iDoklad

Obsah

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a v detailech se může lišit od skutečnosti.

Propojení ekonomického systému Vario s webovou aplikací iDoklad Externí odkaz (Seyfor, a. s.) zprostředkuje doplněk (konektor) iDoklad (Seyfor, a. s., Divize MB, BU Vario Externí odkaz).

iDoklad je služba určená živnostníkům a malým firmám, ke které přistupujete pomocí internetového prohlížeče nebo aplikace pro mobilní telefony. Doklady a kontakty vystavené v cloudové službě stahuje doplněk „Vario iDoklad” do systému za účelem účtování. Kromě účtování je možné faktury hradit funkcemi Vario a stav úhrad synchronizovat zpět do služby iDoklad.

Toto propojení nefunguje v režimu bezplatného tarifu služby iDoklad (Seyfor, a. s.).

Funkce a vlastnosti doplňku Vario iDoklad

Naše řešení podporuje:

 • Import nových vydaných faktur včetně souvisejících úhradových pokladních dokladů.
 • Automatizovaný import vydaných dobropisů a přijatých faktur.
 • Zakládání nových kontaktů a aktualizaci stávajících kontaktů.
 • Zpětné odesílání informací o úhradách dokladů.
 • Výměnu dat lze spouštět ručně pomocí funkcí doplňku nebo můžete používat automatizovanou výměnu dat pomocí naplánované úlohy.

Naše řešení nepodporuje:

 • Aktualizaci existujících dokladů.
 • Import zálohových faktur a všech souvisejících dokladů.
 • Import produktů z iDokladového ceníku do katalogu, položky dokladů se zakládají bez vazby na katalog.

Stažení instalace doplňku Vario iDoklad

Instalace doplňku Vario iDoklad

Před instalací (a během používání iDokladu) VŽDY aktualizujte na nejnovější verzi Varia. Současně nezapomínejte také aktualizovat integrační služby Vario Integration Services.

Postup k propojení doplňku "Vario iDoklad" s webovou službou iDoklad:

 1. Instalujte integrační službu AVIS (soubor IntegrationServices.zip).
 2. Poklepejte na stažený soubor iDoklad.vario a instalujte jej do příslušného profilu Vario.
 3. Doporučujeme nastavit oprávnění na doplněk iDoklad, aby aktualizaci nespouštěli neautorizovaní uživatelé.
 4. Propojení vyžaduje licenci doplňku iDoklad, nepotřebuje licenci integračních služeb AVIS.
  Poznámka: Licenci nevyžadujeme kvůli zpoplatnění, ale z důvodu sledování počtu uživatelů doplňku.
 5. Před prvním spuštěním doplňku iDoklad je potřeba doplněk nastavit, viz následující kapitola „Nastavení doplňku Vario iDoklad”. Pro správnou funkčnost propojení si zkontrolujte nastavení zaokrouhlování dokladů v možnostech Varia. Bližší informace k doporučenému nastavení jsme publikovali v Souhrnu změn ve vydání 20190926.04.

Nastavení doplňku Vario iDoklad

Nastavení propojení provedete v dialogu Možnosti Vario, v sekci Doplňky -> Obecné doplňky -> iDoklad (obr. 1). Nastavené hodnoty se ukládají vždy jen pro aktuální firmu, což využijete pro stahování dat z více účtů iDokladu do různých firem v jednom profilu Vario. Tato funkčnost účetním umožňuje paralelní vedení účetnictví pro více uživatelů iDokladu.

1. V možnostech modulu Účetnictví:

 • Doporučujeme nastavit zaokrouhlení celkových částek a částek DPH na hodnotu 0,01.

2. V možnostech doplňku iDoklad vyplníte:

 • Přihlašovací údaje ke službě iDoklad:
  • Přihlašovací jméno (e-mail uživatele)
  • Heslo (heslo, kterým se přihlašuje uživatel k iDokladu)
 • V poli „Umístění programu” kam se doplněk nainstaloval.
 • Pole „Účetní jednotka”.
  • V iDokladu Externí odkaz je umožněno pod jedním přihlášením (jednou e-mailovou adresou a heslem) založit a spravovat i více firem. Vario iDoklad podporuje stahování dat i z těchto účtů. Firmu si buď můžete nastavit v možnostech doplňku iDoklad (obr. 1), nebo budete při každém importu dotázáni, ze které firmy se mají data načíst. Pokud spravujete na serveru webové aplikace iDoklad Externí odkaz více firem, nastavte si v možnostech našeho iDokladu pro každou účetní jednotku Varia odpovídající číselný kód firmy, pod kterým je na serveru uložena. Jestliže spravujete na serveru webové aplikace pouze jedinou firmu, nemusíte v poli „Účetní jednotka” v možnostech našeho iDokladu nastavovat nic (výchozí hodnota 0). Pokud si nevíte rady, prosíme kontaktujte pracovníky technické podpory Vario.
 • Knihu a typ dokladu pro zakládání vydaných faktur.
 • Knihu a typ dokladu pro zakládání vydaných dobropisů.
 • Knihu a typ dokladu pro zakládání přijatých faktur.
 • Knihu a typ dokladu pro zakládání úhradových pokladních příjmových dokladů.
 • Knihu a typ dokladu pro zakládání pokladních výdajových dokladů.
 • Aktivní volba CheckBox - Zatržítko „Stahovat i doklady s příznakem Exportováno” – umožňuje stáhnout už jednou exportované doklady. Na funkčnost propojení aktivní volba vliv nemá, do Varia se zakládají jen neexistující doklady. Volba umožňuje opakované stažení všech dokladů a najde uplatnění především v případě, že doklady se z iDokladu stahují zároveň do více datových firem vedených ve Variu. V takových případech je potřeba mít volbu zaškrtnutou. Délka synchronizace se však může časem prodlužovat, protože po síti bude přenášeno stále více dat.
 • Knihu a typy kontaktů pro zakládání kontaktů do adresáře.
 • Zakládání kontaktů a odesílání úhrad je volitelné.

 TIP: Pokud vystavujete doklady jak v iDokladu, tak ve Variu, zkontrolujte, že nastavení číselné řady dokladů Vario a iDokladu není konfliktní.

Dialog Možnosti Vario a nastavení doplňku iDoklad

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario a nastavení doplňku iDoklad.

Automatizované spouštění

Pro každý účet iDokladu je možné zajistit automatické stahování dat. Automatizace se provádí vytvořením naplánované úlohy k souboru "C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12\net\Altus.COM.V12.iDokladConnector.exe" (případně "Program Files (x86)" u 64 bitových Windows).

Soubor je nutné spustit s následujícími parametry příkazové řádky, hodnoty parametrů je nutné upravit dle individuálního nastavení.

Parametry

 1. /Profil = cesta k datovému profilu
 2. /SqlUser = login pro přihlášení k SQL Serveru
 3. /SqlPwd = heslo pro přihlášení k SQL Serveru
 4. /Firma = název firmy v datovém profilu, do které se importují data
 5. /Log = umístění logovacího souboru
 6. /VarioUser = uživatelské jméno pro přihlášení do Vario 12
 7. /VarioPwd = heslo pro přihlášení do Vario 12
 8. /VerzeVaria = 12 nebo 14

Parametry jsou povinné všechny, ale mohou být prázdné:

 • /SqlUser ""
 • /SqlPwd ""
 • Například /VarioPwd při prázdném heslu může být /VarioPwd ""

Příklady hodnot parametrů

"C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12\Altus.COM.V12.iDokladConnector.exe" /Profil "C:\Program files\Vario12\Data" /SqlUser "sa" /SqlPwd "123" /Firma "Testovací data" /Log "C:\iDoklad.log" /VarioUser "sa" /VarioPwd "123" /VerzeVaria "14"

Import dat

Import je indikován dialogem, který zobrazuje informace o průběhu (obr. 2). První ukazatel informuje o celkovém průběhu a druhý upřesňuje aktivitu v rámci dané kategorie stahovaných dat. Dialog uživateli umožňuje pokračování práce s Variem, ale Vario není možné ukončit, dokud import neskončí.

Vario – iDoklad a okno s ukazateli průběhu stahování

Obrázek 2: Vario – iDoklad a okno s ukazateli průběhu stahování.

 

Související dokumenty