 

 • Pomocí adaptivních nabídek můžete okamžitě otevřít libovolný modul či agendu pro účetní jednotku

Menu pro výběr libovolné agendy 

 • Ze stejného místa je přístupná nabídka dalších plnohodnotných agend, které jsou navzájem provázány. Jejich charakteristickou vlastností je kaskádovatelnost zápisů a jsou dostupné z položky adaptivního menu Vario >
 • Deník událostí
 • Dokumenty
 • Úkoly
 • (další agendy Datové schránkyKursovní lístek a Zdroje
 • V časové tísni oceníte dostupnost přímé nabídky k tisku:
  • rychlý tisk z roletového menu (např. doklady, údaje, seznamy)
  • vždy aktuální nabídka pro aktivní agendu

 

 • Panel filtrů je rozšířen o podrobné zobrazení.
  • Pomocí uložených zobrazení můžete měnit pohled na data v tabulce agendy, například:
   • zobrazit doklady po položkách
   • zobrazit kontingenční tabulku pro analýzu údajů
   • zobrazit kontingenční graf
   • nebo se přepnout do zobrazení po jednotlivých záznamech

Panel filtrů

Rychlý start a otevírání modulů

 • Víte, že Vario startuje mnohem rychleji než jeho předchůdce?
 • Další zásadní novinkou je, že moduly již netvoří samostatné aplikace. Zavádí se přímo do okna Varia. Z toho vyplývají další výhody:
  • start modulu je podstatně svižnější
  • libovolná agenda se otevře přímo bez nutnosti zavádění modulu.

Zdokonalené možnosti tisku a odesílání tiskových formulářů

Dialogové okno Tisk také nabízí vylepšení:

 • tiskové výstupy jsou uspořádané do skupin
 • máte svobodnou volbu cílové tiskárny
 • početný výběr z rozšířené nabídky výstupů:
 • oblíbený PDF formát pro e-mail a jeho uložení do souboru je teď standardně dostupný bez nutnosti instalovat PDF printer.

 

 • Nastavení okrajů, orientace stránky a cílové tiskárny se nově ukládá s formulářem.
 • Tiskové formuláře lze pohodlně vybírat přímo z panelu nástrojů. Je tak zajištěn okamžitý přístup k tiskovým formulářům. 

Dialog Tisk - Adresář

Další vylepšení ve prospěch uživatele

 • Ve výčtu změn v novém systému Vario zmíníme ještě zdokonalená okna detailů záznamů. Díky tomu se vzhled a ovládání Varia rozšiřuje o další důležité prvky a vlastnosti, například o:
  • propracovaný design a nové prvky pro sjednocení ovládání
  • přehlednější panel nástrojů
  • možnost měnit velikost oken
  • většina seznamů je nahrazena tabulkami – což přináší vylepšenou možnost řazení, filtrování a vyhledávání
  • novou kartu Souvislosti (nahrazuje kartu Doklady); zobrazuje mnohem více dokladů pro snadné hledání a analýzu
  • rozšiřující kartu Vlastní pro uživatelské údaje
  • přímý, uživatelsky přívětivý, přístup k záznamům jiných agend poklepáním na „modrý” identifikátor záznamu.

Karta Souvislosti

 • Pozitivní změny zaznamenala uživatelská správa vlastnosti polí záznamů v agendách, takže nově:

 

 • Několik rad závěrem.
  • Zkušeným uživatelům doporučujeme využívat nově implementovanou podporu rozšiřitelnosti o vlastní pole.
  • Po operacích, týkajících se agendy, se data v tabulce agendy automaticky obnoví.
  • Vario pracuje s rokem globálně.
  • Pokud potřebujete, jméno uživatele a přihlašovací jméno se mohou lišit.
  • Novinkou je volba integrovaného přihlášení (účtem uživatele Windows).

 

 

Navazující dokumenty