Vyhledání dokladů podle množstevní skupiny

V agendě Sklad máte možnost vyhledávat doklady podle množstevních skupin produktů, tzn. podle jejich sériových čísel, šarží, trvanlivostí a umístění. Účelem funkce je vyhledat všechny doklady, na kterých se vyskytuje zadaná množstevní skupina. Vyhledávání podle množstevních skupin úspěšně využijete například při reklamacích (dohledání reklamovaného výrobku podle sériového čísla nebo podle šarže).

 

Výběrem příkazu z menu Agenda/Vyhledání dokladů podle skupiny  Sériová čísla/Šarže/Trvanlivosti l Umístění zobrazíte dialogové okno Vyhledání dokladů podle (obr. 1).

 

Vyhledávání dokladů podle

Obrázek 1: Agenda Sklad - dialog Vyhledávání dokladů podle →

 

Zobrazit doklady podle Ze seznamu ComboBox - Nabídka vyberte typ množstevní skupiny (obr. 1). 
Vyberte ... (zvolená položka množstevní skupiny)   Hledanou hodnotu zapište přímo do pole, nebo ji vyberte z přehledného rozbalovacího seznamu ComboBox - Nabídka
Hledat číslo Nalezení požadovaného dokladu si usnadníte použitím dialogu Hledat číslo, který otevřete klepnutím na  (obr. 1) vedle pole Vyberte ... K parametrům pro hledání doporučujeme používat zástupné znaky. Ve výsledcích hledání vyberte položku, která souvisí s produktem dané množstevní skupiny a klepněte na tlačítko OK.
Tlačítko Dní... Vybranému dokladu zobrazí informaci, kolik dnů a měsíců uplynulo od data jeho vystavení (obr. 1). 
Místní nabídka V tabulce dialogu Vyhledání dokladů podle ... můžete řadit a filtrovat... (obr. 1).
Modrý identifikátor  Poklepáním na modrý identifikátor v tabulce dialogu Vyhledání dokladů podle ...  otevřete detail záznamu.

 

Související dokumenty