O aplikaci Altus Vario

Informační okno O aplikaci Altus Vario (obr. 1) otevřete:

nebo

Okno zobrazuje důležité údaje o instalaci, aktivaci a registraci software Altus Vario a informace o prostředí uživatelova PC, jako například o verzi MS Accessu včetně instalovaného Service Packu (tlačítko O aplikaci MS Access), dále složku aplikace, složku sdílených binárních komponent a odkaz na obsah licenční smlouvy. Tlačítko Aktivní uživatelé otevře seznam zobrazující počítače a uživatele přihlášené do Varia (resp. k datům Varia v aktuálním datovém profilu).

Informační okno O aplikaci Altus Vario zobrazuje souhrnné údaje o systému Altus Vario

Obrázek 1: Informační okno O aplikaci Altus Vario zobrazuje souhrnné údaje o systému Altus Vario.

 

Sériové číslo můžete kopírovat pomocí funkce "Sériové číslo do schránky", což oceníte například na webové stránce pro přihlášení uživatele Altus Vario Externí odkaz za předpokladu, že nemáte zřízen účet k uživatelské části webu.

 

Související dokumenty