Nastavení odesílání e-mailů metodou CDO

Jestliže z programu Vario odesíláte e-mail nebo přílohu e-mailem, můžete zvolit metodu, jejímž prostřednictvím budete e-maily odesílat.

Jak nastavit metodu „SMTP server (CDO)”

  • V dialogu Odeslat přílohu e-mailem klepněte na tlačítko Možnosti… a v okně Možnosti e-mailu vyberete položku SMTP server (CDO) ze seznamu pole E-maily odesílat prostřednictvím (obr.1A).

Okno Odeslat přílohu e-mailem a nastavení metod odesílání a šablon v okně Možnosti e-mailu

Obrázek 1: Okno Odeslat přílohu e-mailem a nastavení metod odesílání a šablon v okně Možnosti e-mailu.

 

  • Nastavení možností e-mailu je možné otevřít nejen z okna odeslání, ale také tlačítkem Možnosti E-mailu… v okně Možnosti Vario (obr. 1B).

Dialog Možnosti Varia a nastavení metod odesílání a šablon v okně Možnosti e-mailu

Obrázek 1B: Dialog Možnosti Varia a nastavení metod odesílání a šablon v okně Možnosti e-mailu.

 

Výběrem položky CDO vyvoláte dialog Nastavení odesílání e-mailů (přes CDO), ve kterém vyplníte údaje potřebné pro odesílání e-mailů (obr. 2, tab. 1).

Toto nastavení je možné provést zvlášť pro uživatele systému Vario a zvlášť pro datový profil (pro agendu eKomunikace).

Dialog Nastavení odesílání e-mailů (přes CDO)

Obrázek 2: Příklad dialogu Nastavení odesílání e-mailů (přes CDO).

 

Tabulka 1: Popis okna Nastavení odesílání e-mailů (přes CDO).

 E-mailové adresy (1.) Poznámka
Od (e-mail) ComboBox - Nabídka E-mailová adresa odesílatele. Příjemci se tato adresa zobrazí v přijaté poště.

Seznam e-mailových adres, které obsahují i název kontaktu. Například místo adresy:

  • JanNovak@firma.cz
  • info@Firma.cz

můžete vybírat i adresy:

  • Jan Novák <JanNovak@firma.cz>
  • Novák Jan <JanNovak@firma.cz>
  • Firma s.r.o. <info@Firma.cz>

Jedná se o vaši e-mailovou (pracovní) adresu. Pokud ji neznáte nebo ji nemáte přidělenou, kontaktujte firemního administrátora.

Skrytá kopie ComboBox - Nabídka Zde vložíte e-mailovou adresu, na kterou si budete posílat kopie odeslaných e-mailů ve skryté kopii.  Když pošlete e-mailovou zprávu, její příjemci uvidí adresy v polích Komu (případně v poli Kopie), ale ne v poli Skrytá.
CheckBox - Zatržítko Adresy jsou různé pro každou účetní firmu  Zvolíte, zda se odesílací adresa (e-mail uživatele) nastavuje pro všechny firmy (zde ve smyslu data Varia), nebo pro každou firmu zvlášť. Toto nastavení využijí uživatelé, kteří ve Variu spravují více firem (více účetních jednotek) a pro každou z nich používají jinou e-mailovou adresu. Změna nastavení adresy pro jednotlivé firmy se nastaví zatržením volby CheckBox - Zatržítko „Adresy jsou různé pro každou účetní firmu”. Viz také tip na konci článku.
 Komunikace (2.) Poznámka
SMTP

SMTP je server na odesílanou poštu. Pokud se nastaví nekorektně, pošta neodchází a zůstává na lokálním počítači.

Adresu smtp serveru získáte:

  • u správce firemní (podnikové) sítě
  • u poskytovatele vaší e-mailové schránky
  • u poskytovatele vašeho internetového připojení
Simple Mail Transfer Protocol (zkratka SMTP) je internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů). Protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a adresátem; zpráva je doručena do tzv. poštovní schránky adresáta, ke které potom může uživatel kdykoli (off-line) přistupovat (vybírat zprávy) pomocí protokolů POP3 nebo IMAP.
Port Číslo komunikačního portu vám sdělí administrátor vaší firemní (podnikové) sítě. Příklad: Server, který je používán k odesílání a přijímání elektronické pošty bude pravděpodobně poskytovat služby SMTP a POP3. Ty jsou na serveru obsluhovány rozdílnými procesy a čísla portů se použíjí k rozlišení, která data patří jakému procesu. Obvykle je tomu tak, že SMTP server naslouchá na portu 25 zatímco POP3 na portu 110, avšak je možné nastavit úplně jiná čísla portů.
CheckBox - Zatržítko Používat ověření uživatele  Poštovní server vyžaduje SMTP autorizaci, resp. ověření uživatele před odesláním pošty. Pokud chcete používat tuto funkci, aktivujte CheckBox - Zatržítko a zadejte uživatelské jméno a heslo. Jestliže si těmito údaji nejste jisti, kontaktujte svého administrátora. Server SMTP přijímá zprávy odeslané z poštovního klienta a v některých případech může také vyžadovat ověření. Uvědomte si však, že informace, jako je přihlašovací jméno a heslo, se mezi klientem a serverem přenášejí ve formě prostého textu, a nejsou tak při přenosu v internetu nijak zabezpečeny.
Používat zabezpečené připojení k serveru (TLS a SSL)  Vyberte zabezpečenou komunikaci. Služba TLS a SSL slouží k šifrováni spojení přes protokol HTTP. Formuláře a citlivá data od klienta na server jsou zasílaná šifrovaně. Předpokladem je, že SMTP server podporuje šifrovanou komunikaci TLS nebo SSL (ověříte u administrátora serveru).
Podepsání e-mailu (3.) Poznámka
Radio button - Přepínač Nepodepisovat E-mail odesílaný z Varia nebude podepsán certifikátem z úložiště certifikátů nebo ze souboru. Pro podepisování je potřeba mít na počítači instalované Rozšíření .NET, které je k dispozici na stránce stažení software.
Radio button - Přepínač Certifikát Při odeslání e-mailu z Varia (např. při odeslání faktury v PDF) bude zpráva podepsána zadaným certifikátem z úložiště certifikátů.  Nastavení platí pro uživatele.

Viz Digitální podpis PDF – nastavení a instalace (FAQ – link míří do sítě Internet)

Radio button - Přepínač Soubor Při odeslání e-mailu z Varia (např. při odeslání faktury v PDF) bude zpráva podepsána zadaným certifikátem ze souboru. Nastavení platí pro uživatele.

Viz Digitálně podepsaný PDF – Nejméně jeden podpis má problém (FAQ – link míří do sítě Internet)

Heslo Jestliže při exportu certifikátu do souboru (většinou s příponou *.pfx) je zadáno heslo, je třeba toto heslo vyplnit. Viz Digitální podpis PDF – nastavení a instalace (FAQ – link míří do sítě Internet)
 Ostatní (4.) Poznámka
Znaková sada ComboBox - Nabídka Možnost kódování zprávy v UTF-8. Ponechte „Výchozí”, pokud vše funguje. UTF-8 je zkratka pro UCS Transformation Format.
Tlačítko Test  Klepnutím na tlačítko vyvoláte okno Test e-mailu. Do textového pole zapište např. "TEST01" a klepněte na tlačítko OK. Vario otestuje správnost nastavení pro odesílání mailu. Pokud test skončí chybou (nepodaří se připojit k serveru a e-mail odeslat), kontaktujte administrátora sítě.
Tlačítko OK Kliknutím na OK nastavené hodnoty uložíte a dialog Nastavení odesílání e-mailů (přes CDO) uzavřete.  
Tlačítko Storno Nastavené hodnoty neuložíte a dialog Nastavení odesílání e-mailů (přes CDO) uzavřete.  

Potřebujete-li, aby se váš e-mail odesílal z různých e-mailových adres v závislosti na tom, z které firmy (kterých dat) se e-mail odesílá, zaškrtněte volbu Adresy jsou různé pro každou účetní firmu. Potom se postupně přepněte do všech firem a v každé nastavte e-mailové adresy, případně skryté kopie. Příklad: Vario nyní odešle váš e-mail z firmy „Moje první firma” například z adresy referent@prvnifirma.cz a e-mail z firmy „Moje jiná firma” z adresy referent@jinafirma.cz.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty