Obchod – CRM (Manager)

Report Obchod obsahuje informace týkající se odběratelů a dodavatelů firmy, s jejímiž daty aktuálně pracujete. Výstupy mohou být zajímavé zejména pro pracovníky obchodu.

Zobrazení CRM (Customer relationship management – řízení vztahů se zákazníky)

Kontingenční tabulka Analýza odběratele Vybranému kontaktu, označenému na kartě Obecné v poli CheckBox - Zatržítko Nabízet v dokladech CheckBox - Zatržítko Odběratel, zobrazíte přehled prodeje po měsících.
  • Zdroj reportu: Prodeje se čerpají z prvotních dokladů. Součet se počítá následovně: faktury vydané + pokladní příjmové doklady - dobropisy vydané. Zobrazují se pouze prodeje za aktuální rok.
Kontingenční tabulka Index loajality Report slouží k zobrazení dat segmentace definované v agendě Adresář. Podrobný popis segmentací kontaktů podle nejrůznějších kritérií naleznete v dokumentu Hromadná aktualizace indexů.
Kontingenční tabulka Index obratu Report slouží k zobrazení dat segmentace definované v agendě Adresář. Podrobný popis segmentací kontaktů podle nejrůznějších kritérií naleznete v dokumentu Hromadná aktualizace indexů.
Kontingenční tabulka Index platební morálky Report slouží k zobrazení dat segmentace definované v agendě Adresář. Podrobný popis segmentací kontaktů podle nejrůznějších kritérií naleznete v dokumentu Hromadná aktualizace indexů.
Kontingenční graf Noví zákazníci Porovnává se počet nových získaných kontaktů s počtem kontaktů, které provedly nákup. Pro správné fungování tohoto reportu je nutné nastavit v možnostech knihy adresáře evidenci nových záznamů do Deníku událostí. Teprve tak zajistíte, že nový zákazník je zařazen do období, ve kterém provedl první nákup (doklad PV=1) a nový kontakt je pak zahrnut do období, ve kterém byl vytvořen záznam v deníku.
TIP: Seznam polí kontingenčního grafu obsahuje mj. pole Kniha a Období. Díky tomu je možné filtrovat počty nových zákazníků za určité období a knihu kontaktů.
Kontingenční tabulka Úspěšnost získávání zákazníků Zobrazuje získané kontakty na základě údaje "odkud přišel". Je-li v poli Odkud přišel (na dokladu) uvedená kampaň nebo způsob získání kontaktu, započítá se kontakt do počtu oslovených firem. Provedla-li firma jakýkoli nákup, je započítána jako zákazník. Popis pole Odkud přišel naleznete v dokumentech Karta Obchodní - Kontakt, Obecné informace o agendě Kampaně a Dialog Kampaň

 

Doporučená nastavení a postupy ovládání

  • Přepínání firem, pokud jich vedete v systému Vario více, řídíte přes roletové menu na panelu nástrojů MODUL>AGENDA>KNIHA>ROK a FIRMA. Nezapomeňte zvolit ROK, za který chcete reporty zobrazovat.
  • Rozvržení můžete kdykoliv upravit dle svých potřeb a poté jej uložit – buď pod stejným, nebo odlišným jménem.
  • Všechny formuláře lze exportovat do formátů xls, rtf, htmltxt pomocí příkazů z nabídky Export dat.
  • Funkcí nabídek Tisk a Náhled/Aktuální objekt (z panelu nástrojů) reporty zobrazíte v náhledu a vytisknete. V náhledovém režimu také můžete formulář odeslat e-mailem v příloze (ve vybraném formátu), nebo jej pouze exportovat do zvoleného formátu a uložit, případně data odeslat do zvolené aplikace MS Office (viz dokument Formáty exportovaných dat, odstavec Propojení programů Office).
  • Příkaz Aktualizovat z nabídky Kontingenční tabulka/graf na Panelu nabídek opětovně načte zobrazení ze zdrojových dat objektu.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty