Varianta Číselník

Jednoduchou možností nastavení uživatelského číselníku je definice tzv. jednorozměrného standardního číselníku, který má jen jednu hodnotu varianty (produkty sdílí jeden číselník – například barvy pro obuv, oblečení, sportovní vybavení).

Příklad vytvoření varianty pomocí číselníku

Na sklad potřebujete přijmout varianty produktu Prut rybářský dodávaného v různých délkách. Definovaný číselník (seznam délek) zároveň chcete sdílet všemi firmami, tzn. že vytvořený číselník bude dostupný i pro další produkty používající toto rozlišení.

 • V detailu produktu, na kartě Obecné, ve skupině Používat klepnete na volbu Varianty... (obr. 1).
 • V dialogu Používat varianty zvolíte Radio button - Přepínač Produkt používá varianty a v sekci "Varianty produktu vybírat z" označíte volbu Radio button - Přepínač Seznamu.
 • Klepnete na tlačítko Upravit seznamy variant...

Detail záznamu Produkt, karta Obecné a dialog Používat varianty

Obrázek 1: Detail záznamu Produkt, karta Obecné a dialog Používat varianty.

 

V dialogu Možnosti variant (obr. 2) zapíšete název varianty Volič záznamů Délky prutů rybářských a na vzniklý identifikátor poklepejte.

 • V dialogu Možnosti varianty (obr. 2) vyberete ze seznamu pole Typ číselníku položku Číselník ComboBox - Nabídka
 • Následující hodnoty nastavíte dle obrázku č. 2 (viz také dokument Popis karty Vlastní).
  • V poli Typ seznamu ComboBox - Nabídka vyberete, zda se pro seznam položek číselníku bude používat Datový list nebo Seznam.
  • Číslo v poli Počet sloupců udává počet sloupců seznamu.
  • Číslo v poli Vázaný sloupec udává pořadové číslo sloupce vkládané hodnoty.
  • Číslo v poli Šířky sloupců udává šířky sloupců seznamu.
  • Zatržítkem CheckBox - Zatržítko Omezit na seznam zajistíte, že při výběru hodnoty varianty na dokladu nebude možné zapsat vlastní délku prutu, výběr bude možný pouze z číselníku.
 • Nyní je třeba číselník nadefinovat.
 • Vedle prázdného pole Číselník klepnete na tlačítko

Dialogy Možnosti variant a Možnosti varianty

Obrázek 2: Dialogy Možnosti variant a Možnosti varianty.

 

V dialogu Možnosti číselníků (obr. 3) zapíšete na poslední řádek název číselníku Volič záznamů Délky prutů rybářských.

Poznámka

Číselníky lze předem připravit nebo dodatečně editovat v Možnostech Vario. Související téma: Datové zdroje.

 • Na vzniklý identifikátor číselníku poklepejte.

Dialog Možnosti číselníků

Obrázek 3: Dialog Možnosti číselníků.

 

V dialogu Možnosti číselníku (obr. 4), v poli Typ číselníku, vyberete ComboBox - Nabídka Číselník sdílený všemi firmami.

 • Klepnete na tlačítko Hodnoty čísleníku...
 • Vytvoříte seznam délkových variant (obr. 4) a okno zavřete Zavřít
 • Dialogy Možnosti číselníku a Možnosti číselníků také zavřete Zavřít
 • V dialogu Možnosti varianty (obr. 2) vyberete ze seznamu pole Číselník nový číselník Délky prutů rybářských ComboBox - Nabídka a klepnete na Zavřít
 • Zavřete také okno Možnosti variant.
 • V dialogu Používat varianty (obr. 1) – z nabídky pole Seznam ComboBox - Nabídka – vyberete pro rozlišení variant produktu Prut rybářský položku Délky prutů rybářských. Okno zavřete a detail produktu uložte.

Dialog Možnosti číselníku a zadávání hodnot číselníku

Obrázek 4: Dialog Možnosti číselníku a zadávání hodnot číselníku.

Vložení varianty do položky dokladu

Produkt s variantou (definovanou pomocí číselníku) vložíte do výdejového či příjmového dokladu výběrem ze seznamu pole sloupce Produkt (F4).

 • V seznamu pole sloupce Produkt se zobrazují produkty s variantami, které mají skladovou kartu, tzn. varianty, které už někdy byly naskladněné. Díky tomu lze konkrétní variantu vložit do položek dokladu rovnou.
 • Jedná-li se o variantu produktu, která nikdy naskladněna nebyla, je v seznamu zobrazován pouze primární produkt. Produkt vložíte do položky dokladu a v poli sloupce Varianta (obr. 5) vyberete ze seznamu konkrétní délkovou variantu.

Produktu, který variantu nemá definovanou, zobrazuje systém ve sloupci Varianta pomlčku (–).

 Skladový doklad Příjemka, karta Položky a výběr varianty ze seznamu hodnot číselníku

Obrázek 5: Skladový doklad Příjemka, karta Položky a výběr varianty ze seznamu hodnot číselníku.

 

Poznámka

U položek na skladu lze dodatečně změnit nastavení číselníku Variant nebo číselníku Balení. Obě změny mohou mít dopady na produkty, které jsou v dokladech nebo na skladu. U Balení je potřeba se vyvarovat změny číselníku, pokud číselník obsahuje stejné jednotky s jiným základním množstvím. U Variant není rozumné vypínat / zapínat používání Variant u produktů, které se již někde používají.

Oprávnění pro úpravy číselníků a zdrojů variant

V možnostech nastavení agendy Katalog definujete oprávnění pro Úpravy číselníků a zdrojů variant.

 

Existují však produkty, které vyžadují určit víc než jedno upřesnění pro variantu. Potřebujete například určit délku, ohebnost a navíc materiál. K tomu slouží Strukturované klíče.

 

Související dokumenty