Zobrazení agendy Dokumenty

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Dokumenty

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Dokumenty (výchozí) Zobrazuje všechny záznamy (dokumenty) aktuální knihy.
Výchozí zobrazení podporuje editaci nesystémových polí a lze jí povolit volbou Povolit úpravy v tabulce agendy v nástrojích agendy. Díky tomu můžete pohodlně provádět hromadné změny ve vybraných popisných polích. Editace systémových polí povolena není.
 
 
Moje dokumenty Všechny záznamy (dokumenty) aktuálně přihlášeného uživatele ze všech knih agendy (tj. záznamy, jichž jste autorem).
Moje dokumenty aktuální knihy Všechny záznamy (dokumenty) z aktuální knihy agendy Dokumenty, které patří právě přihlášenému uživateli (tj. záznamy, jichž jste autorem). 

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty