Interní položka dokladu

Zápisy do účetního deníku vznikají zaúčtováním dokladů, případně přímým zápisem do účetního deníku. V případě, že je potřeba účtovat například spolu s přijatou fakturou přeúčtování dotace na daný nákup nebo podobné přeúčtování, je potřeba vytvořit interní doklad nebo přímý zápis, kterým tuto operaci zaúčtujeme. To může být poněkud zdlouhavé.

→ Za účelem rychlého řešení těchto operací je možné přidávat na prvotní účetní doklady interní položky.

  • Interní položka nevstupuje do součtu dokladu (nezvýší tudíž částku k úhradě u faktur nebo zůstatek pokladny u pokladních dokladů).
  • Interní položka nesmí obsahovat DPH ani produkt.
  • U interní položky se předpokládá použití předkontace, která má zadané účty Má dáti a Dal (nebo oboustranná předkontace Má dáti / Dal). Interní položka bude zaúčtována tak, jak je určeno předkontací, předepsané účty nejsou nahrazovány kontem dokladu.
  • Interní položka se pozná podle textu Interní položka ve sloupci Stav.

 

→ Interní položka se přidá na doklad následujícím způsobem:

  • Přidá se nová položka na doklad. Vyplní se popis, množství a cena.
  • Sazba DPH musí být 0 % (obr. 1). Produkt (resp. související doklad) nesmí být vyplněn. Stav musí být prázdný.
  • Klepnutím pravým tlačítkem myši na pole Předkontace se otevře místní nabídka. Příkazem Interní položka se položka změní na Interní položku (obr. 1).

Místní nabídka pro interní položku

Obrázek 1: Dialog Doklad, karta Položky a místní nabídka pro interní položku.

 

Poznámka

  • Předpokládáme, že interní položky se budou používat výjimečně, většinou na přijatých dokladech. Z tohoto důvodu není potlačeno jejich zobrazení při tisku dokladů (např. na tiskovém formuláři Faktura).
  • Interní položky se nezobrazují v kontrole DPH, kterou obsahuje tiskový formulář Přiznání k DPH, jsou ignorovány.

 

Související dokumenty