Filtrování (klasický a moderní vzhled)

Filtrování představuje užitečný způsob, jak zobrazit pouze požadovaná data. Nejběžnější možnosti filtrování jsou snadno viditelné v příkazech nabídky, nebo můžete pomocí rychlých filtrů omezit informace na základě zadaných dat. Popis příkazů a funkcí naleznete níže a také v dalších dokumentech nápovědy Vario.

Vario disponuje rozšířeným filtrováním záznamů

Základní nabídka pro filtrování je snadno přístupná v názvu sloupce ComboBox Filtry, ve kterém chcete filtrovat. Nabídka pro filtrování polí je dostupná také přímo v poli, jehož textový řetězec chcete filtrovat. Obsah nabídky pro filtrování je různý v závislosti na datovém typu daného pole: rozlišujeme Textová, Číselná a pole typu Datum.

 

  • U textových polí (obr. 1) můžete vybírat z filtrů: Rovná se, Nerovná se, Začíná na, Nezačíná na, Má na konci, Nemá na konci, Obsahuje, Neobsahuje.

Vario disponuje rozšířeným filtrováním záznamů

Obrázek 1: Základní nabídka pro filtrování je snadno přístupná v názvu sloupce.

 

Nabídka pro filtrování textových polí (obr. 1a) je dostupná přímo v poli, jehož textový řetězec chcete filtrovat. Jednoduchým způsobem takto můžete najít výskyt hodnoty, kterou mají filtrované záznamy obsahovat. Prostě vyberete data, podle nichž chcete stanovit filtr – přímo v poli označíte (zvýrazníte) celou hodnotu nebo její část a z místní nabídky zvolíte požadovanou operaci. Jestliže chcete filtrovat celou hodnotu, postačí do pole umístit kurzor.

Vario disponuje rozšířeným filtrováním záznamů přímo z místní nabídky

Obrázek 1a: Vario disponuje rozšířeným filtrováním záznamů přímo z místní nabídky nad polem.

 

  • U číselných polí (obr. 2) můžete vybírat z filtrů: Rovná se, Nerovná se, Větší než, Menší než, Mezi.

Vario disponuje rozšířeným filtrováním záznamů

Obrázek 2: Základní nabídka pro filtrování je snadno přístupná v názvu sloupce.

 

Nabídka pro filtrování číselných polí (obr. 2a) je dostupná přímo v poli, jehož číselný řetězec chcete filtrovat. Jednoduchým způsobem takto můžete najít výskyt hodnoty, kterou mají filtrované záznamy obsahovat. Prostě vyberete data, podle nichž chcete stanovit filtr – přímo v poli označíte (zvýrazníte) celou hodnotu nebo její část a z místní nabídky zvolíte požadovanou operaci. Jestliže chcete filtrovat celou hodnotu, postačí do pole umístit kurzor.

Vario disponuje rozšířeným filtrováním záznamů přímo z místní nabídky

Obrázek 2a: Vario disponuje rozšířeným filtrováním záznamů přímo z místní nabídky nad polem.

 

  • U polí typu Datum (obr. 3) můžete vybírat z filtrů například: Rovná se, Nerovná se, Před, Za, Mezi, Zítra, Dnes, Včera, Příští týden, Tento týden, Minulý týden, Obdobně měsíc, čtvrtletí a rok, dále Minulost, Budoucnost atp.

Vario disponuje rozšířeným filtrováním záznamů

Obrázek 3: Základní nabídka pro filtrování je snadno přístupná v názvu sloupce.

 

Nabídka pro filtrování polí typu Datum (obr. 3a) je dostupná přímo v poli, jehož datový řetězec chcete filtrovat. Jednoduchým způsobem takto můžete najít výskyt hodnoty, kterou mají filtrované záznamy obsahovat. Prostě vyberete data, podle nichž chcete stanovit filtr – přímo v poli označíte (zvýrazníte) celou hodnotu nebo její část a z místní nabídky zvolíte požadovanou operaci. Jestliže chcete filtrovat celou hodnotu, postačí do pole umístit kurzor.

Vario disponuje rozšířeným filtrováním záznamů přímo z místní nabídky nad polem

Obrázek 3a: Vario disponuje rozšířeným filtrováním záznamů přímo z místní nabídky nad polem.

 

Jestliže k uloženému filtru přidáte/odeberete vyhledávací kritérium, je potřeba před jeho aplikací restartovat Vario!

 

Navazující dokumenty