Tiskové výstupy agendy Personální management

Agenda Personální management má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Tiskové formuláře

Název formuláře Popis
Evidenční list OOPP Vytiskne formulář Evidenční list vydaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).
Dohoda o odpovědnosti Po vyplnění formulářových dat:
  • Zaměstnanec přebírá zodpovědnost za
  • Vyčíslená hodnota
  • Odpovědnost od data
  • Inventarizace ke dni
  • Oznámení výše škody do (měs.)
  • Datum a místo vystavení
se vytiskne dohoda o odpovědnosti. Hlavička dokumentu obsahuje údaje Naše firma a údaje o zaměstnanci z agendy Personalistika.
Popis pracovní pozice Vytiskne podrobný rozpis pracovní pozice včetně kvalifikačních předpokladů, seznamu pracovních pomůcek...
Organizační struktura Vytiskne schéma organizační struktury platné k zadanému dni a roku (řídí se daty v poli sloupce Platnost pracovní pozice od v dialogu Pracovní pozice).
Předávací protokol Tiskový formulář slouží k tisku předávacího protokolu přidělených pracovních pomůcek. Zadáním data můžete seznam pracovních pomůcek omezit pouze na nově přiřazené.

 

Související dokumenty