Přidání firmy do systému

Ekonomický systém Vario umožňuje spravovat data více firmám (účetním jednotkám). Přepínání mezi nimi řídíte přes roletové menu na panelu nástrojů MODUL>AGENDA>KNIHA>ROK a FIRMA (klasický vzhled Vario) a nebo přes položky skupiny Data na kartě DOMŮ (moderní vzhled Vario). Data firmy (kontaktu), se kterou v programu Vario právě pracujete, změníte v otevřeném detailu Naše firma, který otevřete pomocí tlačítka Naše firma… v dialogu Možnosti Vario (klasický vzhled) nebo přes kartu Informace (Naše firma).

 

Přidat další firmu (kontakt) do systému lze též pomocí dialogu Možnosti Vario, který otevřete z hlavního menu Nástroje/Možnosti (klasický vzhled Vario) nebo přes kartu Informace (moderní vzhled Vario) a vlevo vyberete položku Firmy a pravým tlačítkem Přidat… zobrazíte Průvodce založením firmy.

 

Se založenými kontakty pracujete nezávisle na ostatních. Každá firma má svá vlastní data a nastavení. Informace o konkrétní firmě zadáte pomocí Průvodce nastavením firmy, nebo až při aktivní práci s firmou opět v dialogu Možnosti Vario.

 

Pokud vás zajímá Vario Online, navštivte tyto stránky:

 

Související dokumenty