Katalog variant

Katalog variant použijete pro změnu charakteristiky jednoho konkrétního produktu, tedy v případě, že chcete mít na dokladu k produktu uvedeny odlišné údaje, např.: Popis, Hmotnost, Katalogové číslo, Předkontace... Takto si vlastně můžete vyplnit varianty produktu bezprostředně po zadání primárního produktu do Katalogu produktů.

Postup:

  • V záznamu Produkt, na kartě Obecné, ve skupině Používat, klepněte do pole zatržítka nebo textu volby Varianty... (obr. 1).
  • V dialogu Používat varianty aktivujte přepínač Radio button - Přepínač u položky Produkt používá varianty.
  • V dialogu Používat varianty, v sekci Varianty produktu vybírat z – aktivujte přepínač Radio button - Přepínač u položky Katalogu variant.

Používat varianty k produktu z Katalogu variant v záznamu Produkt na kartě Obecné

Obrázek 1: Používat varianty k produktu z Katalogu variant v záznamu Produkt na kartě Obecné.

 

  • V dialogu Používat varianty klikněte na tlačítko Upravit Katalog variant... (obr. 1).
  • V dialogu Varianty produktu zapište do polí sloupce Varianta jednotlivé varianty primárního produktu a vyplňte případně i další údaje (obr. 2).

Dialog Varianty produktu

Obrázek 2: Dialog Varianty produktu. Pomocí místní nabídky lze záznamy řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v tabulce skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce. Uživatelské rozvržení tabulky (šířka sloupců a v jakém pořadí budou zobrazeny) se ukládá.

 

Ve sloupcích dialogu Varianty produktu (obr. 2) je možno zadávat podrobné údaje, které se zobrazí v detailu varianty produktu (vyplnění údajů z detailu varianty je však komfortnější a rozšířené o údaje na kartách Text a Obrázky).

Název varianty nesmí obsahovat (nepovolené) znaky * # ? ! ' ”

Lze například nastavit předkontace, středisko, výrobce, dodavatele, www adresu, zemi původu, hmotnost, množství minimální a maximální včetně bodu objednání, upřesnit rozměr produktu, stanovit jakostní a rozměrovou normu, ekonomicko výrobní údaje, vložit poznámku nebo text, zvolit používání HTML formátování, označit variantu jako novinku, top produkt, účast v akci, nabízet variantu v dokladech, nastavit objednací strategii a dobu dodání. Význam polí (obr. 2 a 3) je analogický k údajům v dialogu Produkt.

V detailu varianty se editují rozměry pomocí dialogu Produkt – rozměry, otevřený tlačítkem vedle pole "Rozměry". Pro "hromadnou editaci" jde však o nepraktický postup. Z toho důvodu existují v tabulce "katalogu variant" pole Výška, Šířka, Hloubka, Rozměr_a, Rozměr_b, Rozměr_c. Tyto sloupce umožňují hromadnou editaci rozměrů pro všechny varianty. Totožné sloupce jsou k dispozici i v zobrazení tabulky agendy "Katalog".

 

  • Poklepáním na modrý identifikátor v poli sloupce Varianta (obr. 2) otevřete detail definované varianty produktu z katalogu variant (obr. 3).

Detail varianty produktu na kartě Obecné

Obrázek 3: Detail varianty produktu na kartě Obecné.

 

Dialog detailu produktu obsahuje karty Obecné, Text a Obrázky (popis karet naleznete v dokumentu dialog Produkt). Pro zvolenou variantu produktu, na kartě Obecné, se zobrazí údaje ze sloupců. Můžete je dále upravovat. V některých polích detailu varianty lze pomocí místní nabídky nebo klávesy F4 definovat uživatelský číselník a připojit jej k poli.

Při změně identifikátoru varianty (přejmenování varianty) dojde k aktualizaci identifikátoru varianty na skladu, v ceníku, v položkách dokladů, v inventuře, v agendě Reklamace a agendě Servis údržby.

  • Jestliže máte vše nadefinováno, dialogy postupně uzavřete a uložte tlačítky Uložit a zavřít, Zavřít a OK (obr. 3, 2, 1).

Příklad vložení produktu s variantou z Katalogu variant na doklad

Například při naskladňování zboží pomocí skladového dokladu Příjemka (obr. 4) si povšimněte, že k produktu s definovanou variantou systém nabízí v poli sloupce Varianta seznam ComboBox - Nabídka variant definovaných v Katalogu variant.

Dialog Doklad, karta Položky a výběr produktu s definovanou variantou v Katalogu variant

Obrázek 4: Dialog Doklad, karta Položky a výběr produktu s definovanou variantou v Katalogu variant.

 

Po výběru konkrétní varianty systém v poli sloupce Popis doplní alternativní popis a v poli sloupce Katalogové číslo doplní variantní katalogové číslo (obr. 5).

U produktu, který nemá variantu definovanou, zobrazuje systém v poli sloupce Varianta pomlčku –

Dialog Doklad, karta Položky a vložený produkt s definovanou variantou v Katalogu variant

Obrázek 5: Dialog Doklad, karta Položky a vložený produkt s definovanou variantou v Katalogu variant.

Oprávnění pro úpravy číselníků a zdrojů variant

V možnostech nastavení agendy Katalog definujete oprávnění pro Úpravy číselníků a zdrojů variant.

Import katalogu variant

Import variant produktů (Import dat/Průvodce importem Varianty produktu) slouží k naplnění katalogu variant, nelze proto importovat varianty typu Strukturovaný klíč a Číselník. Postup je standardní jako u ostatních agend. Importní soubor musí obsahovat vazební pole Produkt a pole Varianta.

 

Související dokumenty