Obecné informace o exportech a importech agendy Katalog

Exportní nebo importní funkci spustíte z menu Soubor/ Export dat.../ Import dat...

Export katalogu a ceníků

Pomocí exportu Export katalogu v agendě Katalog můžete přenášet data mezi dvěma účetními jednotkami Varia. Výstupem exportu je MDB soubor ve specifickém formátu, který obsahuje vybrané informace z katalogu a ceníků. Tento soubor lze následně importovat na libovolné účetní jednotce v libovolném datovém profilu.

Funkce umožňuje exportovat katalog a/nebo ceníky (obr. 1). V případě katalogu je k dispozici seznam knih. U ceníků lze vybírat nejen celé ceníky, ale i pouze jednotlivé platnosti. Do Adresáře lze připojit záznamy, které jsou v katalogu jako Dodavatel a Odběratel. Provedený export je možné volitelně evidovat pomocí zápisu do agendy Deník. Nastavení průvodce je možné uložit jako samostatný export a editovat jej přes Možnosti exportu.

Úvodní okno průvodce Export katalogu

Obrázek 1: Úvodní okno průvodce Export katalogu.

Po spuštění probíhá export následovně:

 • V prvním kroku je sestaven seznam produktů ze zvolených knih a z ceníků, které uživatel vybral v úvodním průvodci pro export. Pokud by některý ceník obsahoval produkty, které nespadají do výběru dle knih, dojde přesto k jejich exportu. Tento postup spolehlivě zajistí, že zvolené ceníky se vždy exportují v plném rozsahu se všemi produkty a cenami. Podmínkou pro založení ceny v ceníku je existence katalogové karty v agendě Katalog.
 • V druhém kroku se vyexportují všechny knihy těchto produktů, které jsou podmínkou pro založení katalogových karet.
 • Následně se provede export dalších souvisejících tabulek katalogu (materiál, varianty, číselníky, elektrozařízení, související a alternativní produkty, atd…).
 • Pokud uživatel v úvodním průvodci zvolil připojení kontaktů, exportují se kontakty, které jsou uvedené na katalogových kartách jako dodavatel nebo výrobce.
 • V posledním kroku dochází k exportu ceníků.
 • Výsledkem exportu je soubor ve formátu MDB, který obsahuje všechna výše popsaná data, a který je připravený k importu v jiné účetní jednotce.

Vlastnosti

 • Import katalogu umožňuje načíst produkty a ceny exportované výše uvedeným exportem na pobočce firmy.
 • Při importu katalogu lze zvolit aktualizaci údajů existujících produktů. Pokud se aktualizují údaje v polích Popis a Katalogové číslo, dojde k aktualizaci v katalogu, a jestliže již produkt existuje také na skladu, proběhne aktualizace i na skladových položkách.
 • Při exportu a importu katalogu probíhá způsob výměny stromu kategorií tak, že se vymění kompletní strom kategorií.
 • Export a import katalogu přenáší další údaje k produktům včetně materiálu, souvisejících produktů, odkazů, čárových kódů, a dalších.

Další exporty a importy agendy Katalog

 • Pro export katalogu lze také použít obecného průvodce exportem.
 • Při importu katalogu pomocí Průvodce importem (menu Soubor/Import dat...) se zobrazí seznam již existujících záznamů. Záznamy, které se mají při importu aktualizovat, lze vybrat. Záznamy, které nejsou vybrány, zůstanou bez změn.
 • Import katalogu variant (Import dat/Průvodce importem Varianty produktu) slouží k naplnění katalogu variant. Více informací viz dokument Katalog variant.

 

Související dokumenty