Exporty a importy agendy Operace

Exportní nebo importní funkci spustíte funkcí Export dat.../ Import dat...

  • Agenda Operace podporuje import dat z externích systémů. Import je realizován pomocí obecného Průvodce importem, který je obsažen i v ostatních agendách Varia.
  • Export je také realizován pomocí obecného Průvodce exportem.

 

Související dokumenty