Fiskální tiskárna FT4000

Na základě novelizace slovenského zákona 289/2008 Externí odkaz z roku 2018 byla do modulu Prodejna implementována nová podpora pro zápis a tisk účtenek přes ORP (online registrační pokladnu). Od 1. 7. 2019 se tak níže uvedená dokumentace doplňku stává neplatnou a platnosti nabývá nová, uveřejněná v článku Fiskální tiskárna eFT4000.


Na základě slovenského zákona 289/2008 byla do modulu Prodejna implementována podpora pro zápis a tisk účtenek přes fiskální tiskárny. Doplněk Fiskální tiskárna FT4000 zajišťuje propojení mezi Variem (software) a samotným fiskálním modulem (hardware). Doplněk je určený pro slovenskou legislativu a nutný pro uživatele, kteří vytvářejí pokladní doklady na Slovensku.

 

Obsah:

 

Poznámka

 • Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.
 • Při aktualizaci Varia se aktualizují i moduly a doplňky přidané do Varia prostřednictvím složky Upravy.
 • Fiskální tiskárna je zařízení s vlastní logikou a vyhodnocováním a její úlohou je sledování, ukládání a tisk informací o hotovostních pokladních dokladech. Sestává se z fiskálního modulu, který obsahuje nesmazatelnou paměť se všemi daňovými údaji a je osazen vlastní klávesnicí, pomocí které je možno tisknout kontrolní sestavy vyžadované od daňového úřadu a pokladní tiskárny, která je neoddělitelně smontována s tímto fiskálním modulem a provádí vlastní tisk dat.
 • Aktuálně modul Prodejna podporuje pro tento účel všechny tiskárny osazené fiskálním modulem FT4000 od firmy VAROS TRADE, s.r.o. (www.varos.sk). Seznam těchto tiskáren a jejich prodejní ceny naleznete na stránkách výrobce nebo na stránkách www.penta.cz.
 • Po dokončení instalace a nastavení (viz níže) doporučujeme otestovat komunikaci doplňku s fiskální tiskárnou a otestovat test tisku účtenek. Ověřte, zda je nutné kontaktovat dodavatele fiskální tiskárny, aby nastavil tiskárnu do testovacího režimu a po otestování ji vrátil do normálního režimu. Jinak se vystavujete riziku, že testovací doklady budou považovány za běžný prodej!

Jak doplněk funguje?

Se správně instalovaným doplňkem pracuje uživatel v prodejně běžným způsobem. Pouze místo běžné tiskárny se zapisují účtenky do paměti fiskálního modulu, který je pak následně tiskne.

Instalace a nastavení

Instalace doplňku

Nastavení Prodejny

 • V modulu Prodejna, v dialogu Možnosti prodejny, na záložce Periferie, ze seznamu pole Fiskální tiskárna ComboBox - Nabídka nastavíte volbu FT4000 (obr. 1).
 • Klepnete na tlačítko Nastavení... vedle pole Fiskální tiskárna.

Okno Možnosti prodejny, karta Periferie

Obrázek 1: Okno Možnosti prodejny, karta Periferie.

Nastavení doplňku

V dialogu doplňku Fiskální tiskárna FT4000, v sekci Nastavení a komunikace, klepnete na textový prvek Nastavení doplňku pro správnou komunikaci s fiskální tiskárnou… (obr. 2).

Hlavní dialog doplňku Fiskální tiskárna FT4000

Obrázek 2: Hlavní dialog doplňku Fiskální tiskárna FT4000.

 

V okně Nastavení komunikace s fiskální tiskárnou (obr. 3) definujete parametry komunikace (tab. 1):

 

Tabulka 1, obr. 3: Nastavení komunikace s fiskální tiskárnou.

Komunikační port ComboBox - Nabídka Nejdůležitějším nastavením doplňku je komunikační port. Ze seznamu pole vyberete port, ke kterému je fiskální tiskárna připojena.
Nastavení sazeb DPH
Sazba DPH 1 - 4
Sazba DPH 5 (Úhrada faktury)

 
Nastavení sazeb DPH musí odpovídat nastavení sazeb DPH ve fiskální tiskárně. Toto nastavení se dá z fiskální tiskárny načíst klepnutím na tlačítko Načíst z FM. Tím se dá již otestovat, zda probíhá komunikace mezi doplňkem a fiskární tiskárnou.
Načíst z FM Načtení sazeb DPH z nastavení fiskální tiskárny.
Částky
CheckBox - Zatržítko Kontrolovat a opravovat DPH podle výpočtu z fiskálního modulu Aktivní volba mění v některých případech vypočtené částky DPH na dokladu, tak, aby byly vždy stejné jako ve fiskálním modulu. Tím, že Vario a fiskální modul počítají rozdílně, se může stát, že hodnota DPH není stejná.
CheckBox - Zatržítko Netisknout částky z domácí měny, tisknout částky ze záložky měna (ISO naší firmy není SK - nestandardní nastavení) Aktivaci funkce použijí uživatelé, kteří mají primární měnu CZK a měna dokladu je nastavena na EUR.
Displej
Počet znaků v jednom řádku zákaznického displeje Počet znaků v jednom řádku zákaznického displeje udává formátování textu, který se zobrazuje na zákaznickém displeji.
CheckBox - Zatržítko Používat diakritiku (displej) Aktivní volba povolí používání diakritiky na displeji.
Vzhled účtenky
CheckBox - Zatržítko Používat diakritiku (vzhled účtenky) Aktivní volba povolí používání diakritiky na účtence.
CheckBox - Zatržítko Tisknout informace o odběrateli Aktivní volba zajistí na účtence tisk údajů o odběrateli, pokud je tento odběratel znám.
CheckBox - Zatržítko Tisknout informace o slevě dokladu Aktivní volba zajistí na účtence tisk informací o slevě. Ztržením této volby se zpřístupní textové pole Text slevy.
Text slevy Textové pole s informací o poskytnuté slevě.
Rychlost komunikace
Časová prodleva textových sekvencí [ms] Číselná hodnota v [ms]
Časová prodleva příkazových sekvencí [ms] Číselná hodnota v [ms]
Tlačítko Výchozí Nastaví výchozí hodnotu 300 [ms] pro obě časové prodlevy.
Změna tohoto nastavení ovlivňuje správnost tisku dokladu!
Tlačítko Zavřít Uzavře dialog a uloží nastavení.

 

 • Dialog Nastavení komunikace s fiskální tiskárnou (obr. 3) zavřete a nastavení uložíte klepnutím na tlačítko Zavřít
 • Okno doplňku Fiskální tiskárna FT4000 (obr. 2) zavřete klepnutím na tlačítko Storno
 • Dialog Možnosti prodejny (obr. 1) zavřete a nastavení uložíte klepnutím na tlačítko  OK  
 • Nyní by měl být doplněk nastaven a je třeba otestovat komunikaci doplňku s fiskální tiskárnou.

Dialog Nastavení komunikace s fiskální tiskárnou

Obrázek 3: Dialog Nastavení komunikace s fiskální tiskárnou.

Test komunikace doplňku a fiskální tiskárny

Doporučujeme otestovat komunikaci doplňku s fiskální tiskárnou a otestovat test tisku účtenek. Ověřte, zda je nutné kontaktovat dodavatele fiskální tiskárny, aby nastavil tiskárnu do testovacího režimu a po otestování ji vrátil do normálního režimu. Jinak se vystavujete riziku, že testovací doklady budou považovány za běžný prodej!

 • Doplněk spustíte například z menu Nástroje l Doplňky l Fiskální tiskárna FT4000
 • V hlavním dialogu doplňku Fiskální tiskárna FT4000, v sekci Nastavení a komunikace, klepnete na textový prvek Informace z fiskálního modulu – test správnosti komunikace... (obr. 4).

Hlavní dialog doplňku Fiskální tiskárna FT4000

Obrázek 4: Hlavní dialog doplňku Fiskální tiskárna FT4000.

 

V dialogu Informace z fiskálního modulu (obr. 5) klepnutím na tlačítko Načíst otestujete komunikaci doplňku s fiskální tiskárnou. Informace se zobrazí na jednotlivých kartách:

 • Fiskální modul a tiskárna
 • Hlavička a sazby DPH
 • Informační soubor
 • Log soubor

Dialog Informace z fiskálního modulu

Obrázek 5: Dialog Informace z fiskálního modulu.

Zobrazení a tisk dokladů zpětně

Pokud chcete zpětně vytisknout nebo zobrazit doklady a denní uzávěrky, v hlavním dialogu doplňku Fiskální tiskárna FT4000, v sekci Nastavení a komunikace, klepnete na textový prvek Zobrazení a tisk dokladů a uzávěrek z paměti fiskálního modulu… (obr. 6).

Hlavní dialog doplňku Fiskální tiskárna FT4000

Obrázek 6: Hlavní dialog doplňku Fiskální tiskárna FT4000.

 

V konkrétní sekci dialogu Zobrazení a tisk dokladů a uzávěrek doplníte kritéria a klepnete na tlačítko Tisk (obr. 7).

Dialog Zobrazení a tisk dokladů a uzávěrek

Obrázek 7: Dialog Zobrazení a tisk dokladů a uzávěrek.

Funkce doplňku

Zápis prodeje do fiskálního modulu a tisk účtenky

Doplněk automaticky zapisuje hotovostní prodeje v prodejně do paměti fiskálního modulu a tiskne účtenky.

 

V dialogu doplňku Fiskální tiskárna FT4000, v sekci Funkce (obr. 2, 4, 6), klepnete na požadované tlačítko, pokud chcete:

Vytvořit denní uzávěrku

 • Spouští se jednou denně a vytváří denní uzávěrku, kde se kumulují prodeje za celý den.

 

Vytvořit průběžnou uzávěrku

 • Nemusí se spouštět. Může sloužit v přehledech a zpracování dat z fiskálního modulu.

 

Tisk kopie poslední uzávěrky

 • Vytiskne kopii poslední denní uzávěrky.

 

Tisk kopie posledního dokladu

 • Vytiskne kopii posledního dokladu.

 

Peněžní vklad

 • Slouží pro zaznamenání vkladu hotovosti.

Dialog Vklad do fiskálního modulu

Obrázek 8: Dialog Vklad do fiskálního modulu.

 

Peněžní výběr

 • Slouží pro zaznamenání výběru hotovosti.

Dialog Výběr z fiskálního modulu

Obrázek 9: Dialog Výběr z fiskálního modulu.

Oprávnění

Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Obecné doplňky / Fiskální tiskárna FT4000.

 

Související dokumenty