Parametry záznamu

Doplněk Parametry záznamu zpřístupňuje záznamům agend Vario možnost zadání parametrů podobně, jako "umí" řešení pro zadávání parametrů k produktům v katalogu. Rozdíl spočívá pouze v tom, že skupinu parametrů můžeme zobrazovat buď pro všechny záznamy agendy nebo jen pro záznamy určité kategorie – v obou případech na kartě Parametry.

Vytvořit nový parametr a skupinu parametrů

 • Instalovaný doplněk spustíte z menu Nástroje agendy(Agenda)/Parametry záznamu
 • V okně Parametry záznamu klepnete na textové tlačítko Vytvořit nový parametr
 • Zadáte a potvrdíte název nového parametru.
 • Nový parametr se zařadí do vnořené úrovně.
 • Podobně založíte novou vnořenou skupinu parametrů. Klepnete na textové tlačítko Vytvořit novou skupinu parametrů
 • Do nové skupiny parametrů můžete vnořit další parametry, které chcete k záznamu evidovat odděleně.
 • Ve vlastnostech skupiny parametrů určíte, má-li se skupina (včetně vnořených parametrů) zobrazovat jako samostatná záložka v detailu záznamu, na kartě Parametry (obr. 3 a 4).

Okno Definice parametrů záznamu v agendě Zakázky

Obrázek 1: Okno Definice parametrů záznamu v agendě Zakázky.

Vlastnosti parametru

Definice parametrů k záznamu je snadná a intuitivní. Nastavení se provádí ve stejném grafickém prostředí, které používá řešení Parametry k produktům. Klíčový rozdíl v podstatě spočívá v možnosti definovat na kartě Vlastnosti, k poli Zobrazit jako kategorii hodnotu 1 nebo 0 (pro aktuální skupinu parametrů).

A. Pokud nastavíte hodnotu 1, zobrazí se tato skupina parametrů (včetně vnořených parametrů) pouze v určitém záznamu dané agendy na kartě Parametry za předpokladu, že:

 • v požadovaném záznamu agendy tuto skupinu parametrů "připojíte" pomocí pole Kategorie. Prostě do pole Kategorie zapíšete název požadované skupiny parametrů. Tím zajistíte, že se skupina parametrů zobrazí na kartě Parametry pouze pro vybraný záznam.

B. Jestliže nastavíte hodnotu 0 (výchozí), skupina (včetně vnořených parametrů) se zobrazí všem záznamům v aktuální agendě.

Příklad

1. K zakázkám požadujete sledování parametrů veřejných zakázek (obr. 1).

2. Definovali jste tři skupiny parametrů a ve vlastnostech skupin tyto hodnoty (obr. 2):

Skupina parametrů Zobrazit jako kategorii
Veřejné zakázky 0
Zadavatel veřejné zakázky 1
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 0

Okno Definice parametrů záznamu, karta Vlastnosti, hodnota 1

Obrázek 2: Okno Definice parametrů záznamu, karta Vlastnosti, hodnota 1.

 

3. Toto nastavení zajistí u všech záznamů v agendě Zakázky (pro všechny knihy a roky) na kartě Parametry (obr. 3) zobrazení záložek (skupin parametrů):

 • Veřejné zakázky
 • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Detail záznamu Zakázka, karta Parametry a záložky skupin parametrů společné pro všechny záznamy

Obrázek 3: Detail záznamu Zakázka, karta Parametry a záložky skupin parametrů společné pro všechny záznamy.

 

4. V detailu záznamu vybrané zakázky, na kartě Součet do pole Kategorie, zapíšete název skupiny parametrů Zadavatel veřejné zakázky.

5. Toto nastavení zajistí pouze u vybraného dokladu na kartě Parametry (obr. 4) navíc zobrazení záložky (skupiny parametrů):

 • Zadavatel veřejné zakázky

Detail záznamu Zakázka, karta Parametry a záložka skupin parametrů pouze pro tento záznam

Obrázek 4: Detail záznamu Zakázka, karta Parametry a záložka skupin parametrů pouze pro tento záznam.

 

Navazující dokumenty