Export dokladu (MS Word)

Doplněk je vhodný pro uživatele, kteří chtějí tisknout informace z dokladů s možností tyto tiskové výstupy dále upravovat. Slouží pro univerzální export dokladu z jakékoliv agendy s doklady – do šablony MS Word. Exportovaný doklad se při vhodném nastavení automaticky ukládá na kartu Dokumenty a zejména v případě Nabídek tak lze pohodlně sledovat historii jejich úprav.

 • K doplňku jsou dodávány 2 univerzální šablony (Nabidka.dot a Objednavka.dot), které lze použít jako podklad pro vytvoření vlastních formulářů.
 • Šablony jsou umístěné ve složce: Data\Setup\Upravy\Doplnky\Export_dokladu_(MS_Word)\Sablony 
 • Doplněk podporuje šablony, které používají Vario tag <% [Název pole] %>

 

Obsah:

 

Poznámka

 • Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.
 • Při aktualizaci Varia se aktualizují i moduly a doplňky přidané do Varia prostřednictvím složky Upravy.

Jak doplněk funguje? 

Doplněk pracuje nad otevřeným detailem záznamu (dokladu). Při spuštění nad tabulkou agendy exportuje jeden označený záznam.

Instalace a nastavení 

 • Instalovaný doplněk spustíte z menu Nástroje/Doplňky/Export dokladu (MS Word)
 • V okně doplňku (obr. 1), v poli Číslo dokladu se zobrazí identifikátor aktuálního dokladu.
 • Ze seznamu pole Měna vyberete:
  • Měna automaticky – výchozí hodnota (tisk formuláře podle měny dokladu - doporučujeme).
  • Koruny (tisk formuláře pouze v korunách).
  • Měna (tisk formuláře pouze v cizí měně dokladu).
 • Dále je nutné vybrat (nastavit) šablony MS Word.
 • Klepněte na tlačítko Šablony (otevře se dialog pro nastavení šablon).

Doplněk Export dokladu (MS Word)

Obrázek 1: Doplněk Export dokladu (MS Word).

Karta Seznam 

V dialogu pro nastavení šablon (obr. 2) vyplníte seznam šablon pro jednotlivé agendy (pro tisk z jedné agendy můžete použít i více šablon). K seznámení se šablonami doporučujeme vyzkoušet univerzální šablony (Nabidka.dot a Objednavka.dot) dodávané výrobcem doplňku.

 • Pole Agenda je název agendy, pole Šablona je název šablony, která je uložena ve složce Sablony (ve složce doplňku v datech, viz výše).
 • Zatržením CheckBox - Zatržítko položky ve sloupci Připojit jako dokument zajistíte, aby se výsledný soubor automaticky uložil do složky záznamu a připojil jako dokument na kartě Dokumenty u daného záznamu.
 • Pole sloupce Číslo tabulky položek udává, která tabulka v šabloně slouží jako tabulka pro položky. U dodaných šablon je to tabulka č. 2. Pokud nebudete exportovat položky, uvede se č. 0.

Dialog Šablony, karta Seznam

Obrázek 2: Dialog Šablony, karta Seznam.

Karta Instrukce 

Pokud plánujete upravovat (přidávat) šablony ve složce Data\Setup\Upravy\Doplnky\Export_dokladu_(MS_Word)\Sablony, věnujte pozornost nápovědě na kartě Instrukce (obr. 3) a v odstavci Vlastnosti šablon .dot.

 • Provedené úpravy se projeví až po restartu Varia.

Dialog Šablony, karta Instrukce

Obrázek 3: Dialog Šablony, karta Instrukce.

Export do šablony 

 • Dialog s nastavenými šablonami a hlavní okno dopňku zavřete.
 • V zobrazení tabulky agendy Objednávky vyberete doklad.
 • Spustíte doplněk a zatržením CheckBox - Zatržítko vyberete šablonu (obr. 4).
 • Klepnete na tlačítko Exportovat
 • Doplněk exportuje požadovaná pole dokladu i s položkami do šablony MS Word.
 • Formulář vytisknete a nebo pošlete e-mailem.

Doplněk Export dokladu (MS Word) a šablona Objednavka.dot

Obrázek 4: Doplněk Export dokladu (MS Word) a šablona Objednavka.dot.

Vlastnosti šablon .dot 

Pro vyplnění šablony použijte tag <% [Název pole] %> (rozumí se název pole dokladu) – například <% [Cislo_dokladu] %>

Viz také karta Instrukce.

Uživatelem definovaná pole 

 • Vario automaticky před tato pole doplní prefix u_

Formát adres v šablonách 

 • Postfix _R slouží pro uvedení adresy v jednom řádku, tzn. Záložka Adresa_R způsobí vytištění adresy z dokladu v jednom řádku.
 • Bez postfixu _R bude adresa tištěna po jednotlivých řádcích.

Tisk adres pomocí funkce tagů 

Mimoto lze kromě vyjmenovávání konkrétních polí z dokladu pro účely tisku adres využít funkcí tzv. tagů:

 • <% [SP_NaseAdrNaDokl] %>
 • <% [SP_OdberNaDokl] %>
 • <% [SP_AdrOdberNaDokl] %>

které provedou vytištění adres ve formátu shodném s nastavením ve Variu (Nástroje – Možnosti – Formát adresy na dokladu).

Oprávnění 

Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Obecné doplňky / Export dokladu (MS Word).

 

Související dokumenty