Karta Obecné – Údaje o kontaktu

Obsah:

Údaje o kontaktu

V detailu záznamu Kontakt na kartě Obecné, v polích sekce Kontakt (obr. 1), se zadávají údaje, jejichž rozsah je závislý na vybraném typu kontaktu.

  • U Osob vyplňujete Jazyk, Datum narození a Rodné číslo.
  • Podnikajících osob vyplňujete Datum narození a Rodné číslo, ISO země, IČO a DIČ.
  • Datum narození a Rodné číslo se skryjí, pokud zvolíte typ kontaktu Organizace nebo Pobočka.
  • Pole IČO, DIČ a Rejstříky na WWW jsou přístupná pro typ záznamu Organizace, Pobočka a Podnikající osoba.

Pamatujte na to, že:

Dialog Kontakt, karta Obecné a sekce Kontakt a Kontaktní údaje

Obrázek 1: Dialog Kontakt, karta Obecné a sekce Kontakt a Kontaktní údaje.

 

Vario Online – Kontaktní údaje a Kontakt na kartě Obecné

Obrázek 1A: Vario Online – Kontaktní údaje a Kontakt na kartě Obecné.

 

Tabulka 1: Popis sekce Kontakt (obr. 1)

pole popis
Stav kontaktu Pole Stav kontaktu slouží pro ukládání „stavu” záznamu využitelného při řízení procesů – workflow. Pole není uživatelsky editovatelné. Stavy lze definovat pomocí tzv. akcí.
ISO země Combo ISO země viz Karta Obecné – Doklad (Pole DPH doklad – Místo plnění podle země dodavatele).
Roletové menu ISO země je sdružené s položkami EAN země, EAN firmy a Jazyk. Položky seznamu slouží zejména pro potřeby elektronické výměny dat (EDI, homebanking).
V poli EAN firmy lze evidovat čísla (čárové kódy) zákaznických karet.
IČO Boční uvozovka Klepnutím na boční uvozovku, vedle pole IČO, otevřete průvodce pro načtení údajů z rejstříků Ares pro aktualizaci údajů kontaktu. Podrobný popis čtěte v dokumentu Údaje kontaktu z rejstříků MFČR (Nový kontakt).
IČO Otazník Klepnutím na otazník, vedle pole IČO, aktivujete kontrolu správnosti (hodnoty) identifikačního čísla. Pro kontrolu kredibility kontaktu musí být zadán údaj IČO (viz karta Obchodní, pole Credit check).
DIČ Dialog Číslo DIČ je třeba zapisovat ve formátu CZ 8-10 číslic, např. XXCCCCCCCC (XX jsou znaky a C číslice). Zapnout můžete kontrolu správnosti DIČ.
  • Klepnutím na tři tečky, vedle pole DIČ, aktivujete možnost zápisu dalších daňových identifikačních čísel (např. DIČ registrované v jiném členském státě EU).
  • Při vložení kontaktu do dokladu se může zobrazit upozornění (žlutý pruh) na případné dluhy kontaktu a proběhne ověření spolehlivosti plátce DPH. Pokud máte zapnutou kontrolu správnosti DIČ a DIČ není správně zadané (nebo v případě neúspěšného pokusu o ověření), zobrazí se varování „Zkontrolujte si správnost DIČ” opět v podobě žlutého řádku v záhlaví dokladu. Viz též Karta Obecné – Doklad (Pole DPH doklad – Místo plnění podle země dodavatele) a Ověření spolehlivosti plátce DPH. Při zadání DIČ do dokladu uživatelem kontrolní funkce automaticky odstraní mezery na začátku a na konci.
Plátce DPH CheckBox - Zatržítko Po zadání DIČ se zatrhne pole Plátce DPH. Tento údaj se používá při vložení kontaktu do přijatého dokladu. Pokud není pole zatržené a jedná se o „tuzemský” daňový doklad, změní se typ daňového dokladu na Nedaňový doklad. Díky tomu lze označit dodavatele jako neplátce DPH i přes to, že má vyplněné DIČ. U odběratelů nemá hodnota pole Plátce DPH žádný význam.
Rejstříky na WWW
Webová stránka s nabídkou odkazů na registry ekonomických subjektů
Pokud kontakt má vyplněno IČO, funkce Rejstříky na WWW zobrazí v prohlížeči webovou stránku s nabídkou odkazů na registry ekonomických subjektů. Pod "čarou" je odkaz na webovou prezentaci kontaktu (je-li URL vyplněno v poli Internet záznamu Kontakt – obr. 6).
Datum narození Vyplnit lze u typu kontaktů Podnikající osoba a Osoba (viz povinnosti plynoucí z § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
Rodné číslo Vyplnit lze u typu kontaktu Podnikající osoba a Osoba (viz povinnosti plynoucí z § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
Merk – databáze firem Klepnutím na prvek otevřete dialogové okno Registrace Merk. Podrobné informace o službě naleznete v dokumentu Registrace Merk.

Kontaktní údaje

V sekci Kontaktní údaje (obr. 1) zapište telefonní (faxová), e-mailová spojení na kontakt včetně internetové adresy.

Souhrnný přehled údajů zadaných ke kontaktu nabízí zobrazení Kontaktní údaje na kartě Ostatní.

 

Tabulka 2: Popis sekce Kontaktní údaje (obr. 1)

pole popis
Telefon 1;2 Obě volby využívají aplikace „Váš telefon” integrované ve Windows (tlačítkem T vytočíte číslo). Formát telefonního čísla můžete zapisovat i v mezinárodním formátu (např. +420236190190 nebo 00420236236190). Při zapisování dalšího čísla do pole Telefon 2 a následně i do Fax 1, systém automaticky nabízí prvních šest čísel, zapsaných do pole Telefon 1. Telefonní číslo zapsané do karty Obecné se „propíše” do odpovídajícího pole na kartě Ostatní (Kontakty) – a opačně. Stejně tomu tak je i v detailu záznamu Naše firma.
Fax 1  Pole pro zápis faxového čísla (např. 236190190, +420236190190). 
Doména  Příklad: vario.cz (zapisujte bez http a www).
E-mail  Příklad: zapište název před zavináčem a systém automaticky doplní @vario.cz (název domény z pole Doména). Klepnutím na tlačítko „at=zavináč” odešlete e-mail. Do pole můžete zapsat více e-mailových adres oddělených středníkem.
Jestliže budete používat funkci hromadného odesílání e-mailů a v poli E-mail uvedete dvě adresy oddělené středníkem, tak zprávu odešlete na obě adresy.
Internet Podobně inteligentně funguje doplnění webové adresy kontaktu. Stačí zapsat www. (tečka) a doména je doplněna automaticky.
Kliknutím na pravou boční uvozovku Boční uvozovka otevřete adresu ve výchozím prohlížeči.

Vyplňování kontaktních údajů ve Variu Online

  • Otevřete Adresář/kartu Obecné a rozbalte nabídku Kontaktní údaje/Kontakt.
  • Klepněte na tlačítko Tlačítko Editovat.

Vario Online – Kontaktní údaje a Kontakt na kartě Obecné

 

  • V editačním režimu doplňte kontaktní údaje.
  • Kontaktní údaje uložte klepnutím na tlačítko Adresy – Uložení záznamu.

Vario Online – Kontaktní údaje a Kontakt na kartě Obecné

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty