Přidání firmy do systému

Altus Vario umožňuje spravovat data více firmám (účetním jednotkám). Přepínání mezi nimi řídíte přes roletové menu na panelu nástrojů MODUL>AGENDA>KNIHA>ROK a FIRMA (klasický vzhled Vario) a nebo přes položky skupiny Data na kartě DOMŮ (moderní vzhled Vario). Data firmy (kontaktu), se kterou v programu Vario právě pracujete, změníte v otevřeném detailu Naše firma, který otevřete pomocí tlačítka Naše firma... v dialogu Možnosti Altus Vario (klasický vzhled) nebo přes kartu Informace (Naše firma).

 

Přidat další firmu (kontakt) do systému lze též pomocí dialogu Možnosti Altus Vario, který otevřete přes hlavní menu Nástroje/Možnosti (klasický vzhled Vario) nebo přes kartu Informace (moderní vzhled Vario) a vlevo vyberete položku Firmy a pravým tlačítkem Přidat... zobrazíte Průvodce založením firmy.

 

Se založenými kontakty pracujete nezávisle na ostatních. Každá firma má svá vlastní data a nastavení. Informace o konkrétní firmě zadáte pomocí Průvodce nastavením firmy, nebo až při aktivní práci s firmou opět v dialogu Možnosti Altus Vario.

 

Související dokumenty