Instalace Varia 12 a 14 – popis změn

Obsah článku je platný pro instalaci (aktualizaci) Vario na vydání 20150525.01 a nižší.

Struktura instalátoru (médium, zip)

 • Upozornění: některé informace korespondují s datem vydání 2015 a mohou být zastaralé.
 • Instalační médium nyní obsahuje obě instalace: pro Vario 12 i pro Vario 14.
 • Na instalačním médiu přibyly adresáře SDK14, Setup14, Upravy14 a SetupCommon.
 • Sdílené knihovny (včetně knihoven z adresáře CD\Setup\Vario\System) jsou nyní sdílené Variem 12 i Variem 14 a jsou umístěny v adresáři SetupCommon a SetupCommon\System.
 • Soubory Vario.exe, Uninstall.exe a příslušné soubory *.exe.manifest (výjimka oproti předchozímu bodu) jsou binárně shodné pro Vario 12 i Vario 14, ale na instalačním médiu jsou umístěny duplicitně ve složkách Setup\Vario a Setup14\Vario. Tyto programy na základě svého umístění určují, pro kterou verzi Varia jsou spouštěny.

Adresářová struktura

 • Office
 • Runtime\
  • ACCRT2003 – doporučeno pro Vario 12
  • ACCRT2010 – doporučeno pro Vario 14
 • SDK
 • SDK14
 • Servis
 • Setup
 • Setup14
 • SetupCommon
 • SQL
 • Testdata
 • Upravy
 • Upravy14
 • Vario

Struktura datového profilu

 • Složky Runtime a Servis již nejsou umístěny ve složce PROFIL\Setup, ale přímo ve složce PROFIL.
 • Do složky profilu je přidána složka SetupCommon obsahující knihovny sdílené Variem 12 i Variem 14.
 • V případě, že je v datovém profilu umístěna instalace Varia 14, jsou v profilu umístěné adresáře Setup14 a Upravy.

Adresářová struktura datového profilu Vario 12

 • Runtime\
  • ACCRT2003\
  • ACCRT2010\
 • Servis\
  •  Hotfixy_MSAccess\
   • 11.0\
   • 14.0\
 • Setup\
  • Vario\
  • Upravy\
 • SetupComon\
 • Firmy.mdb
 • Vario.ini
 • Vario.mdw

Adresářová struktura datového profilu Vario 14

 • Runtime\
  • ACCRT2003\
  • ACCRT2010\
 • Servis\
  • Hotfixy_MSAccess\
   • 11.0\
   • 14.0\
 • Setup14\
 • SetupCommon\
 • Firmy.mdb
 • Vario.ini
 • Vario.mdw

Adresářová struktura v případě profilu sdíleného Variem 12 i Variem 14

 • Runtime\
  • ACCRT2003\
  • ACCRT2010\
 • Servis\
  • Hotfixy_MSAccess\
   • 11.0\
   • 14.0\
 • Setup\
  • Vario\
  • Upravy\
 • Setup14\
  • Vario\
  • Upravy\
 • SetupComon\
 • Firmy.mdb
 • Vario.ini
 • Vario.mdw

Změny ve VytvoritProfil.exe

Program VytvoritProfil.exe umístěný v adresáři Servis\VytvoreniProfilu nyní umožňuje vytvořit v novém datovém profilu instalační složky a soubory jak pro Vario 12, tak i pro Vario 14.

 • Sdílené knihovny nyní kopíruje do adresáře PROFIL\SetupCommon.
 • Při vytváření nového profilu nesmí být v daném adresáři soubory Firmy.mdb, Vario.mdw a adresáře Setup, Setup14SetupCommon.
 • Na instalačním médiu musí existovat alespoň jedna ze složek Setup nebo Setup14 a musí být zaškrtnuto alespoň jedno ze souvisejících zaškrtávacích políček CheckBox - Zatržítko Zkopírovat složku pro ... V opačném případě bude tlačítko Dokončit zakázáno.
 • Zaškrtávací políčka CheckBox - Zatržítko Zkopírovat ... jsou povolena v závislosti na existenci příslušných zdrojových složek na instalačním médiu.
 • Složky Runtime a Servis jsou kopírovány přímo do kořene datového profilu (PROFIL\Runtime PROFIL\Servis).

Změny v Setup.exe

Setup.exe je pro obě verze (12 i 14) binárně shodný. To, zda přísluší Variu 12 či Variu 14, je identifikováno jeho umístěním. Je-li umístěn ve složce Setup14, "ví", že je pro Vario 14, jinak (je umístěn v libovolné jiné složce) "ví", že je pro Vario 12.

Při nové instalaci do nového profilu jsou kopírovány pouze společné složky a složky pro konkrétní verzi Varia.

 • Vario12: SetupCommon, Setup, Servis
 • Vario14: SetupCommon, Setup14, Servis

Vario 14 má v registru shodné klíče s Variem 12 s tím, že vše je Vario14.

Pro Vario14 přibyla v klíči registru SOFTWARE\Altus\Vario\14.0\Aplikace hodnota Slozka_Varia_sdilena_14, která určuje uložení sdílených souborů určených pouze pro Vario14 (v současnosti Vario.exe, Uninstall.exe).

Sdílené soubory určené pouze pro Vario14 jsou umístěny v adresáři C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\14.

Při aktualizaci je aktualizována instalační složka profilu pro danou verzi a v případě existence instalační složky pro druhou verzi je aktualizována i ta (v instalačním/aktualizačním balíčku však musí existovat obě verze).

Pro Vario14 je vytvářen v adresáři C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\14 vlastní soubor vario.system.snapshot obsahující infomaci o Vario.exe a Uninstall.exe.

V případě, že na stanici:

 1. Existuje Vario 14 a nově se instaluje Vario 12
 2. Existuje Vario 12 a nově se instaluje Vario 14
 3. Existuje Vario 12 a Vario 14, aktualizuje se jedno z nich

je zobrazena informace o nutnosti nainstalovat/aktualizovat stejné vydání druhé verze Varia, jinak nebude možno jej spustit.

Změny ve Vario.exe

Vario.exe je pro obě verze (12 i 14) binárně shodné. To, zda je pro Vario 12 či Vario 14, je identifikováno jeho umístěním potvrzeným zápisem v registru. Zjistí-li Vario.exe, že je umístěno ve složce určené hodnotou SOFTWARE\Altus\Vario\14.0\Aplikace hodnota Slozka_Varia_sdilena_14, jedná se o Vario 14, jinak se jedná o Vario 12.

Vario.exe spouští Access s novým parametrem /Verze 12 nebo /Verze 14. Tato hodnota je potom zpracována funkcí Vario_mda.App.PrevzitProfil.

Změny v Uninstall.exe

Byla zrušena volba "Odstranit včetně datových souborů".

Pro Vario 12 i Vario 14 je binárně shodný, verze je identifikována jeho umístěním a zápisem v registru.

V případě, že jsou na stanici nainstalovány obě verze Varia, potom:

 • odinstalovává-li se Vario 14, jsou odstraněny pouze složky C:\Program Files\Vario14C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\14
 • odinstalovává-li se Vario 12, je odstraněna pouze složka C:\Program Files\Vario12, C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\14 zůstávají.

Instalace

 • Instalace obsahuje i aktualizaci Vario 12, kterou je nutno nejdříve nainstalovat!
 • Instalace Vario 14 se provádí z adresáře Setup14 pomocí souboru Setup.exe.
 • Pro testování doporučujeme ponechat výchozí nastavení instalátoru, který provede v případě potřeby také instalaci AccRT2010 včetně aktualizací.

Souběh Varia 12 a Varia 14 na jediném PC

 • Pokud na PC již používáte Vario 12 a chcete na totožné stanici testovat i Vario 14, je nutné nejdříve aktualizovat na nové vydání Varia 12 a teprve potom instalovat Vario 14.
 • Aktualizaci Varia 12 lze v takovém případě uskutečnit i z instalačního média, které instalaci Vario 12 také obsahuje.

Poznámky k instalaci

 • Pro Vario 14 doporučujeme použít Access 2010 nebo AccRT2010 ve 32bitové verzi.
 • Vario 14 lze instalovat na 32bitovou i 64bitovou verzi operačního systému MS Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 s českým národním prostředím.
 • Pro Vario 12 doporučujeme použít Access 2003 nebo AccRT2003 ve 32bitové verzi.
 • Vario 12 lze instalovat na 32bitovou i 64bitovou verzi operačního systému MS Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 s českým národním prostředím.
 • Viz Systémové požadavky
 • Nedoporučujeme připojovat Vario 12 na datový profil Vario 14!

 

Navazující dokumenty