Nastavení agendy Kursovní lístek

Obsah:

Načítání kursů měn ČNB a datum kursu

V dialogu Možnosti Vario agendy Kursovní lístek (obr. 1) naleznete 3 volby pro nastavení platnosti kursů ČNB. S jakým datem jsou stažené kursy uložené do kursovního lístku, ovlivníte volbami:

  1. Platí datum kursu ČNB
  2. Platí od následujícího dne kursu ČNB
  3. Platí aktuální datum

1. První Radio button - Přepínač volbou se kursy načtené např. k 10. 3. 2014 stáhnou ze dne 10. 3. 2014 a do kursovního lístku jsou uložené s datem kursu ČNB 10. 3. 2014.

 

2. Pokud vyberete druhou Radio button - Přepínač volbu, bude se kurs stažený funkcí Načíst kursovní lístek ČNB (a také pomocí plánované úlohy programem Kursy.exe) uvádět v kursovním lístku s datem platnosti od následujícího dne. Kursy načtené např. k 10. 3. 2014 se stáhnou ze dne 10. 3. 2014 a do kursovního lístku jsou uložené s datem o jeden den vyšším, tedy 11. 3. 2014.

  • Druhá volba je doporučená. ČNB vydává kursy během dne. Tím, že se kurs stažený během dne zapíše do kursovního lístku s platností od následujícího dne, je zajištěno, že se kurs použitý na dokladech nezmění v průběhu dne.

 

3. Třetí Radio button - Přepínač volba zajišťuje, že kurs bude platit ode dne stažení. Kursy načtené např. k 10. 3. 2014 se stáhnou ze dne 10. 3. 2014 a do kursovního lístku jsou uložené s aktuálním datem.

  • Pokud chcete tuto volbu použít, doporučujeme vám naplánovat stahování kursovního lístku před začátkem vystavování dokladů, aby nedošlo ke změně kursů během dne.

Dialog Možnosti Vario

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario (Moduly: Vario / Agendy: Kursovní lístek)

Nastavení složky záznamů agendy Kursovní lístek

Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů. V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů, vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

 

V dialogu Možnosti Vario, v možnostech zobrazení, naleznete složku Karta Souvislosti obsahující zobrazení dostupné na kartě Souvislosti. K těmto zobrazením lze také přidělit oprávnění pro prohlížení.

 

Související dokumenty