Vytváření kritérií

Jako kritérium zadejte výraz, jehož výsledek chcete použít pro filtrování dat.

Ve výrazu lze použít operátory <, >, = , zástupné znaky *, ?, # a logické spojky Or (nebo), And (a zároveň).

 

Zástupné znaky

* Zastupuje jakýkoli počet libovolných znaků.
? Zastupuje jakýkoli jeden znak.
# Zastupuje číslici.

 

Výrazy

1 Čísla se zapisují přímo.
"Text" Text se uzavírá do uvozovek (rovných, ne oblých).
#Datum# Výraz datum se uvozuje závorami (křížky).
[ ] Výraz v hranatých závorkách označuje proměnou: název pole; název parametru.

 

 

 Příklady výrazů

"Praha"

Vybere všechny záznamy, kde je v poli "Praha" (nevybere však "Praha 1" nebo "Praha 10").

"Praha" Or "Brno"

Vybere všechny záznamy, kde je v poli "Praha" nebo "Brno" (tento řetězec můžete rozdělit do dvou řádků – Kritéria a Nebo).

Like "Praha*"

Vybere všechny záznamy, kde pole začíná "Praha" (např. Praha 1).

Like "*Odběratel*"

Vybere všechny záznamy, kde pole obsahuje text "Odběratel".

Is Null

Vybere všechny záznamy, kde pole neobsahuje žádnou hodnotu – je prázdné.

True

Vybere všechny záznamy, kde má pole hodnotu True (Pravda) – pole je zaškrtnuté (opakem je hodnota False).

#10.10.1997#

Vybere všechny záznamy, kde je v poli datum "10.10.1997".

Between #1.1.1998# And #1.6.1998#

Vybere všechny záznamy, kde je v poli datum mezi "1.1.1998" a "1.6.1998".

Between [Datum od:] And [Datum do:]

Zobrazí postupně dialogy pro zadání dat a pak vybere všechny záznamy, kde je v poli datum mezi těmi daty (použití: výběr všech faktur vystavených za minulé dva měsíce nebo jiné období).

Not "Praha"

Vybere všechny záznamy, kde v poli není "Praha".

< DATE()

Vybere všechny záznamy, kde je v poli datum menší než dnešní.

Like [Zadejte název města:]

Zobrazí dialogové okno, které vyzve k zadání názvu města (např. "Praha") a pak vybere záznamy, kde je v poli tento název města ("Praha").

<= [Datum do]

Vybere všechny záznamy, kde je v poli datum menší než zadané datum – zobrazí dialogové okno pro upřesnění data.

 

 Tipy na filtry v některých agendách Varia pro pokročilé

 

Související dokumenty