Exporty a importy agendy Výroba

Exportní nebo importní funkci spustíte z menu Soubor volbami Export dat... / Import dat...

  • Agenda Výroba podporuje import dat z externích systémů. Import je realizován pomocí obecného Průvodce importem, který je obsažen i v ostatních agendách Varia.
  • Export je také realizován pomocí obecného Průvodce exportem.

Import do tabulky "Zakázky hodiny"

"Průvodce importem zakázky hodiny" je jednoduchý import, pomocí kterého se přidávají nové záznamy. Průvodce pouze kontroluje, zda-li datum "konec" není menší, než datum "začátek".

 

Související dokumenty