Tiskové výstupy agendy Kusovníky

Agenda Kusovníky má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Tiskové formuláře

Kusovník

V úvodním dialogu (obr. 1) si můžete zvolit, jaký typ kusovníku chcete tisknout. Na výběr máte z následujících možností:

Nastavení vzhledu

Radio button - Přepínač Kusovník se otevře pouze s rozpadem do první úrovně, pokud tedy výrobek obsahuje polotovary, uvidíme pouze polotovary, nikoliv již jejich materiál.
Radio button - Přepínač Druhá volba zajistí rozpad všech polotovarů na materiál a formulář zobrazí pouze elementární materiál, polotovary se vypustí.
Radio button - Přepínač Třetí volba otevře strukturovaný kusovník, který je v podobě stromu a obsahuje jak polotovary, tak jejich materiál.
Radio button - Přepínač Volba "Souhrnná materiálová norma se sklady" vytiskne seskupený materiál na jeden řádek za daný produkt materiálu. Ve sloupci Množství se zobrazuje množství komponent potřebné k vyrobení celého zadávaného množství.
Radio button - Přepínač Poslední volba "Materiálová norma se sklady" vytiskne materiál za daný produkt materiálu. Ve sloupci Množství se zobrazuje množství komponent potřebné k vyrobení celého zadávaného množství.

Omezení "rozpadu"

CheckBox - Zatržítko Jen schválené

CheckBox - Zatržítko Jen vyráběné produkty

CheckBox - Zatržítko Bez služeb (Umožňuje vynechat pro tisk komponenty typu "Služba".)

Dialog tiskového formuláře Kusovník

Obrázek 1: Okno Kusovník k nastavení tiskového formuláře Kusovník.

 

Klepnutím na tlačítko OK vytisknete k vybranému výrobku komponenty včetně množství potřebného k výrobě jednoho produktu a další údaje dle vstupních parametrů.

 

Náhled tiskového formuláře Kusovník pro zvolený výrobek, datum a úroveň rozpadu

Obrázek 2: Příklad náhledu tiskového formuláře Kusovník pro zvolený výrobek, datum a úroveň rozpadu.

 

Cenová kalkulace

Detailní kalkulace cen výrobků, rozložená podle jednotlivých složek kalkulačního vzorce (obr. 3).

Dialog Cenová kalkulace - zadání množství, datumu a produktu, pro který chcete tisknout kalkulaci 

Obrázek 3: Po zadání vstupních parametrů vytiskne k vybranému produktu cenovou kalkulaci.

 

Související dokumenty