Karta Obecné – Produkt – Jednotky – Používat – Produkt

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Skupina 2 → Jednotky → Používat → Produkt

 • Skryté nabídky a související funkce v desktopovém Variu vyvoláte pomocí tlačítek Přepínač polí a výběr z nabídky Boční uvozovka Vyvolá dialog Spustí dialog Najít a místní nabídky (obr. 2).

Skupina Jednotky; Používat; Produkt

Obrázek 2: Dialog Produkt, karta Obecné (skupina 2).

 

 • Vario Online používá podobný systém řazení souvisejících polí do skupin (obr. 2A, 2B, 2C).

Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – skupina Jednotky

Obrázek 2A: Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – skupina Jednotky.

 

Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – skupina Používat

Obrázek 2B: Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – skupina Používat.

 

Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – skupina Produkt

Obrázek 2C: Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – skupina Produkt.

Jednotky

Používat více jednotek…

U produktu můžete zadávat množství v různých jednotkách Zatržítko Používat více jednotek... K jednotkám lze zadat čárový kód.

Jednotky a Nejmenší mj

Combo Jednotky, ve kterých se s produktem pracuje v dokladech (pole není omezeno seznamem, můžete zapisovat také vlastní) a upřesnění nejmenšího měrného množství této jednotky Combo Nejmenší mj (které lze vložit na doklad).

 • U produktů, které mají nejmenší měrnou jednotku menší než 1 (například 0,1), se při vložení produktu do dokladu vloží jako výchozí množství nejmenší měrná jednotka (0,1).
 • Při vkládání produktů pomocí okna Katalog a sklad se jako výchozí množství použije nejmenší měrná jednotka. Při opakovaném přidání produktu "do koše" se bude navyšovat množství také o nejmenší měrnou jednotku.
 • Při vyhledání produktu čárovým kódem (zadání čtečkou) se bude vkládat 1 měrná jednotka.

Zákl. jednotka a Mn. zákl. j.

Combo Zákl. jednotka a Mn. zákl. j.

Základní jednotka a Množství základní jednotky umožní u každého produktu zadat, jaké množství základních jednotek obsahuje. Například 1 ks obsahuje 0,75 kg. Díky těmto údajům je možné tisknout cenovky s uvedenou cenou za základní jednotku (použití především pro maloobchod).

Používat

Varianty

Ve Variu je určena pro všechna množstevní rozlišení (vyjma Sériových čísel, Šarží, Trvanlivostí, Balení a Umístění) funkce Zatržítko Varianty

Pokud chcete uvést variantu produktu v popisu položky, uvedete v poli Popis zástupný text <Varianta>
Například:
Bunda Alpin <Varianta> se vloží do dokladu jako Bunda Alpin XL

Balení

Zatržítko Balení… (Množstevní skupina)

Druh balení nebo počet kusů v balení. Definujete položky balení (např. paleta, krabice apod.) a doplníte množství měrných jednotek v balení. Při příjmu nebo výdeji můžete specifikovat, kolik vydáváte balení, doklad i sklad stále pracují s jednotkovým množstvím - přepočteným dle číselníku balení. K balení lze zadat čárový kód.

U produktů, které používají balení, nebo více jednotek, se na kartě Obecné nastavuje výchozí jednotka při vložení produktu do dokladu. Nastavení výchozí jednotky platí pro doklady prodeje. Nastavení výchozí jednotky pro doklady nákupu je dostupné v okně Používat balení (resp. Používat více jednotek).

Pokud u produktu nenastavíte výchozí jednotky pro nákup a prodej, bude se jako výchozí používat jednotka produktu uvedená na kartě Obecné.

Umístění

Zatržítko Umístění… (Množstevní skupina)

Pokud je funkce Umístění na skladě povolena, je nutné zadat u produktu při vstupu do pole sloupce Množství umístění: na skladě se bude evidovat množství skladem k jednotlivým umístěním.

Sériová čísla

Zatržítko Sériová čísla… (Množstevní skupina)

Pokud se k produktu určí skupina Sériová čísla, nabídne se tabulka pro jejich vyplnění při vstupu do pole sloupce Množství v položkách dokladu.

Trvanlivosti

Zatržítko Trvanlivosti… (Množstevní skupina)

Pokud se k produktu určí skupina Trvanlivosti, nabídne se tabulka pro jejich vyplnění při vstupu do pole sloupce Množství v položkách dokladu.

Šarže

Zatržítko Šarže... (Množstevní skupina)

Pokud se k produktu určí skupina Šarže, nabídne se tabulka pro jejich vyplnění při vstupu do pole sloupce Množství v položkách dokladu.

Kontrola při změně nastavení pro Varianty, Šarže, Balení a Sériová čísla

Při změně nastavení pro Varianty, Šarže, Balení a Sériová čísla provádí systém kontrolu. Změna je povolena, uživatel je pouze upozorněn. Pokud je například produkt na skladu bez sériových čísel, nebude jej možné vyskladnit při zapnutí povinnosti zadat sériová čísla při výdeji. Proto je potřeba postupovat při těchto změnách uvážlivě.

Produkt

Stav

Pole slouží pro ukládání stavu záznamu využitelného při řízení procesů – workflow. Například u nového produktu může znamenat stupeň připravenosti produktu k prodeji. Doporučujeme u každého procesu definovat posloupnost kroků a každému kroku přiřadit příslušný stav záznamu. Pole Stav obsahuje většina agend Varia.

Příklad

Výchozí stav produktu je:

 • Nový produkt
  • Ověřit dokumentaci
   • Zařadit do ceníku
    • Zařadit do katalogu

 

Koncové stavy mohou být:

 • Schváleno do prodeje
  • Neschváleno
   • Vyřazeno

 

Související dokumenty pro pole Stav: Akce, Karta Vlastní, Systémové události, Práce s číselníky, Záznam změny konkrétní hodnoty pole.

Sazba DPH

1. Sazba DPH ComboBox - Nabídka

 • Sazby DPH v samostatném Číselníku
 • Pokud je na dokladu použit ceník s DPH, předpokládá se, že cena v ceníku je uvedena včetně DPH, přičemž sazba DPH ceníkové ceny je sazba uvedená u produktu v tomto poli.
 • Skupina elektrozařízení
 • Náklady na recyklaci (Příspěvek na recyklaci)
  • Na daňových dokladech funkce umožňuje uvádět příspěvek na recyklaci při zpětném odběru. Tyto náklady jsou uváděny odděleně a za jednotku ks nebo kg. Standardní tiskové formuláře: faktury, pokladní doklady a účtenky jsou současně doplněny o výpis příspěvků na recyklaci za produkty z daného dokladu. Výpis je seskupen za částku nákladu na recyklaci s informací, na jakých řádcích se tento příspěvek (náklad) nachází. U každého údaje se rovněž tiskne základní jednotka. Výpis je vždy na konci tiskového formuláře spolu s textem dokladu a poznámkami. Detaily viz Souhrn změn 20210113 a 20210222 a 20240513: Příspěvek na recyklaci.
 • Sazba spotřební daně

2. Sazba DPH Vyvolá dialog Ostatní sazby DPH produktů

Klepnutím na tlačítko otevřete dialog Ostatní sazby DPH produktů.

Celní sazebník

Celní sazebník ComboBox - Nabídka – určeno pro celní sklad – Množství jednotek clo – pokud se liší jednotky dle celního sazebníku od jednotek v katalogu (viz také Výkaz pro INTRASTAT).

Skupina elektrozařízení

Skupina elektrozařízení ComboBox - Nabídka

Sazba spotřební daně

Hodnota sazby spotřební daně ComboBox - Nabídka produktu.

Množství jedn. spotřební daně produktu

Množství jednotek pro výpočet SD (spotřební daně) v jednotce produktu.

Internet

Umožňuje zadat a otevřít Boční uvozovka  internetovou stránku produktu.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty