Karta Ostatní – Produkt

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

V desktopovém Variu můžete na kartě Ostatní pomocí nabídky pole Zobrazit definovat či prohlížet materiál, alternativní či substituční a komplementární produkty (obr. 1).

 • Karta obsahuje pole Počet 1, Počet 2, Údaj 1, Údaj 2 a Pořadí a můžete si je zobrazit pomocí dialogu Zobrazit skryté sloupce. U polí Poznámka, Údaj 1, Údaj 2 můžete připojit uživatelský číselník. U všech přehledů této karty se ukládají rozvržení tabulek. 
 • Jestliže chcete k danému produktu přiřadit více souvisejících položek najednou – pomocí Zobrazit (obr. 1): pro Materiál, Příslušenství, Alternativní produkty, Nekompatibilní produkty, Související produktyProvedení použijte funkce dialogu Katalog a sklad. Dialog otevřete příkazem místní nabídky nebo klávesovou zkratkou CTRL+K.
 • Z rozbalovacího seznamu můžete položky přidávat i jednotlivě.
 • V rozbalovacích seznamech pro výběr produktů můžete vyhledávat také pomocí čárových kódů, katalogových a objednacích čísel.
 • Z místní nabídky příkazem Hledat produkt, nebo klávesovou zkratkou CTRL+F otevřete dialog Najít (viz také tlačítko Najít v katalogu, obr. 1).
 • Naposledy zvolené zobrazení se ukládá a použije se při následném otevření karty Ostatní.
 • Na přecházení mezi záznamy: Alternativní produkty, Nekompatibilní produkty, Související produkty, Příslušenství a Provedení lze používat šipky umístěné v nabídce detailu záznamu.

Příklad dialogu Produkt, karta Ostatní, Zobrazit: Materiál

Obrázek 1: Příklad dialogu Produkt (typu Výrobek), karta Ostatní, Zobrazit: Materiál. Pomocí místní nabídky lze položky například hledat, přidávat, otevřít dialog Katalog a sklad, filtrovat a řadit, zobrazovat nebo skrývat sloupce.

Vysvětlivky k obrázku 1:

 • Dostupnost nabídky tlačítek Nový, Otevřít, Najít na kartě Ostatní se řídí typem produktu v kombinaci s typem položky „Zobrazit”.
 • Nový záznam založíte kliknutím na tlačítko Nový nebo příkazem místní nabídky Přidat nový produkt (obr. 1).
  • Vyberete knihu, do které chcete záznam založit.
 • Poklepáním na identifikátor produktu a nebo tlačítkem Otevřít zobrazíte detail vybraného produktu.
 • Tlačítkem Najít v katalogu nebo poklepáním například v poli sloupce Související produkt otevřete dialog Najít.

Ve Variu Online jsou na kartě Ostatní (obr. 1A) přichystány sekce Čárové kódyOdkazySouvisející produkty.

 • Pro přidání Čárových kódůOdkazů nebo Souvisejících produktů klepněte na tlačítko Vario Online – Nový záznam nebo Vario Online – Nový záznam.
 • Editaci zahájíte klepnutím na tlačítko Tlačítko Editovat (obr. 1A).
 • V editačním režimu změňte/doplňte údaje o záznamu Produkt.
 • Textový řetězec najdete pomocí funkce Najít (hledaný text).
 • V sekci Související produkty můžete výsledky hledání omezit filtrem Vario Online – Filtr zobrazení (obr. 1A).
 • Mezi záznamy se přesouváte klepnutím na tlačítkaVario Online – Předchozí – Další.
 • Změny uložte klepnutím na tlačítko Uložení záznamu.
 • Tlačítkem Tlačítko Prohlížet opustíte editační režim bez uložení změn.
 • Tlačítkem Zrušit změny a potvrzením ANO zrušíte všechny neuložené změny na kartě včetně změn v podformulářích.

Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – karta Ostatní

Obrázek 1A: Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – karta Ostatní.

Položky nabídky Zobrazit

ZOBRAZIT POPIS
Materiál
 • Definujte z nabídky Combo komponenty, ze kterých se tento produkt vyrábí.
  • Využijete pro nesložité výrobky, kterým potřebujete vytvořit komponenty včetně variant a množství potřebného k výrobě produktu.
 • Pokud jsou v agendě Kusovníky definovány komponenty k úplné výrobě, případně kompletaci produktu, zobrazí se zde.
 • Sloupec Jednotky zobrazuje informaci shodnou s detailem kusovníku (jednotky komponenty/jednotky výrobku), např: kg/ks; m/1ks.
 • Tlačítkem Najít v katalogu nebo poklepáním v poli sloupce Produkt otevřete dialog Najít.
Strom produktů Zobrazí zařazení produktu do kategorie (změníte výběrem Combo z definovaných). V modulu Sklad můžete definovat stromovou strukturu kategorií pro zařazení produktů. Stromy produktů jsou používané zejména v internetových obchodech, které mohou tuto strukturu převzít z Varia. Lze ji samozřejmě použít i pro přehledné rozdělení katalogu.
Příslušenství

Přiřaďte Combo příslušenství k produktu z nabídky katalogu a komentujte do pole Poznámka. Příkladem je zboží tvořící užitný celek (set v dočasné prodejní akci), například autorádio s reproduktory, rybářský prut s navijákem a vlascem.

 • Pomocí tlačítka Nový založíte do knihy nový záznam volitelného typu.
 • Tlačítkem Otevřít nebo poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte detail existujícího záznamu.
 • Tlačítkem Najít v katalogu nebo poklepáním v poli sloupce Související produkt otevřete dialog Najít.
Alternativní produkty

Zvolte Combo sekundární produkt se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi. Je-li definován, zobrazíte jej nad primární položkou z místní nabídky funkcí Alternativní produkty… Následný dialog umožní v dokladu zaměnit primární produkt za sekundární.

 • Pomocí tlačítka Nový založíte do knihy nový záznam volitelného typu.
 • Tlačítkem Otevřít nebo poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte detail existujícího záznamu (viz dokument Dialog Alternativní produkty).
 • Tlačítkem Najít v katalogu nebo poklepáním v poli sloupce Související produkt otevřete dialog Najít.
Nekompatibilní produkty

Vyberte Combo produkty, jejichž použití s primárním produktem se vylučuje, například typ základní desky a nekompatibilní paměťové moduly.

 • Pomocí tlačítka Nový založíte do knihy nový záznam volitelného typu.
 • Tlačítkem Otevřít nebo poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte detail existujícího záznamu.
 • Tlačítkem Najít v katalogu nebo poklepáním v poli sloupce Související produkt otevřete dialog Najít.
Související produkty

Přidejte Combo produkty, které povahou, zaměřením nebo použitím souvisejí s primárním produktem. Takto můžete v internetovém obchodě zákazníkovi nabídnout zboží, které by mohl ještě přikoupit. Například „válečky” k malířské barvě.

 • Pomocí tlačítka Nový založíte do knihy nový záznam volitelného typu.
 • Tlačítkem Otevřít nebo poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte detail existujícího záznamu.
 • Tlačítkem Najít v katalogu nebo poklepáním v prázdném poli sloupce Související produkt otevřete dialog Najít.
Odkazy Evidence URL (včetně popisu) pro typ odkazu: Obrázek, Stránka, Dokument.
Překlady

Do tabulky překladů lze zadat překlad textu z polí Popis (karta Obecné), Anotace a Text (karta Texty). Překlady slouží jen pro publikování katalogu na internetu. V dokladech Varia se texty v cizích jazycích nepoužívají.

 • K dispozici je číselník Jazyky. Číselník je možno upravovat, ale doporučujeme zadávat jazyky pouze podle normy ISO 639-1.

Poznámka: Při nákupu zboží se používá pro označení produktů v jazyce dodavatele údaj Popis alternativní z nákupního ceníku dodavatele. V nákupním ceníku je také možnost uvádět katalogové číslo dodavatele. Tyto údaje, na rozdíl od překladů, se vkládají do objednávky.

Obaly Definujte Combo do jakých obalů se produkt(y) balí (podle číselníku EKO-KOM) a nastavte váhu obalu na jeden produkt (v gramech, kilogramech nebo tunách). Váhu zvoleného obalu všech vybraných produktů z tabulky agendy tak nastavíte na stejnou hodnotu.
Výrobky a sady

Toto zobrazení je protějškem k zobrazení Materiál. Zobrazuje výrobky a sady, jejichž součástí je daný produkt.

Zobrazení Výrobky a sady zobrazuje výrobky a sady, které obsahují zobrazený produkt

Obrázek 2: Zobrazení Výrobky a sady zobrazuje výrobky a sady, které obsahují zobrazený produkt.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty