Karta Daňové odpisy

Po zařazení majetku doplníte další údaje – způsob odpisu, odpisovou skupinu, případně informace o odpisu vstupní ceny (obr. 1 a navazující tabulky).

Dialog Majetek, karta Daňové odpisy, záložka Odpisový plán

Obrázek 1: Výřez dialogu Majetek, karta Daňové odpisy, záložka Odpisový plán.

 

POLE POPIS
Pořizovací cena Zadáte částku pro daňové odpisování. Je možné zadat odlišnou pořizovací cenu daňovou od pořizovací ceny účetní.
Způsob odpisu

Ze seznamu ComboBox - Nabídka vyberete způsob daňového odpisu, podle kterého se bude vytvářet odpisový plán:

  • Rovnoměrný – použijí se rovnoměrné odpisové sazby
  • Zrychlený – použijí se zrychlené sazby
  • NIM – odpisové sazby pro nehmotný majetek
  • Vlastní – umožňuje definovat vlastní odpisový plán
  • Podle ÚOP – umožňuje vytvořit daňový odpisový plán podle účetního odpisového plánu. Pro použití tohoto způsobu je nutno nejprve vypočítat účetní odpisový plán. Daňové odpisy potom pouze převezmou součet účetních odpisů za každý rok.
Odpisová skupina

Ze seznamu ComboBox - Nabídka vyberete odpisovou skupinu a tím také „Odpisovou sazbu” pro výpočet tabulky „Daňových odpisů”.

Nabízí se všechny skupiny definované v dialogu Odpisové sazby, které splňují:

  • Rok <= rok z data zařazení majetkové karty.
  • Způsob odpisu = nastavený způsob odpisu z majetkové karty.
Odpočet procenta vstupní ceny Ze seznamu ComboBox - Nabídka vyberete procento vstupní ceny, které chcete zahrnout do výdajů, pouze v případě zrychlených odpisů.
Rok uplatnění odpočtu Rok, ve kterém se uplatní odčitatelné procento.

Další pole jsou informativního charakteru, systém je doplňuje (vypočítává) na základě ostatních údajů o majetku:

POLE POPIS
Technické zhodnocení 1. rok Celková částka technického zhodnocení pro daňové odpisy v 1. roce.
Úprava ceny 1. rok Celková částka úpravy vstupní ceny  v 1. roce.
Vstupní cena Vstupní cena pro daňové odpisy.
Technické zhodnocení Celková částka technického zhodnocení pro daňové odpisy (bez 1. roku).
Úprava ceny Celková částka úpravy vstupní ceny pro daňové odpisy (bez 1. roku).
Dosavadní odpisy Celková částka uskutečněných daňových odpisů.
ZC při vyřazení Zůstatková cena daňová při vyřazení.
Zůstatková cena Zůstatková cena daňová.
Daňové odpisy jsou provedeny k roku Rok, ke kterému byly provedeny daňové odpisy daného majetku.

Výpočet odpisových plánů

Plány se vytvoří po stisku tlačítka Přepočítat. Odpisové plány je možné přepočítat i v průběhu odpisování. V tom případě se přepočtou odpisy jen v těch obdobích, ve kterých ještě nebyly uplatněny.

 

Navazující dokumenty