Připojení existující zálohy k dokladu (Vydané doklady)

Dokument popisuje přiřazení vystavené neuhrazené nebo uhrazené zálohové faktury k dokladu faktura (vydaná).

Zálohy doporučujeme přiřazovat primárně k zakázkám.

Příklad přiřazení neuhrazené zálohové faktury:

 • Na dokladu, ke kterému chcete zálohu přidat, zobrazíte kartu Součet a vedle pole Požadovaná záloha klikněte na tlačítko Vyvolá dialog
 • Otevře se dialog Zálohy – Zálohové faktury (obr. 1).
 • Pokud existuje ke kontaktu zálohová faktura, v dialogu Zálohy – Zálohové faktury je předvolena položka Radio button - Přepínač Použít následující zálohovou fakturu (obr. 1).
 • Jestliže chcete nabídnutou zálohovou fakturu použít, klepněte na tlačítko Další.

Dialog Zálohy - Zálohové faktury otevřený z dialogu Doklad na kartě Součet

Obrázek 1: Dialog Zálohy – Zálohové faktury otevřený z dialogu Doklad na kartě Součet.

 

 • V dialogu Zálohy – Zálohové faktury (obr. 2) v poli sloupce Požadovaná záloha zapíšete částku.
 • V dialogu Omezit na uhrazenou zálohu (Možnosti) vyberete volbu Používat požadovanou zálohu (aktuální volba).
 • Klepněte na tlačítko Dokončit.
 • Dialog Zálohy se uzavře.

Dialog Zálohy - Zálohové faktury a seznam záloh k dokladu

Obrázek 2: Dialog Zálohy Zálohové faktury a seznam záloh k dokladu.

 

 • Ve vydaném dokladu, na kartě Souvislosti v zobrazení Zálohy požadované – zálohové faktury (obr. 3), se zobrazují připojené částky neuhrazených zálohových faktur.
 • (Ve vydaném dokladu na kartě Součet, vedle pole Požadovaná záloha, klepněte na  a v seznamu záloh k dokladu můžete přiřadit další zálohu).

Seznam požadovaných záloh k dokladu

Obrázek 3: Seznam požadovaných záloh k dokladu. Detail dokladu zálohy zobrazíte poklepáním na modrý idntifikátor dokladu. V podformuláři lze záznamy pomocí místní nabídky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce

Příklad přiřazení uhrazené zálohové faktury

 • Na dokladu, ke kterému chcete zálohu přidat, zobrazíte kartu Součet a vedle pole Požadovaná záloha klikněte na tlačítko Vyvolá dialog
 • Otevře se dialog Zálohy – Zálohové faktury.
 • Chcete vybrat jinou zálohovou fakturu, než nabízí průvodce zálohami (viz výše).
 • Z nabídky dialogu Zálohy – Zálohové faktury zvolíte Radio button - Přepínač Vybrat nebo vyhledat existující zálohovou fakturu ze seznamu.
 • Pokračujete tlačítkem Další.
 • V seznamu dokladů vyberete CheckBox - Zatržítko zálohovou fakturu (obr. 4).
 • V dialogu Omezit na uhrazenou zálohu (Možnosti) vyberete volbu Používat uhrazenou zálohu (aktuální volba).
 • Pokračujete tlačítkem Další.

Dialog Zálohy - Zálohové faktury (Přidat zálohovou fakturu k dokladu)

Obrázek 4: Dialog Zálohy Zálohové faktury (Přidat zálohovou fakturu k dokladu).

 

 • Uhrazenou zálohu k dokladu přiřadíte klepnutím na tlačítko Dokončit (obr. 5). Zálohová faktura se připojí k dokladu a od součtu dokladu se odečte zvolená částka.
 • (Na fakturu lze přidat zálohu vyšší, než je částka faktury. U uhrazených záloh tím vznikne přeplatek, který lze vrátit např. příkazem k úhradě).
 • Pokud byste měli konkrétní obchodní případ včetně Nabídky Zakázky, uhrazenou zálohovou fakturu můžete připojit stejným způsobem již na dokladu Nabídka Zakázka na kartě Součet. Při fakturaci by se uhrazená záloha automaticky odečetla od faktury (připojila by se k této faktuře).
 • Poznámka: Funkce Omezit na uhrazenou zálohu je k dispozici pouze u vydaných a přijatých dokladů.

Dialog Zálohy - Zálohové faktury (Seznam záloh k dokladu)

Obrázek 5: Dialog Zálohy Zálohové faktury (Seznam záloh k dokladu).

 

 • Po přiřazení zálohových faktur zkontrolujte správnost úhrady v polích Požadovaná a Uhrazená záloha (obr. 6).
 • Pro snadnou orientaci v platbách doporučujeme přiřadit komentář a doprovodný text.

Dialog Doklad, karta Součet (požadovaná a uhrazená záloha)

Obrázek 6: Dialog Doklad, karta Součet (požadovaná a uhrazená záloha).

 

 • Pokud byl k zálohové faktuře vystaven daňový doklad o přijetí platby, nebo doklad zálohy má vyplněn DUZP, pak se do položek faktury vloží řádek s odpočtem uhrazené zálohy (obr. 7).
 • V případě, že faktura byla uhrazena v plné výši zálohou, nevniká rozdíl základů DPH mezi fakturou a daňovým dokladem o přijetí platby. V případě, že se částky DPH vypočtené na faktuře lišily od částek DPH vypočtených na daňovém dokladu o přijetí platby, vznikl však na koncové fakuře nějaký drobný rozdíl, který se promítl do základu DPH a DPH. V tomto případě se vytvoří položka, která zmíněný drobný rozdíl kompenzuje.

Dialog Doklad, karta Položky, položka Odpočet uhrazené zálohy

Obrázek 7: Dialog Doklad, karta Položky, položka Odpočet uhrazené zálohy.

 

Související dokumenty